Search for:
  • Home/
  • Amchegele Khabbar/
  • ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ – ೨೦೨೪ಕ ಹಾಲಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಕಾಮತ ಹಾಂಕಾ ವಿಂಚಿಲ್ಲ್ಯಾ.

ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ – ೨೦೨೪ಕ ಹಾಲಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಕಾಮತ ಹಾಂಕಾ ವಿಂಚಿಲ್ಲ್ಯಾ.

Spread the love

Latter 3
ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕಲಾ, ಲೋಕವೇದ ಆದಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಕ ತಶೀಚಿ ಸಮiಜಾಕ ಅಪಾರ ಸೇವಾ ಪಾವೋನೂ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಸಮೂಹಾಚಾನ ಯೋಗ್ಯ ಗೌರವು ಮೇಳ್ನಾತ್ತಿಲೆ ಅಪಾರ ಸಾಧಕ ಆಮ್ಗಲೆ ಮಧೇ ಆಸ್ಸಾತಿ. ತಾನ್ನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಕ ೩೦ ತಾಕೂನು ೫೦ ವರ್ಷ ಕಾಲ ನಿಃಸ್ವಾರ್ಥಪಣಾನಿ ಸೇವಾ ಪಾವಯಲಾ. ಜಾಲಯಾರೀಚಿ ನಾನಾ ಕಾರಣಾನಿ ತಾನ್ನಿ ಖಂಚೇಯಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಪುರಸ್ಕಾರಚಾನ ವಂಚಿತ ಜಾವ್ನಾಸ್ಸಾತಿ. ಕರ್ನಾಟಕಾಂತು ಆಸ್ಸುಚೆ ಅಸ್ಸಾಲೆ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಧಕಾಂಕ ಗುರ್‍ತು ಕೊರನು ಗೌರವ ದಿವಕಾ ಮ್ಹಣಚೇ ಉದ್ದೇಶಾನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಚಾನ ನಿಯಮಿತ ಜಾವ್ನು ಪ್ರಕಟ ಜಾತ್ತಾ ಆಸ್ಸುನು ಆತ್ತ ಪ್ರಕಟಣೆಚೆ ೩೫ ವರ್ಷಂ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾವ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಕೊರನು ೩೬ವೇಂ ವರ್ಷಾಕ ಪಾದಾರ್ಪಣ ಕೆಲೀಲೆ ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಭಾ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾಸಿಕ ಪತ್ರಿಕಾ ೨೦೨೨ ಇಸ್ವೆಚಾನ ವಯೋವೃದ್ಧ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಸಾಧಕಾಂಕ ವಿಂಚೂನುಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರದಿತ್ತಾಚಿ ಆಯಲಾ. ೨೦೨೪ಚೆಂ ಸಾಲಾಂತು ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಾಪುರ್‍ಚೆ ೭೫ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯಾಚೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಹಾಲಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ವಾಸುದೇವ ಕಾಮತ್ ತಾಂಕ ವೆಂಚಿಲಾ. ಕೊಂಕಣಿ ಲೇಖನ, ಸಂಗೀತ, ನಾಟಕ ರಚನೆ ಆನಿ ನಿರ್ದೇಶನ, ಲೋಕವೇದ ಸಂಗ್ರಹ ಬರಶಿ ಕೊಂಕಣಿಂತು ಉಪನ್ಯಾಸ, ಭಜನ, ಕುಂದಾಪುರ ಪರಿಸರಾಂತು ಸಬಾರ ಕೊಂಕಣಿ ತಶೀಚಿ ಇತರ ಸಂಘಟನ ಬಾಂದೂನು ಘೇವ್ನು ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಕೊರನು ನಾಮಾಧಿಕ ಜಾಲೀಲೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಹಾಲಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಕಾಮತ ತಾನ್ನಿ ಘೆಲೀಲೆ ಸತತ ೫೦ ವರ್ಷಾಚಾನ ಕೊಂಕಣಿ- ಕನ್ನಡ ದೊನ್ನೀ ಭಾಷೆಂಕ ಸೇವಾ ಪಾವಯತಾ ಆಯ್ಲಿಂತಿ. ತಾನ್ನಿಜೋ..ಜೋ.. ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಬಾಳಾಗೀತಾ ಪುಸ್ತಕ, ಶ್ರೀ ಸುಧೀಂದ್ರ ಉವಾಚ, ವೇದಪಾಠ, ಶೀನುಲೆಂ ಸಿಂತ್ರಿ(ನಾಟಕ), ಲಕ್ಷ್ಮೀಮಾಯ್ಯೇಲೆ ಸಂಸಾರಾಂತು ಸರಿಗಮ(ನಾಟಕ) ಇತ್ಯಾದಿ ಕೊಂಕಣಿ ಪುಸ್ತಕ ಬರಯಲಾ. ಬಾಳಾಗೀತಾ ಆನಿ ಭಜನೆಚೆ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ವರೇನ ತಯಾರ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ. ಶೀನುಲೆಂ ಸಿಂತ್ರಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಮಾಯ್ಯೇಲೆ ಸಂಸಾರಾಂತು ಸರಿಗಮ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ನಾಟಕಾಚೆ ರಚನ, ನಿರ್ದೇಶನ ಆನಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ. ತಶೀಂಚಿ ಜಾಯದೀಸು, ದಿಂಡುಲ್ ದಡುಬಡು, ಬಾಬು ಆದಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕಿರು ಪ್ರಹಸನ ಬರೋನು, ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ. ಆಸ್ತಿ ಮುಖ್ಯಕಿ, ಸಂಬುಂಧು ಮುಖ್ಯ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ಪಂಚಾಯ್ತಿಕ (ಹರಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ) ಬರೋನು ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ. ತಾನ್ನಿ ಗುರುಪ್ರಸಾದ ಕೊಂಕಣಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಬಾಂದೂನು ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ ಅವಕಾಶ ಕೊರನು ದಿಲ್ಲ್ಯಾ. ಪಾರಂಪರಿಕ ಕೊಂಕಣಿ ಕಲಾ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆಹಾರ, ಸಂಸ್ಕಾರು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ರಾಕವಣಾಕ ಮದತ್ ಜಾವಚೆ ತಸ್ಸಾಲೆ ಸಬಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತು ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ. ಸಬಾರ ಸಮಾವೇಶ, ಗೋಷಿಂತು ವಾಂಟೊ ಘೇವ್ನು ವಿಚಾರ ಮಂಡನ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ. ಕೊಂಕಣಿ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಚೆ ಪತ್ರಾಂತು, ಸ್ಮರಣಸಂಚಿಕೆಂತು ಹಾಂಗೆಲೆ ಲೇಖು, ಪದ ಪ್ರಕಟ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ.
ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ - ೨೦೨೪ ಕ್ಕೆ ವೆಂಚಿಲೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಹಾಲಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ವಾಸುದೇವ ಕಾಮತ, ಕುಂದಾಪುರ ಹಾಂಕಾ ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಭಾ ಪತ್ರಿಕೆ ತರಪೇನಿ ಶಾಲ, ಸ್ಮರಣಿಕೆ, ಹಾರ, ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ, ಫಲತಾಂಬೂಲ ತಶೀಚಿ ರೂ. ೫೦೦೧/-(ರೂ. ಪಾಂಚ ಹಜಾರಾಚೆ ಏಕ) ನಗ್ದಿ ರೂಪಯಾ ಬರಶೀ ಸದ್ಯಾಂಥೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಕರತಾತಿ ಮ್ಹೊಣೂ ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಭಾ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಪಾದಕ ಜಾಲೀಲೆ ಆರಗೋಡು ಸುರೇಶ ಶೆಣೈ ತಾನ್ನಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ದ್ವಾರಾ ಕಳಯಿಲಾ.
೨೦೨೨ರ ಸಾಲಾಂತು ೨೫ಪಶಿ ಚ್ಹಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿ ಬರೆಯಿಲೆ (ತಾಂತ್ಲು ೬ ಕೊಂಕಣಿ ಕೃತಿ) ಬೆಂಗಳೂರ್‍ಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ಸಹಿತ ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ತಶೀಚಿ ಹಿಂದಿ ಸಹಿತ ಚತುರ್ಭಾಷಾ ಸಾಹಿತಿ ೮೦ಪಶೀ ಚ್ಹಡ ವಯಾ ಜಾಲೀಲೆ ವಯೋವೃದ್ಧ ಡಾ|| ಮೋಹನ ಜಿ. ಶೆಣೈ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆನಿ ರಂಗಕಕ ಅಪಾರ ಸೇವಾ ಪಾವಯಿಲೆ ಕೊಂಕಣಿ & ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಂತು ಮೇಲ್ನು ೩೦ಪಶೀ ಚ್ಹಡ ನಾಟಕ ಬರೆಯಿಲೆ ೭೫ ವರ್ಷ ವಯಾಚೆ ಶಿರಸಿಚೆ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ ಪೈ ಹಾಂಕಾ ಆನಿ ೨೦೨೩ಚೆ ಸಾಲಾಂತು ಕೊಂಕಣಚೆ ನಾಮಾಧೀಕ ಬರ‌ಓಪಿ ೮ ಕೊಂಕಣಿ ಕೃತಿ ಪ್ರಕಟ ಕೆಲೀಲಿ ೭೭ ವರ್ಷ ವಯಾಚಿ ಶಿರಸಿಚಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶ್ರೀ ನಾಯಕ ಎಕ್ಕಂಬಿ ಹಾಂಕಾ ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಾವಿತ ಜಾಲೀಲೆ ಹಾಂಗಾ ಯಾದು ಕೊರನು ಘೆವಯೇತ.

Spread the love

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

error: Content is protected !!
Chat on Whatsapp
1
Scan the code
Hello 👋
How can we help you?