Search for:
  • Home/
  • ಟ್ಯಾಗ್: 2024 puraskar

ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ – ೨೦೨೪ಕ ಹಾಲಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಕಾಮತ ಹಾಂಕಾ ವಿಂಚಿಲ್ಲ್ಯಾ.

೨೦೨೪ಚೆಂ ಸಾಲಾಂತು ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಾಪುರ್‍ಚೆ ೭೫ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯಾಚೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಹಾಲಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ವಾಸುದೇವ ಕಾಮತ್ ತಾಂಕ ವೆಂಚಿಲಾ. ಕೊಂಕಣಿ ಲೇಖನ, ಸಂಗೀತ, ನಾಟಕ ರಚನೆ ಆನಿ ನಿರ್ದೇಶನ, ಲೋಕವೇದ ಸಂಗ್ರಹ ಬರಶಿ ಕೊಂಕಣಿಂತು ಉಪನ್ಯಾಸ, ಭಜನ, ಕುಂದಾಪುರ ಪರಿಸರಾಂತು ಸಬಾರ ಕೊಂಕಣಿ ತಶೀಚಿ ಇತರ ಸಂಘಟನ ಬಾಂದೂನು ಘೇವ್ನು ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಕೊರನು ನಾಮಾಧಿಕ ಜಾಲೀಲೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಹಾಲಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಕಾಮತ ತಾನ್ನಿ [...]

error: Content is protected !!
Chat on Whatsapp
1
Scan the code
Hello 👋
How can we help you?