Search for:

ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಭಾಚೆ 1೦ ಚೆ ಇ-ಬುಕ್ `ಚೈತ್ರಮಾಸ’

ಹಿಂದೂ ಲೋಕಾಂಗೆಲೆ ಪ್ರತಿಯೇಕ ಪರಭ ಆನಿ ಪ್ರಕೃತೀಕ ಲಾಗ್ಗೀಚೆ ಸಂಬಂಧು ಆಸ್ಸಾ. ತ್ಯಾ ವಾಚಕಾಂಕ ಕೊಳೋನು ದಿವಚೆ ಖಾತ್ತಿರಿ ಚೈತ್ರಮಾಸಾಚೆ ವೈಶಿಷ್ಠ್ಯ ಸಮಜುಚಾಕ ಹೇ ಇ-ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ. [...]

ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಭಾ 9ಚೆ ಇ-ಪುಸ್ತಕ `ಶ್ರೀಮದ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೆಂ

ಆಜಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಂಗೆಲೆ 98ವೇಂ ಜಾಯ ದಿವಸು ತನ್ಮಿಮಿತ್ತ ತಾಂಗೆಲೆ ಸಾಧನಾ ಕಳೋನು ದಿವಚೆ ಏಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಭಾನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ. [...]

ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಭಾ ೮ಚೆ ಇ-ಪುಸ್ತಕ `ಕರ್ಕಿ ದೈವಜ್ಞ ಮಠಾಚೆ ಶಿಷ್ಯ ಸ್ವೀಕಾರ

ದೈವಜ್ಞ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಠ ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ಪೀಠಾಕ ಚಿ|| ಕನ್ನಯ್ಯಾ ಗುರುನಾಥ ನೇತಲಕರ ಹಾಂಕಾ ನವೀನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಮ್ಹೊಣು ವೆಂಚಿಲಾ. ಸನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷಾ ಆನಿ ಶಿಷ್ಯ ಸ್ವೀಕರ ಸಮಾರಂಭ ಕರ್ಕಿ ಶ್ರೀ ಮಠಾಚೆ ಆವಾರಾಂತು ಎಪ್ರಿಲ್ ೩ಕ ಚಲ್ತಾ. [...]

error: Content is protected !!
Chat on Whatsapp
1
Scan the code
Hello 👋
How can we help you?