Search for:
  • Home/
  • Devu Devala/
  • ಬೆಂಗಳೂರು ಶ್ರೀ ಕಾಶೀಮಠಾಂತು ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸ ಜಯಂತಿ

ಬೆಂಗಳೂರು ಶ್ರೀ ಕಾಶೀಮಠಾಂತು ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸ ಜಯಂತಿ

Spread the love

ಬೆಂಗಳೂರು ಶ್ರೀ ಕಾಶೀಮಠಾಂತು ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸ ಜಯಂತಿ ಆನಿ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಜಯಂತಿ ದಿನಾಂಕ. ೨೧-೦೫-೨೦೨೪ ದಿವಸು ವಿಜೃಂಭಣೆರಿ ಚಲ್ಲೆ. ತತ್ಸಂಬಂಧ ಸಕ್ಕಾಣಿ ೯-೦೦ ಘಂಟ್ಯಾಕ ದೇವಮಾಗಣಿ, ಜೆ.ಪಿ. ನಗರಾಚೆ ಓಂಕಾರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ತಾಕೂನು ಭಜನಾಮೃತ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೂಜಾ, ಮಹಾಸಂತರ್ಪಣ, ಸಾಂಜವಾಳಾ ನಾಗರಭಾವಿಚೆ ಓಂಕಾರಪ್ರಿಯ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ತಾಕೂನು ಭಜನಾ ಸಂಧ್ಯಾ, ರಾತ್ರಿ ಪೂಜಾ, ಪ್ರಸಾದ ವಾಂಟಪ ಆದಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಲ್ಲೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಶ್ರೀ ಕಾಶೀಮಠಾಂತು ವೈಶಾಖ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮು ದಿನಾಂಕ. ೨೩-೦೫-೨೦೨೪ ದಿವಸು ಚಲ್ಲೆ. ತತ್ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಾತಃಪೂಜಾ, ಧೋಂಪಾರಾ ಪೂಜಾ, ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪತಿ ಶಾನಭಾಗ ಆನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ ಶಾನಭಾಗ ತಾಂಗೆಲೆ ತಾಕೂನು ಭಜನಾಸಂಧ್ಯಾ, ರಾತ್ರಿ ಪೂಜಾ ಆದಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಲ್ಲೆ.


ಬೆಂಗಳೂರು ಶ್ರೀ ಕಾಶೀಮಠಾಂತು ಚೊಲಚೆ ಮಾಸಿಕ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತ ಅಭಿಷೇಕ, ದೇವಮಾಗಣಿ, ಭಜನಾಮೃತ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೂಜಾ, ಮಹಾಸಮಾರಾಧನ, ಶ್ರೀ ಸಿ. ನರಸಿಂಹ ಭಟ್ ಹಾಂಗೆಲೆ ತಾಕೂನು ಹರಿಕೀರ್ತನ ಬರಶಿ ದಿನಾಂಕ. ೨೬-೦೫-೨೦೨೪ ದಿವಸು ಚೊಲಚೆ ಆಸ್ಸ ಮ್ಹಣಚೆ ಮಾಹಿತಿ ಮೆಳ್ಳಾ. ಚಡ್ತೆ ಮಾಹಿತಿಕ ಆನಿ ಸೇವೆಕ ೯೯೯೭೨೨೫೧೯೧೧ ಹಾಂಕಾ ಸಂಪರ್ಕು ಕರಾ.


Spread the love

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

error: Content is protected !!
Chat on Whatsapp
1
Scan the code
Hello 👋
How can we help you?