Search for:
  • Home/
  • Amchegele Khabbar/
  • ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರದಾನ ಆನಿ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕೋತ್ಸವ

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರದಾನ ಆನಿ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕೋತ್ಸವ

Spread the love

ಮಂಗಳೂರಚೆ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ ದಿ ೧೦-೦೨-೨೦೨೪ ಆನಿ ೧೧-೦೨-೨೦೨೪ ದೋನಿ ದಿವಸು ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮಾರೋಹ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲೋತ್ಸವ ಚಲ್ಲೆ. ಹೆಂ ಸಮಾರಂಭಾಂತ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಆನಿ ವೆವೆಗಳೆ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಯ ಚಲ್ಲೆಂ.
ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮಾರೋಹ ಕಾರ್ಯಾವಳ ಎಮ್ ಆರ್ ಪಿ ಎಲ್ ಸಿ.ಜಿ.ಎಮ್(ಫೈನಾನ್ಸ್) ಅಧಿಕಾರಿ ಲೇಕ ತಪಾಸಕ ಯು ಎಸ್ ಸುರೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ಹಾನ್ನಿ ದಿವೊ ಲಾವನು ಉಗ್ತಾವಣ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮಾರೋಹಚೆ ಅಂಗ ಜಾವನು ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೦ ಆನಿ ೧೧ ದೋನಿ ದಿವಸು ೭ ವೆವೆಗಳೆ ವಿಚಾರ ಗೋಷ್ಟಿ ಚಲ್ಲೆಲೆ.
ಪಯಲೆ ದಿವಸು ಶನಿವಾರ ಸಕಾಳಿ ಗಂ.೧೦.೦೦ ಕ ಕೊಂಕಣಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಆಜಿ ಆನಿ ಪಾಯಿ ಹೆಂ ಜಾನ್ ಎಮ್ ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು ಹಾನ್ನಿ ನಿರ್ವಹಣ ಕೆಲ್ಲೆಂ.
ಗಂ ೧೧.೩೦ ಕ ಚಲ್ಲೆಲೆ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾಭಿವೃದ್ಧಿಕ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಅಳವಡಿಕ ಹೆಂ ಗೋಷ್ಟಿ ಗೌರೀಶ ಪ್ರಭು ಹಾನ್ನಿ ನಿರ್ವಹಣ ಕೆಲ್ಲೆಂ.
ದನಪಾರ ಗಂ ೨.೦೦ ಕ ಗೊಂಯ್ ಭಾಯರ ಕೊಂಕಣಿಚೆ ಸ್ಥಿತಿ – ಗತಿ ವಿಚಾರ ಗೋಷ್ಟಿ ಡಾ. ಕಸ್ತೂರಿ ಮೋಹನ ಪೈ ಹಾನ್ನಿ ಚಲಾಯಸುನ ದಿಲ್ಲೆಂ.
ದನಪಾರ ಗಂ ೨.೦೦ ಕ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ ಬಾಯಲ ಮನಶಾಲೆ ದೆಣೆ ವಿಚಾರ ಗೋಷ್ಟಿ ಡಾ. ಕಿರಣ್ ಬುಡ್ಕುಳೆ ಹಾನ್ನಿ ಚಲಾಯಸುನ ದಿಲ್ಲೆಂ.
ದುಸರೆ ದಿವಸು ಸಕಾಳಿ ೯.೦೦ ತಾಕುನ್ ೧೦.೩೦ ಮೆರೆನ್ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯಾಂಗೆಲೆ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾಳಜಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ಗೋಷ್ಟಿಂತು ದೇಶ ವಿದೇಶ ಥಾವನ ಪ್ರತಿನಿಧಿನಿ ಭಾಗ ಘೆತಲೆಂ. ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಹಾನ್ನಿ ಹೆಂ ಗೋಷ್ಟಿ ಚಲಾಯಸುನ ದಿಲ್ಲೆಂ.
ದನಪಾರಾ ೧.೪೫ ಗಂಟೆಕ ಶಾಳೆಂತು ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮ್ಹಳೆಲೆ ವಿಚಾರ ಗೋಷ್ಟಿ ಚಲ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಗೋಷ್ಟಿಂತು ವೆವೆಗಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಭಾಗಿ ಆಶಿಲಿಂಚಿ.
ದನಪಾರಾ ೨.೪೫ ಗಂಟೆಕ ಚಲಚೆ ೨೧ ವೆ ಶತಮಾನಾಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಟಿ ಗೋಕುಲದಾಸ್ ಪ್ರಭು ಹಾನ್ನಿ ಚಲಾಯಸುನ ದಿಲ್ಲೆಂ.
ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮಾರೋಹಾಂತ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿ ಸೋಜಾ, ಡಾ. ಕಿರಣ್ ಬುಡ್ಕುಳೆ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಬಿ.ಆರ್. ಭಟ್, ಟ್ರಸ್ಟಿ ಡಾ. ಕೆ. ಮೋಹನ್ ಪೈ, ರಮೇಶ್ ಡಿ ನಾಯಕ್, ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಬಿ.ದೇವದಾಸ ರೈ, ಶಕ್ತಿನಗರ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವಳಾಚೆ ಆಡಳಿತ ಮೊಕ್ತೇಸರ ಕೆ.ಸಿ.ನಾಯ್ಕ್ ಉಪಸ್ಥಿತ ಆಶಿಲಿಂಚಿ.ಡಾ. ವೈಷ್ಣವಿ ಕಿಣಿ ನ ಕೊಂಕಣಿ ಆಶಯ ಗೀತೆ ಗಾಯಲೆಂ. ಟ್ರಸ್ಟಿ ಶಕುಂತಲಾ ಆರ್. ಕಿಣಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣ್ ಕರನ ವಂದನ ಕೆಲೆಂ.

VKK 8 1


ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ
ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮಾರೋಹಚೆ ದುಸರೆ ದಿವಸ ದಿ. ೧೧-೦೨-೨೦೨೪ ತಾರ್ಕೆರ ೧೦.೪೫ ಕ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ ಚಲ್ಲೆಲೆ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭಾಂತ ಮುಖೇಲ ಸೊಯರೆ ಜಾವನ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಚೆ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ. ಜಯರಾಜ್ ಅಮಿನ್ ಉಪಸ್ಥಿತ ಆಸುನು ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರದಾನ ಕೆಲೆಂ.
ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಾ ವಿ. ಪೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ-೨೦೨೩ ಗೊಂಯಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ಲೇಖಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಪರಿಯೆಂಕಾರ ಹಾಂಗೆಲೆ “ಪೂರಣ್ ಪುಸ್ತಕಾಕ ದಿಲ್ಲೆಂ.
ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಾ ವಿ. ಪೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಕೃತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ -೨೦೨೩ ಕೇರಳಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿ, ಲೇಖಕ ಆರ್ ಎಸ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಹಾಂಗೆಲೆ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಂಕಲನ “ಚೈತ್ರಕವಿತಾ” ಪುಸ್ತಕಾಕ ದಿಲ್ಲೆಂ.
ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಾ ವಿ. ಪೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಜೀವನ ಸಿದ್ಧಿ ಸಮ್ಮಾನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ-೨೦೨೩ ಗೊಂಯಚೆ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೆ ಕೊಂಕಣಿ ಕಲಾವಿದ ರಮಾನಂದ ರಾಯ್ಕರ ಹಾಂಗೆಲೆ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ, ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ ದಿಲೆಲೆ ಅಪಾರ ದೆಣೆ ವಾವರ ಮಾನ್ವುನ್ ಘೆವನು ದಿಲಾಂ.

Req


ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸೇವಾ ಪುರಸ್ಕಾರ-೨೦೨೩ ಮೆಟಮೋರ್ಫೆಸ್ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥಾ ವೀರ ನಾರಿ ಸೇವೆ ಖಾತಿರ ಬೆಂಗಳೂರಚೆ ಶಕುಂತಲಾ ಎ. ಭಂಢಾರಕಾರ ಹಾಂಕಾ ದಿಲಾಂ.
ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಅನೇಕ ಸೇವಾ ಪುರಸ್ಕಾರ -೨೦೨೩ ಮಂಜೇಶ್ವರಚೆ ಸ್ನೇಹಾಲಯ ಚ್ಯಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಚೆ ಜೋಸೆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಹಾಂಕಾ ದಿಲಾಂ.
ಡಾ . ಪಿ. ದಯಾನಂದ ಪೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಅನುವಾದ ಪುರಸ್ಕಾರ -೨೦೨೩ ಗೊಂಯಚೆ ಲೇಖಕ ರಮೇಶ ಲಾಡ್ ಹಾಂಕಾ ದಿಲಾಂ.
ಡಾ. ಪಿ ದಯಾನಂದ ಪೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ರಂಗಶ್ರೇಷ್ಟ ಪುರಸ್ಕಾರ-೨೦೨೩ ರಂಗಕರ್ಮಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್ (ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ನಾ) ಹಾಂಕಾ ದಿಲಾಂ. ಹೆಂ ೭ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಲಾ ಏಕ ಲಾಖ್ ರೂಪಾಯಿ ಸಮ್ಮಾನಧನ ಆನಿ ಯಾದಸ್ತಿಕಾ ಜಾವನ ಆಶಿಲೆಂ.
ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೆಂದ್ರಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸಿ‌ಎ ನಂದ್ಗೊಪಾಲ್ ಶೆಣೈ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿ ಸೋಜಾ, ಡಾ. ಕಿರಣ್ ಬುಡ್ಕುಳೆ, ಖಜಾಂಚಿ ಬಿ.ಆರ್. ಭಟ್, ವಿಶ್ವಸ್ಥ್ ಡಾ. ಕಸ್ತುರಿ ಮೊಹನ್ ಪೈ, ರಮೆಶ್ ಡಿ ನಾಯಕ್, ವತಿಕಾ ಪೈ, ಪಯ್ಯನೂರು ರಮೆಶ್ ಪೈ, ವಿಲಿಯಮ ಡೀಸೊಜಾ, ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್, ವಾಲ್ಟರ್ ಡಿಸೋಜಾ ಆನಿ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈ ಮಾಮ್ಮಾಲೆ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯ್ ಉಪಸ್ಥಿತ ಆಶಿಲಿಂಚಿ. ಮೇಘಾ ಪೈ ನ ಕೊಂಕಣಿ ಆಶಯ ಗೀತೆ ಗಾಯಲೆಂ. ಸ್ಮಿತಾ ಶೆಣೈನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಸುಚಿತ್ರಾ ಶೆಣೈನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಾವೊ ಜಾಲೆಲೆಂ ಮಾನೆಸ್ತಾಂಗೆಲೆ ವಳಕ ಕರನ ದಿಲೆಂ. ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಬಿ.ದೇವದಾಸ ಪೈನ ದೆವು ಬರೆಂ ಕೊರೊ ಸಾಂಗಲೆ.


ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೆಂದ್ರಾಚೆ ಮಹಾದಾನಿ ಟಿ. ವಿ. ಮೊಹ್ನದಾಸ್ ಪೈ ಆನಿ ಗೌರವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಡಾ. ಪಿ. ದಯಾನಂದ ಪೈ ಹಾನಿಂ ಝೂಮ್ ಆನ್ಲಾಯಿನಾಚೆರ್ ಯೆವುನ್ ತಾಂಚೊ ಶುಭ ಸಂದೆಶ್ ಸಾಂಗುನ್ ಪರ್ಬಿ ದಿಲೆಂ.
ಅಂತರರಾಜ್ಯ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕೋತ್ಸವ :
ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮಾರೋಹ ಸಮಾರಂಭಾಚೆ ಅಂಗ ಜಾವನ ೧೦-೦೨-೨೦೨೪ ತಾರ್ಕೆರ ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ, ಗೋಶ್ರೀಪುರ ತಂಡಾ ಥಾವನ ಜಗಲೇವೈಲೊ ಹನುಮಂತು ಆನಿ ಗೋಂಯಚೆ ಫೋರ್ಥ್ ವಾಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ತಂಡಾ ಥಾವನ ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರಚೆ ಮಹಿಳಾ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ೧೧-೦೨-೨೦೨೪ ತಾರ್ಕೆರ ಕೊಂಕಣಿ ತ್ರಿವೇಣಿ ಕಲಾ ಸಂಗಮ, ಮುಂಬಯಿ (ರಿ) ನಾಟಕ ತಂಡಾ ಥಾವನ ಆವಸು ಆನಂದಾಚೊ ಪಾವಸು ಆನಿ ರಂಗಚಿನ್ನಾರಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಕಲಾತಂಡಾ ಥಾವನ ಎಕಲೊ ಆನೆಕಲೊ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಜಾಲೆಂ.
ದೋನಿ ದಿವಸು ಭರ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಂಗಾ ಚಲ್ಲೆಲೆ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮಾರೋಹ ಆನಿ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭಾಂತು ಕರ್ನಾಟಕ, ಮುಂಬಯಿ, ಗೋವಾ, ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಥಾವನ ಸಬಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೊಗಿಂ ಭಾಗಿ ಆಶಿಲಿಂಚಿ. ಆನಿ ಸಬಾರ ೫೦೦ ನಾಟಕ ಮೊಗಿಂ ಪ್ರೆಕ್ಷಕಾಂ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪೊಳೊವಚಾಕ ಹಾಜಿರ್ ಆಶಿಲಿಂಚಿ.


Spread the love

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

error: Content is protected !!
Chat on Whatsapp
1
Scan the code
Hello 👋
How can we help you?