Search for:
  • Home/
  • Konkani Flip Books/
  • ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಭಾ 9ಚೆ ಇ-ಪುಸ್ತಕ `ಶ್ರೀಮದ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೆಂ

ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಭಾ 9ಚೆ ಇ-ಪುಸ್ತಕ `ಶ್ರೀಮದ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೆಂ

Spread the love

ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕು ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ದೇವಾಲೆ ಕೃಪೇನಿ, ಜ್ಞಾನದಾಯಿನಿ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಲೆಂ ಆಶೀರ್ವಾದಾನಿ ತಶೀಚಿ ಕುಲದೇವು ಆನಿ
ಇಷ್ಟ ದೇವಾಲೆ ದಯೇನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕಾನಿ ಕೊಂಕಣಿಂತು ವಾಜ್ಜುಕಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಖಾತ್ತಿರಿ ಹೇ ಕೊಂಕಣಿ ಇ-ಬುಕ್ ಕಾರ್ಯ ಚಲಯತಾ ಆಸ್ಸಾತಿ ತುಮ್ಮೀ ಹರ್‍ಯೇಕ ಕೊಂಕಣಿ ಬಾಂಧವಾಂಕ ಹೇ ವಚ್ಚುನು ಪಾವ್ಚೆ ವರಿ ಕೊರನು ಸಹಕಾರ ದಿಯ್ಯಾತಿ ಆನಿ ಪರಮಾತ್ಮಾಲೆ ಕೃಪೇಕ ತುಮ್ಮೀ ಪಾತ್ರ ಜಾಯ್ಯಾತಿ.
ಎರ್ನಾಕುಲಂಚೆ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇಳಾಚೆ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಜಾವ್ನಾಶ್ಶಿಲೆ ಶ್ರೀ ರಾಮದಾಸ್ ಶೆಣೈ ಹಾಂಗೆಲೆ ಪೂತು ಜಾವ್ನುಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ಶೆಣೈ, ಮಾರ್ಚ್ ೩೧, ೧೯೨೬ಕ ಎರ್ನಾಕುಲಂತು ಜಲ್ಮಿಲೆ. ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಸುಕೃತೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮ್ಯಾನಿಂ .ಮುಲ್ಕಿಚೆ ನಾಮಾಧಿಕ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ, ಶ್ರೀ ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹ ಆನಿ ಶ್ರೀ ಬಿಂದು ಮಾಧವ ಹಾಂಗೆಲೆ ದಿವ್ಯ ಸನ್ನಿಧಿರಿ ಬುಧ್ವಾರು, ೨೪ ಮೇ ೧೯೪೪ ದಿವಸು ಕರ್ಕ ಲಗ್ನಾಂತು ಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರ ಶೆಣೈಂಕ ಸನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷಾ ದೀವ್ನು ಶ್ರೀಮದ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಮ್ಹಣಚೆ ನಾಮಾಭಿದಾನ ದಿಲ್ಲೆ. ಮುಖಾರಿ ಘಡಲೀಲೆ ಸಕ್ಕಡ ಇತಿಹಾಸು. ಆಜಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಂಗೆಲೆ 98ವೇಂ ಜಾಯ ದಿವಸು ತನ್ಮಿಮಿತ್ತ ತಾಂಗೆಲೆ ಸಾಧನಾ ಕಳೋನು ದಿವಚೆ ಏಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಭಾನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ. ಹೇ ಪುಸ್ತಕ ಹರ್‍ಯೇಕ ಕೊಂಕಣಿ ಬಾಂಧವಾಂಕ ಧಾಡ್ನು ದಿವನು ವಾಜ್ಜೂನು ಸುಲಭಾನಿ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವಾನಿ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಂಗೆಲೆ ಆನಿ ಹರಿ ಕೃಪೇಕ ಪಾತ್ರ ಜಾವಯೇತ. ತಾಜೇನ ತರ್ನಾಟೆಂಕ ಗುರು ಕೃಪಾ ಮೆಳ್ತಾ. ಆಮ್ಗೆಲೆ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಂಗೆಲೆ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಚೆ ಕೀರ್ತಿ ವೃದ್ಧಿ ಕೊರಚಾಕ ಸಕ್ಕಡಾಲಾಗ್ಗಿ ವಿನಂತಿ ಕರ್ತಾ. ಕೊಂಕಣಿ ಅಸ್ಮಿತಾ ವ್ಹರಯಾ.

srimad sudhindra thirtha swamiji Flip Book Link : http://


Spread the love

1 Comment

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

error: Content is protected !!
Chat on Whatsapp
1
Scan the code
Hello 👋
How can we help you?