Search for:
  • Home/
  • ಟ್ಯಾಗ್: Manipal

ಹಾರಾಡಿಂತು ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮು

ಡಾ ಎ ವಿ ಬಾಳಿಗಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾರಾಡಿ ಹಾಂಗಾಚೆ ಆಶ್ರಯ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ನಿವಾಸಾಂತು ೨೪-೦೫-೨೦೨೪ ದಿವಸು ಭಜನಾ ತರಬೇತಿ ಆನಿ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಲ್ಲೆ. [...]

ಮಣಿಪಾಲಾಂತು ಘರ್ ಘರ್ ಕೊಂಕಣಿಚೆ 151 ವೇಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಲ್ಲೆ

ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ನಾ ತಾಂಗೆಲೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಚೆ `ಘರ್ ಘರ್ ಕೊಂಕಣಿಚೆ ೧೫೧ ವೇಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಣಿಪಾಲ್ಚೆ ಸಾಯಿರಾಧಾ ಗ್ರೀನ್ ವೇಲಿಯ ಹಾಂಗಾ ಖ್ಯಾತ ಸಾಹಿತಿ, ಶ್ರೀ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಮನೋಹರ ನಾಯಕ್ ಆನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೀಲಾ ನಾಯಕ್ ಹಾಂಗೆಲೆ ಆತಿಥ್ಯಾರಿ ಆರತ ಎ.೧೩ಕ ಸಂಪನ್ನ ಜಾಲ್ಲೆ. [...]

error: Content is protected !!
Chat on Whatsapp
1
Scan the code
Hello 👋
How can we help you?