Search for:
  • Home/
  • ಟ್ಯಾಗ್: GSB

G.S.B. ಸ್ಕಾಲರ್‌ಶಿಪ್ ಲೀಗ್ ಹಾಜ್ಜೆ ಬಲಾಚೆ ಸ್ತಂಭ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ/ जि.ऎस्.बि. स्कालर्‌शिप् लीग् हाज्जॆ `बलाचॆ स्तंभ वार्षिक कार्यक्रम

ಜಿ‌ಎಸ್ಬಿಸ್ಕಾಲರ್‌ಶಿಪ್ ಲೀಗ್ ಹಾಂಗೆಲೆ ತರಪೇನಿ ಆರತಬಲಾ(ಶಕ್ತೀ)ಚೆ ಸ್ತಂಭ (PILLARS OF STRENGTH) ಮ್ಹಣಚೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನ ಕೆಲೀಲೆ. ಹೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತು ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ. ಲೀಗಾಚೆ ವಾಡಪಣಾಕ ಮದತ್ ಕೆಲೀಲೆ ಮುಂಬೈಚೆ ದಾನಿಂಕ ಆಹ್ವಾನ ಕೊರನು ತಾಂಕಾ ಆಬಾರ ಮಾನಚಾಕ ಆನಿ ತಾಂಗೆಲೆ ಸಲ್ಲೋ ಘೆವಚಾಕ/ ವಿದ್ಯಾರ್ಥ್ಯಾಂಕ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮದತ್ಧನ(ವೇತನ) ಖಾತ್ತಿರಿ ತಾಂಗೆಲೆ ತಾಕೂನು ವೈಶಿಷ್ಠ್ಯಪೂರ್ಣ ಸಲ್ಲೋ ಘೆವಚಾಕ ಹೇ ವೇಳ್ಯಾರಿ ಸಾಧ್ಯ ಜಾಲ್ಲೆ. [...]

ಆಮ್ಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತರಪೇನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಉತ್ಸವು-೨೦೨೪| आम्चि कॊंक्णि तरपेनि कॊंकणि उत्सवु-2024

ಅವುಂದೂಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ಉತ್ಸವು-೨೦೨೪ ಜೂನ್ ೨, ೨೦೨೪ಕ ಬೆಂಗಳೂರ್‍ಚೆ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಗೇಟ್ ನಂ. ೫, ಅರಮನೆ ಮೈದಾನ, ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಂಗಾ ಸಕ್ಕಾಣಿ ೮.೦೦ ಘಂಟ್ಯಾಚಾನ ರಾತ್ತಿಕ ೧೦.೦೦ ಘಂಟ್ಯಾ ಪರ್ಯಂತ ಚಲ್ತಾ ಮ್ಹಣಚೆ ಮಾಹಿತ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ. ಬೆಂಗಳೂರು ಕೊಂಕಣಿ ಉತ್ಸವಾಚೆ -೨೦೨೪ಚೆ ಹೇ ವರಸಾಚೆ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯಕೊಂಕಣಿ ಬೊರೊಂವ್ಯಾ-ಶಿಕೋಂವ್ಯಾ-ವಾಡ್ಕೊಂವ್ಯಾ-ಉಲ್ಲೊಂವ್ಯಾ ಮ್ಹೊಣು ದವರ್‍ಲ್ಯಾ. [...]

ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ. ಸ್ಕಾಲರ್‌ಶಿಪ್ ಲೀಗ್ ತಾಕೂನು 2024-25 ಸಾಲಾಕ ಅರ್ಜ್ಯೋ ಆಹ್ವಾನ

ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ. ಸ್ಕಾಲರ್‌ಶಿಪ್ ಲಿಂಗ್ ತರಪೇನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಾಂಚೆ ಗರಜ ಆಸ್ಸುಚೆ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಲೆ ಚರಡುಂವಾ ತಾಕೂನು 2024-25 ಸಾಲಾಕ ಅಜ್ಯೋ ಆಹ್ವಾನ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ. [...]

ಹುಬ್ಳಿಂತು ರಾಮನವಮಿ ಆನಿ ರಾಮತಾರಕ ಮಂತ್ರ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜಾ ತರಪೇನಿ ದಿನಾಂಕ. ೧೭-೦೪-೨೦೨೪ ದಿವಸು ಸಾಂಜವಾಳಾ ಭಕ್ತಿ-ಶೃದ್ಧಾ ಆನಿ ಗಡ್ಜಾರಿ ರಾಮನವಮಿ ಉತ್ಸವು ಆನಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣ ಪರ್ತಗಾಳಿ ಮಠ ತಾಕೂನು ಘಾಲ್ನು ಘೆತ್ತಿಲೆ ೫೫೦ ಕೋಟಿ ರಾಮತಾರಕ ಮಂತ್ರಾಚೆ ಅಭಿಯಾನಾಚೆ ಆರಂಭ ಚಲ್ಲೆ. [...]

ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಭಾ 9ಚೆ ಇ-ಪುಸ್ತಕ `ಶ್ರೀಮದ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೆಂ

ಆಜಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಂಗೆಲೆ 98ವೇಂ ಜಾಯ ದಿವಸು ತನ್ಮಿಮಿತ್ತ ತಾಂಗೆಲೆ ಸಾಧನಾ ಕಳೋನು ದಿವಚೆ ಏಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಭಾನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ. [...]

ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ. ಪರಿವಾರು, ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ

ಬೆಂಗಳೂರ್‍ಚೆ ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ. ಪರಿವಾರ ತರಪೇನಿ ೧೦೮ ಕಲಶಾಚೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾ ದಿನಾಂಕ. ೧೪-೦೪-೨೦೨೪ ದಿವಸು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಪೊಲೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಲಾಗ್ಗಿ ಆಸ್ಸುಚೆ ಬನಗಿರಿ ವರಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ದೇವಳಾಂತು ಚಲ್ತಾ. [...]

error: Content is protected !!
Chat on Whatsapp
1
Scan the code
Hello 👋
How can we help you?