Search for:
  • Home/
  • ತಿಂಗಳು: ಮೇ 2024

ಮೂಡುವೇಣುಪುರದೊಡೆಯ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣಾಲೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ವರ್ಧಂತಿ

ಮೂಡುಬಿದಿರೆಚೆ ಮೂಡುವೇಣುಪುರ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಳಾಂತು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಾಲೆಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ವರ್ಧಂತಿ ಸಂಭ್ರಮು ದಿ. ೨೫-೦೫-೨೦೨೪ ದಿವಸು ವಿಜೃಂಭಣೆರಿ ಚಲ್ಲೆ. [...]

ಹಾರಾಡಿಂತು ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮು

ಡಾ ಎ ವಿ ಬಾಳಿಗಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾರಾಡಿ ಹಾಂಗಾಚೆ ಆಶ್ರಯ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ನಿವಾಸಾಂತು ೨೪-೦೫-೨೦೨೪ ದಿವಸು ಭಜನಾ ತರಬೇತಿ ಆನಿ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಲ್ಲೆ. [...]

ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ. ಸಮಾಜ, ಪೀಣ್ಯ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ

ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ. ಸಮಾಜ, ಪೀಣ್ಯ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ತರಪೇನಿ ಹಾವನೂರ ಬಡಾವಣೆಚೆ ಬಲಮುರಿ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ದೇವಳಾಂತು ೨೦ವೇಂ ಶ್ರೀ ಸತತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾ ದಿನಾಂಕ. ೧೯-೦೫-೨೦೨೪ ದಿವಸು ವಿಜೃಂಭಣೇರಿ ಚಲ್ಲೆ. [...]

ಬಸ್ರೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಸಾ ನಾರಾಯಣೀ ಪುನ: ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ

ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಸ್ರೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಸಾ ನಾರಾಯಣೀ ದೇವಳಾಂತು ಶ್ರೀಮಹಾಲಸಾ ನಾರಾಯಣೀ ದೇವಿಲೆಂ ಪುನ: ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ೨೫ವೇಂ ವರ್ಧಂತಿ ಉತ್ಸವು ದಿನಾಂಕ. ೨೩-೦೫-೨೦೨೪ ಬ್ರಸ್ತವಾರು ದಿವಸು ವಿಜೃಂಭಣೆರಿ ಚಲ್ಲೆ. [...]

ಉಡ್ಪಿ ಪರ್ಯಾಯೋತ್ಸವಾಚೊ ಪೋಟೋ ಸ್ವರ್ಧಾ

ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ತಶೀಚಿ ಫೋಟೋ ಕಾಡ್ತಾ ಸಂಸ್ಥೆಚೆ ಸಹಯೋಗಾನ ಚಲೀಲೆ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟಾಚೆ ಪರ್ಯಾಯೋತ್ಸವ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಂತು ಬಹುಮಾನ ಜಿಕ್ಕಿಲ್ಯಾಂಕ ಬಹುಮಾನ ವಾಂಟಪ ಸಮಾರಂಭ ಆರತ ಉಡುಪಿಚೆ ಜಗನ್ನಾಥ ಸಭಾಭವನಾಂತು ಚಲ್ಲೆ. [...]

ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ – ೨೦೨೪ ಪ್ರಧಾನ

ಕುಂದಾಪುರ್‍ಚೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಹಾಲಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ವಾಸುದೇವ ಕಾಮತ ಹಾಂಕಾ ೨೦೨೪ ಸಾಲಾಚೆ ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ದಿನಾಂಕ. ೧೯-೦೫-೨೦೨೪ ದಿವಸು ಕುಂದಾಪುರಾಂತು ಪಾವಿತ ಕೆಲ್ಲೆ. [...]

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಳಾಂತು ಶ್ರೀ ರಾಮನಾಮ ತಾರಕ ಜಪ ಅಭಿಯಾನಾ

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಳಾಂತು ಶ್ರೀರಾಮನಾಮಜಪ ಅಭಿಯಾನ ದಿನಾಂಕ. ೧೦-೦೫-೨೦೨೪ಚೆ ಅವುಂದೂಚೆ ಅಕ್ಷಯ ತಂಯಿಚೆ ವಿಶೇಷ ದಿವಸು ಶ್ರೀದೇವಾಲೆಂ ಸನ್ನಿದಿಂತು ಸಾಮೂಹಿಕ ದೇವಮಾಗಣಿ, ಶ್ರೀ ರಾಮದೇವಾಲೆ ಫೋಟೋ ಮೆರ್‍ವಣಿಗೆ ಮೂಖಾಂತರ ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸಭಾಗ್ರಹಾಂತು ದವರೂನು ಶ್ರೀರಾಮನಾಮ ತಾರಕ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಸೂರು ಜಾಲ್ಲೆ [...]

G.S.B. ಸ್ಕಾಲರ್‌ಶಿಪ್ ಲೀಗ್ ಹಾಜ್ಜೆ ಬಲಾಚೆ ಸ್ತಂಭ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ/ जि.ऎस्.बि. स्कालर्‌शिप् लीग् हाज्जॆ `बलाचॆ स्तंभ वार्षिक कार्यक्रम

ಜಿ‌ಎಸ್ಬಿಸ್ಕಾಲರ್‌ಶಿಪ್ ಲೀಗ್ ಹಾಂಗೆಲೆ ತರಪೇನಿ ಆರತಬಲಾ(ಶಕ್ತೀ)ಚೆ ಸ್ತಂಭ (PILLARS OF STRENGTH) ಮ್ಹಣಚೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನ ಕೆಲೀಲೆ. ಹೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತು ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ. ಲೀಗಾಚೆ ವಾಡಪಣಾಕ ಮದತ್ ಕೆಲೀಲೆ ಮುಂಬೈಚೆ ದಾನಿಂಕ ಆಹ್ವಾನ ಕೊರನು ತಾಂಕಾ ಆಬಾರ ಮಾನಚಾಕ ಆನಿ ತಾಂಗೆಲೆ ಸಲ್ಲೋ ಘೆವಚಾಕ/ ವಿದ್ಯಾರ್ಥ್ಯಾಂಕ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮದತ್ಧನ(ವೇತನ) ಖಾತ್ತಿರಿ ತಾಂಗೆಲೆ ತಾಕೂನು ವೈಶಿಷ್ಠ್ಯಪೂರ್ಣ ಸಲ್ಲೋ ಘೆವಚಾಕ ಹೇ ವೇಳ್ಯಾರಿ ಸಾಧ್ಯ ಜಾಲ್ಲೆ. [...]

error: Content is protected !!
Chat on Whatsapp
1
Scan the code
Hello 👋
How can we help you?