Search for:
  • Home/
  • ಟ್ಯಾಗ್: PILLARS OF STRENGTH

G.S.B. ಸ್ಕಾಲರ್‌ಶಿಪ್ ಲೀಗ್ ಹಾಜ್ಜೆ ಬಲಾಚೆ ಸ್ತಂಭ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ/ जि.ऎस्.बि. स्कालर्‌शिप् लीग् हाज्जॆ `बलाचॆ स्तंभ वार्षिक कार्यक्रम

ಜಿ‌ಎಸ್ಬಿಸ್ಕಾಲರ್‌ಶಿಪ್ ಲೀಗ್ ಹಾಂಗೆಲೆ ತರಪೇನಿ ಆರತಬಲಾ(ಶಕ್ತೀ)ಚೆ ಸ್ತಂಭ (PILLARS OF STRENGTH) ಮ್ಹಣಚೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನ ಕೆಲೀಲೆ. ಹೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತು ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ. ಲೀಗಾಚೆ ವಾಡಪಣಾಕ ಮದತ್ ಕೆಲೀಲೆ ಮುಂಬೈಚೆ ದಾನಿಂಕ ಆಹ್ವಾನ ಕೊರನು ತಾಂಕಾ ಆಬಾರ ಮಾನಚಾಕ ಆನಿ ತಾಂಗೆಲೆ ಸಲ್ಲೋ ಘೆವಚಾಕ/ ವಿದ್ಯಾರ್ಥ್ಯಾಂಕ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮದತ್ಧನ(ವೇತನ) ಖಾತ್ತಿರಿ ತಾಂಗೆಲೆ ತಾಕೂನು ವೈಶಿಷ್ಠ್ಯಪೂರ್ಣ ಸಲ್ಲೋ ಘೆವಚಾಕ ಹೇ ವೇಳ್ಯಾರಿ ಸಾಧ್ಯ ಜಾಲ್ಲೆ. [...]

error: Content is protected !!
Chat on Whatsapp
1
Scan the code
Hello 👋
How can we help you?