Search for:
  • Home/
  • Amchegele Khabbar/
  • 2024 ಇಸ್ವೆಚೆ ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಭಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್

2024 ಇಸ್ವೆಚೆ ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಭಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್

Spread the love

June 2024 PDF File Link https://docs.google.com/uc?export=download&id=1eCJcYYVBeXflN4Xzd1CnmXpw9d03LNWQ

January 2024F F 1 1
February 2024F COmp
March 24
April 24 11zon3 F
May 2024 a min 3
SP Pamplet 8


ಘೆಲೀಲೆ ೩೫ ವರ್ಷಾಚಾನ ನಿಯಮಿತ ಜಾವ್ನು ಪ್ರಕಟ ಜಾವ್ನು ಆಯ್ಯಿಲೆ ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಭಾ ಕೊಂಕಣಿ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಳೆ ತರಪೇನಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಪಂತಾ ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕ ಜಾವ್ನು ಅವುಂದೂ(೨೦೨೪)ಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ತಯಾರ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ. ಹಾಂತು ಆಮ್ಗೆಲೆ ಅವಯಿ ಭಾಸ ಕೊಂಕಣಿಂತು ತಿಥಿ, ವಾರ, ನಕ್ಷತ್ರ ಮಾಹಿತಿ ದಿವಚೆ ಒಟ್ಟು ಆಮ್ಗೆಲೆ ವೆಗವೆಗಳೆ ದೇವಳಾಂತು ಜನವರಿ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಂತು ಚೊಲಚೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೆ ಮಾಹಿತ ವರೇನ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ. ಮುಖಾವಯಲೆ ದಿವಸಾಂತು ವೆಗವೆಗಳೆ ಆಮಚಗೇಲೆ ದೇವಳ, ಮಠಾಂತು ಚೊಲಚೆ ತೇರು, ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ, ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾಹಿತಿ ವರೇನ ದಿವಚೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರತಾ ಆಸ್ಸಾತಿ.
ಹೇ ವರ್ಷಾಚೆ ಸಕ್ಕಡ ೧೨ ಮ್ಹುಹಿನೋ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಹೇ ವೆಬ್‌ಸೈಟಾಂತು ಸುಮಾರ ಏಕ ಮ್ಹಹಿನೋ ಪಯಲೆ ಮುಖಾವಯಲೆ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಚೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ತುಮಕಾ ಮೆಳ್ತಾ.
ಕೊಂಕಣಿಗಾನಿ ಪ್ರೊತ್ಸಾಹ ದಿಲಯಾರಿ ಮುಖಾವಯಲೆ (೨೦೨೫) ವರ್ಷಚಾನ ಕೊಂಕಣಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಛಾಪಸೂನು ಪ್ರಕಟ ಕೊರಚೆ ಯೋಜನಾಯಿ ಆಮ್ಕಾ ಆಸ್ಸಾ. ಆವಗೇಲೆ ಹೇ ವಿನೂತನ ಪ್ರಯತ್ನಾಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ದಿವಚಾಕ ತುಮಕಾ ಗೊತ್ತಾಸ್ಸುಚೆ ಸರ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ವಾಟ್ಸಫ್ ಆನಿ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಗ್ರೂಪಾಕ ಹೇ (ಫಾರ್ವಡ್) ಶೇರ್ ಕೊರನು ಸರ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಬಾಂಧವಾನಿ ಹಾಜ್ಜೆ ಮುನಾಪೋ ಘೆವ್ಚೆ ವರಿ ಕೊರಕಾ ಮ್ಹೊಣು ಸಕ್ಕಡ ಭಾಷಾಭಿಮಾನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಆನಿ ಸಮಾಜಾ ಬಾಂಧವ ಲಾಗ್ಗಿ ವಿನಂತಿ ಕರ್ತಾ. ಹಾಜೇನ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಚೆ ವೈಭವು, ಪ್ರಚಾರ ಆನಿ ತಾಕತ್ ಆನ್ನೀಕೆ ವಾಡಚೆ ವರಿ ಕೊರಕಾಚೆ ಬರಶಿ ಆಮ್ಚಗೇಲೆ ದೇವಳಾಂತು ಚೊಲಚೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸಮಾಜಾಚೆ ಇತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಕಡಾಂಕ ಕಳೀಲೆ ವರಿ ಜಾವ್ನು ಭಾಷೆಚೆ ಪ್ರಭಾವು ಚ್ಹಡ ಜಾತ್ತಾ. ತ್ಯಾ ಖಾತ್ತಿರಿ ಹರಯೇಕ ಕೊಂಕಣಿ ಬಾಂದವಾನಿ ಮದತ್ ದಿವಕಾ ಮ್ಹೊಣು ವಿನಂತಿ ಕರತಾ.


ಏಕ ನಮ್ರ ವಿನಂತಿ : ತುಮಗೆಲೆ ಗಾಂವ್ಚೆ ದೇವಳಾಂತು, ಸಮಾಜ ಮಂದಿರಾಂತು ಚೊಲಚೆ ತೇರು, ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಆದಿ ಆಚರಣ ಕೊರಚೆ ದಿವಸಾಚೆ ತಿಥಿ ಆನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಆಮಗೇಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂ. ೯೪೮೩೭೮೩೯೭೭ ಹಾಜ್ಜೆ ವಾಟ್ಸ್‌ಪಾಕ ಪೆಟೋನು ದಿವಕಾ ಮ್ಹೊಣು ವಿನಂತಿ ಕರತಾ.


Spread the love

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

error: Content is protected !!
Chat on Whatsapp
1
Scan the code
Hello 👋
How can we help you?