Search for:
  • Home/
  • ಟ್ಯಾಗ್: Bengalore

ಶ್ರೀಮದ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಂಗೆಲೆ ೮೦ವೇಂ ಆಶ್ರಮ ದಿವಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಬೆಂಗಳೂರು ಶ್ರೀ ಕಾಶೀಮಠಾಂತು ದಿನಾಂಕ. ೦೮-೦೬-೨೦೨೪ ಕ ಶ್ರೀಮದ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಂಗೆಲೆ ೮೦ವೇಂ ಆಶ್ರಮ ದಿವಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಲ್ಲೆ. [...]

ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ. ಸಮಾಜ, ಪೀಣ್ಯ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ

ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ. ಸಮಾಜ, ಪೀಣ್ಯ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ತರಪೇನಿ ಹಾವನೂರ ಬಡಾವಣೆಚೆ ಬಲಮುರಿ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ದೇವಳಾಂತು ೨೦ವೇಂ ಶ್ರೀ ಸತತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾ ದಿನಾಂಕ. ೧೯-೦೫-೨೦೨೪ ದಿವಸು ವಿಜೃಂಭಣೇರಿ ಚಲ್ಲೆ. [...]

ಆಮ್ಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತರಪೇನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಉತ್ಸವು-೨೦೨೪| आम्चि कॊंक्णि तरपेनि कॊंकणि उत्सवु-2024

ಅವುಂದೂಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ಉತ್ಸವು-೨೦೨೪ ಜೂನ್ ೨, ೨೦೨೪ಕ ಬೆಂಗಳೂರ್‍ಚೆ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಗೇಟ್ ನಂ. ೫, ಅರಮನೆ ಮೈದಾನ, ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಂಗಾ ಸಕ್ಕಾಣಿ ೮.೦೦ ಘಂಟ್ಯಾಚಾನ ರಾತ್ತಿಕ ೧೦.೦೦ ಘಂಟ್ಯಾ ಪರ್ಯಂತ ಚಲ್ತಾ ಮ್ಹಣಚೆ ಮಾಹಿತ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ. ಬೆಂಗಳೂರು ಕೊಂಕಣಿ ಉತ್ಸವಾಚೆ -೨೦೨೪ಚೆ ಹೇ ವರಸಾಚೆ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯಕೊಂಕಣಿ ಬೊರೊಂವ್ಯಾ-ಶಿಕೋಂವ್ಯಾ-ವಾಡ್ಕೊಂವ್ಯಾ-ಉಲ್ಲೊಂವ್ಯಾ ಮ್ಹೊಣು ದವರ್‍ಲ್ಯಾ. [...]

error: Content is protected !!
Chat on Whatsapp
1
Scan the code
Hello 👋
How can we help you?