Search for:
  • Home/
  • Devu Devala/
  • ಶ್ರೀಮದ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಂಗೆಲೆ ೮೦ವೇಂ ಆಶ್ರಮ ದಿವಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಶ್ರೀಮದ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಂಗೆಲೆ ೮೦ವೇಂ ಆಶ್ರಮ ದಿವಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

Spread the love

1
2


“ಆಮ್ಗೆಲೆ ಗುರು ಶ್ರೀಮದ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಂಗೆಲೆ ಅತ್ಯಪರೂಪಾಚೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ” ಮ್ಹೊಣು ಶ್ರೀ ಕಾಶೀಮಠಾಧೀಶ ಶ್ರೀಮದ್ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮ್ಯಾನಿ ದಿನಾಂಕ. ೦೮-೦೬-೨೦೨೪ ದಿವಸು ಬೆಂಗಳೂರಾಂತು ಗುರುಗುಣಗಾನ ಕೆಲ್ಲಿ. ತಾನ್ನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಶ್ರೀ ಕಾಶೀಮಠಾಂತು ದಿನಾಂಕ. ೦೮-೦೬-೨೦೨೪ ತಾಕೂನು ೧೯-೦೬-೨೦೨೪ ಪರ್ಯಂತ ಮೊಕ್ಕಾಂ ಖಾತ್ತಿರಿ ಆನಂತ ನಗರ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಳಾಚೆ ಮೊಕ್ಕಾಂ ತಾಕೂನು ಹಾಂಗಾಕ ಯವ್ನು ಶ್ರೀಮದ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಂಗೆಲೆ ೮೦ವೇಂ ಆಶ್ರಮ ದಿವಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತು ವಾಂಟೊ ಘೇವ್ನು ಆಶೀರ್ವಚನ ದಿತ್ತಾ ಆಶ್ಶಿಲೆ. ತತ್ಸಂಬಂಧ ವಿಶೇಷ ಜಾವ್ನು ಶ್ರೀಮದ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಮಗೆಲೆ ವಿಶೇಷ ಪಾದುಕಾ ಪೂಜಾ ಚಲ್ಲೆ. ಹೇ ವೇಳ್ಯಾರಿ ೮೦ ನಮೂನ್ಯಾಚೆ ಫೂಲ್ಲಾ ತಾಕೂನು ಪುಷ್ಪಾಲಂಕಾರ ಆನಿ ಅರ್ಚನ ಸೇವಾ, ಪುಷ್ಪ ಪೂಜಾ ಚಲಯಾರಿ, ೮೦ ಬಗೆಚೆ ಖಾದ್ಯ ನೈವೇದ್ಯಾಕ ದವರೀಲೆ. ೮೦ ವರ್ಷಾ ಮಾಕಸಿ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಶುದ್ಧ ದ್ವಿತೀಯಾ ದಿವಸೂಚಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಸುಕೃತೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮ್ಯಾನಿ ಮೂಲ್ಕಿಚೆ ಶಾಂಭವಿ ನಂಯ್ಚೆ ತಟಾರಿ ಶ್ರೀ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಂಕ ಸನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷಾ ದಿಲೀಲೆ ಹಾಂಗಾ ಉಡಗೋಸು ಕೊರನು ಘೆವಯೇತ.

3
5


ಶ್ರೀಮದ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮ್ಯಾನಿಂ ವೃಂದಾವನಸ್ಥ ಜಾಲ್ಲ ಉಪರಾಂತ ತಾಂಗೆಲೆ ಪಾದುಕಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಶ್ರೀ ಕಾಶೀಮಠಾಚೆ ಶ್ರೀ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ದೇವಾಲೆಂ ಸನ್ನಿಧಿಂತು ಹಾಡ್ನು ದವರೀಲೆ. ಆಪಣೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಚನಾಂತು ಶ್ರೀಮದ್ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮ್ಯಾನಿಂ ಗುರುದೇವು ಶ್ರೀಮದ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಂಗೆಲೆ ಸಾಧನಾ, ಸಿದ್ಧಿ, ದೇವಾ ವಯ್ರಿ ತಾಂಕಾಸ್ಸುಚೆ ಶೃದ್ಧಾ-ಭಕ್ತಿ, ದೇವಪೂಜೆಂತು ತಾನ್ನಿ ದಾಖಯತಾ ಆಸ್ಸುಚೆ ತನ್ಮಯತಾ, ಶಿಷ್ಯಕೋಟಿ ವಯ್ರಿ ದಾಖಯಿಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಸರ್ವ ವಿಷಯಾಂತು ವಿಸ್ತಾರ ಜಾವ್ನು ಉಲಯಿಲೆ. ಅಪಾರ ಜನಸ್ತೋಮ ಹೇ ವೇಳ್ಯಾರಿ ಉಪಸ್ಥಿತ ವ್ಹರಲೀಲೆ. ಶ್ರೀಮದ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಂಗೆಲೆ ಜನ್ಮಶತಾಬ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಮಾಚೆ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕಾ ಫೈನಲ್ ಕೊರಚಾಕ ತನ್ಮೂಲಕ ವಿಜೃಂಭಣೆರಿ ಆಚರಣ ಕೊರಚೆ ಖಾತ್ತಿರಿ ಏಕ ಮೀಟಿಂಗ್ ಜೂ.೯ಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಶ್ರೀ ಕಾಶೀಮಠಾಂತು ಪೂಜ್ಯ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಂಗೆಲೆ ದಿವ್ಯ ಸಾನಿಧ್ಯಾರಿ ಚಲ್ಲೆ.

6


ಶ್ರೀಮದ್ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೆಂ ಜೂ.೧೯ ಪರಿಯಂತ ಬೆಂಗಳೂರು ಶ್ರೀ ಕಾಶೀಮಠಾಂತು ಮೊಕ್ಕಾಂ ವ್ಹರತಾತಿ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸು ಸಕ್ಕಾಣಿ ೮-೦೦ ಘಂಟ್ಯಾಕ ನಿಮಾಲ್ಯ ವಿಸರ್ಜನ, ೧೦-೩೦ ಘಂಟ್ಯಾಕ ಭಜನಾಮೃತ, ಧೋಂಪಾರಾ ೧-೩೦ ಘಂಟ್ಯಾಕ ಧೋಂಪಾರಾ ಪೂಜಾ ಉಪರಾಂತ ಮಹಾಸಮಾರಾಧನ, ಸಾಂಜೆ ೬-೦೦ ಘಂಟ್ಯಾಕ ದೀಪನಮಸ್ಕಾರ, ಸ್ತೋತ್ರ ಪಠಣ, ಮಾಗಿರಿ ಭಜನಾಸಂಧ್ಯಾ, ರಾತ್ತಿ ೮-೦೦ ಘಂಟ್ಯಾಕ ರಾತ್ರಿ ಪೂಜಾ ಚಲ್ತಾ. ಬೆಂಗಳೂರಕಾರಾನಿ ವ್ಹಡ ಅಂಕಡ್ಯಾರಿ ಯವ್ನು ತನು-ಮನ-ಧನಾನಿ ಸೇವಾ ಪಾವೋನು ಹರಿ-ಗುರು ಕೃಪೆಕ ಪಾತ್ರ ಜಾವ್ಕಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ವಿನಂತಿ ಆಸ್ಸಾ.

ವರದಿ : ಜಗದೀಶ ಪೈ,


Spread the love

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

error: Content is protected !!
Chat on Whatsapp
1
Scan the code
Hello 👋
How can we help you?