Search for:
  • Home/
  • Amchegele Khabbar/
  • ಹುಬ್ಳಿಂತು ರಾಮನವಮಿ ಆನಿ ರಾಮತಾರಕ ಮಂತ್ರ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭ

ಹುಬ್ಳಿಂತು ರಾಮನವಮಿ ಆನಿ ರಾಮತಾರಕ ಮಂತ್ರ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭ

Spread the love

GSB 1

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜಾ ತರಪೇನಿ ದಿನಾಂಕ. ೧೭-೦೪-೨೦೨೪ ದಿವಸು ಸಾಂಜವಾಳಾ ಭಕ್ತಿ-ಶೃದ್ಧಾ ಆನಿ ಗಡ್ಜಾರಿ ರಾಮನವಮಿ ಉತ್ಸವು ಆನಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣ ಪರ್ತಗಾಳಿ ಮಠ ತಾಕೂನು ಘಾಲ್ನು ಘೆತ್ತಿಲೆ ೫೫೦ ಕೋಟಿ ರಾಮತಾರಕ ಮಂತ್ರಾಚೆ ಅಭಿಯಾನಾಚೆ ಆರಂಭ ಚಲ್ಲೆ. ಸುರವೇಕ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಗೋಕರ್ಣ ಪರ್ತಗಾಳಿ ಜೀವೋತ್ತಮ ಮಠಾಚೆ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮ್ಯಾನಿಂ ಪೆಟೆಯಿಲೆ ಶ್ರೀ ರಾಮ ದೇವಾಲೆ ಫೋಟೋಕ ವಿಜೃಂಭಣೆರಿ ವಾಜ್ಜಪೇರಿ ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭಸ್ವಾಗತ ದಿವನು ಮೆರ್‍ವಣಿಗೇರಿ RPK ಸಭಾಭವನಾಕ ಯೇವ್ಕಾರ ಕೆಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀ ರಾಮ ದೇವಾಲೆ ಫೋಟೋ ಪುರೇತು ಭಟ್ಮಾಮಾ ತಾಕೂನು ಸ್ಥಾಪನ ಜಾವ್ನು ಸಂಕಲ್ಪ ಬರಶಿ ರಾಮ ನಾಮ ತಾರಕ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಅಭಿಯಾನದ ಆರಂಭ ಜಾಲ್ಲೆ. ಹಾಂತು ವ್ಹಡ ಅಂಕಡ್ಯಾರಿ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಿಂತಿ. ರಾಮತಾರಕ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಅಭಿಯಾನಾಂತು ಸುರವೇ ದಿವಸು ೨೦೦ ಲಾಗ್ಗಿ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವಾನಿ ಸಕ್ರಿಯ ಜಾವ್ನು ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೆ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ದಿವಸು ಲೆಕ್ಕಿಲ ವರಿ ಸಕ್ಕಡಾನಿ ಮೇಳ್ನು ೧,೦೮,೦೦೦ ಪಂತಾ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯಜಯ ರಾಮ ಮ್ಹಣಚೆ ಶ್ರೀ ರಾಮ ತಾರಕ ಮಂತ್ರ ಮ್ಹಳ್ಳೆ. ಉಪರಾಂತ ರಾಮನವಮಿ ಪ್ರಯಕ್ತ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಪೂಜಾ ಆನಿ ಇತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಲ್ಲೆ. ಅಖೇರಿಕ ಶ್ರೀ ರಾಮದೇವಾಲೆ ಆರ್ತಿ, ಪ್ರಸಾದ ವಾಂಟಪ ಆನಿ ಪ್ರಸಾದ ಭೋಜನ ಸಹಿತ ಶ್ರೀ ರಾಮನವಮಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಮಾಪ್ತ ಜಾಲ್ಲೆ.

GSB 3


ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡಾಂತು ಶ್ರೀ ರಾಮನಾಮ ತಾರಕ ಜಪ ಮಂತ್ರ ಅಭಿಯಾನಾಚೆ ತೀನಿ ಕೇಂದ್ರ ಆಸ್ಸುನು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ ಸಮಾಜ, ಅಮರಗೋಳಾಚೆ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಭವನ ಆನಿ ಧಾರವಾಡಾಚೆ ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ. ಸಮಾಜ. ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಮದ್ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮ್ಯಾನಿಂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸರಸ್ವತಿ ಸದನ, ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ. ಸಮಾಜಾಚೆ ಕೇಂದ್ರಾಕ ರಾಜೀವಲೋಚನಃ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ನಾಂವ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ. ಅಮರಗೋಳ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಭವನಚೆ ಕೇಂದ್ರಾಕ `ಅಹಲ್ಯೋದ್ಧಾರಕ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ನಾಂವ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ. ಆನಿ ಧಾರವಾಡ ಜಿ.ಎಸ.ಬಿ. ಸಮಾಜ, ಸರಸ್ವತಿ ನಿಕೇತನಾಚೆ ಕೇಂದ್ರಾಕ ಕೌಸಲ್ಯಸುತರಾಮಃ ಮ್ಹಣಚೆ ನಾಂವ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ.
ಮುಖಾವಯಲೆ ದಿವಸಂತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ. ಸಮಾಜಾಚೆ ಶ್ರೀ ರಾಮ ತಾರಕ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಅಭಿಯಾನ ದೇಶಪಾಂಡೆ ನಗರಾಂತು ಆಸ್ಸುಚೆ ಶ್ರೀ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೇವಳಾಂತು ವಾರಾಚೆ ದಿವಸಾಂತು ಸಾಂಜವಾಳಾ ೫ -೦೦ ತಾಕೂನು ೬-೦೦ ಘಂಟ್ಯಾ ಪರ್ಯಂತ ಆಸ್ತಾ. ಶನ್ವಾರು ಆನಿ ಆಯ್ತವಾರು ಸಕ್ಕಾಣಿ ೭-೦೦ ಘಂಟ್ಯಾ ತಾಕೂನು ೮-೦೦ ಘಂಟ್ಯಾ ಪರ್ಯಂತ ಆಸ್ತಾ. ಜಪಾಂತು ವಾಂಟೊ ಘೆವಚೆ ಶೃದ್ಧಾಳು ಲೋಕಾನಿ ಹಾಜ್ಜ ಪಶಿ ೧೦ ಮಿನಿಟ ಪಯಲೇಚಿ ಜಪ ಕೇಂದ್ರಾಕ ಯವ್ನು ಪಾವ್ಕಾ. ಭಟ್ಮಾಮ್ಮಾ ತಾಕೂನು ಏಕ್ಪಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಜಾಲ್ಲ ಮಾಗಿರಿ ದುಸರೇ ಕೋಣಾಂಕ ಮಧೇ ಸೇರಸೂನು ಘೇನಾಂತಿ.

ಚಿತ್ರ : ಸುದರ್ಶನ ಕಾಮತ್


Spread the love

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

error: Content is protected !!
Chat on Whatsapp
1
Scan the code
Hello 👋
How can we help you?