Search for:
  • Home/
  • Devu Devala/
  • ಸಾಧಕಾನಿ ಅಹಂಕಾರ ನಾಶ ಕೊರನು ಘೆವ್ಕಾ : ಚಿತ್ರಾಪುರ ಮಠಾಧೀಶ

ಸಾಧಕಾನಿ ಅಹಂಕಾರ ನಾಶ ಕೊರನು ಘೆವ್ಕಾ : ಚಿತ್ರಾಪುರ ಮಠಾಧೀಶ

Spread the love

C 3


ಚಾತುರ್ಮಾಸು ಆಧ್ಯತ್ಮಿಕ ಸಾಧಕಾಂಕ ಆಪಣೇಲೆ ಸಾಧನಾ ವಾಡ್ಡೊನು ಘೆವಚಾಕ ಚಾಂಗ ವೇಳು. ಚಾತುರ್ಮಾಸ ವೇಳ್ಯಾರಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸು ಸತ್ಸಂಗ ಚಲ್ತಾ. ತೆದ್ನಾ ಸಾಧಕಾಂಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮೆಳ್ತಾ. ಅಂತರಿಕ ಶುದ್ಧಿ ಖಾತ್ತಿರಿ ಜಪ, ತಪ ಕೊರಚೆ ಕಿತ್ಲೆ ಗರಜ ಆಸ್ಸಾ ಮ್ಹೊಣು ತಾಗೆಲೆ ಕಳೀತಾಕ ಯತ್ತಾ. ಜಪ, ತಪ ನಿಮಿತ್ಯಾನಿ ಆಂತರ್ಯಾಂತು ಜಾಗೃತಿ ಜಾವ್ಕಾ, ಹರಯೆಕ್ಳ್ಯಾನಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಕೊರನು ಘೆವ್ಕಾ, ನಾತಲೇರಿ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಭಿತ್ತರಿ ವಿಕೃತ ಅಹಂಕಾರ ಉದ್ಭವ ಜಾವಚಾಕ ಪುರೊ. ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವಾ, ಶುದ್ಧತಾ ಆನಿ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತಾ ಆಸ್ಸ ಕೊರನು ಘೇವ್ನು ಅಹಂಕಾರ ನಾಶ ಕೊರನು ಘೆವ್ಕಾ ಅಶ್ಶಿ ಮ್ಹೊಣು ಚಿತ್ರಾಪುರ ಮಠಾಧೀಶ ಶ್ರೀಮದ್ ಸದ್ಯೋಜಾತ ಶಂಕರಾಶ್ರಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಾನ್ನಿ ಭಕ್ತ ವೃಂದಾಕ ಆಪೋವ್ಣ್ನಿ ದಿಲ್ಲೆ. ಆರತ ತಾನ್ನಿ ಶಿರಾಳಿಚೆ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಮಠಾಂತು ಸಂಪನ್ನ ಜಾಲೀಲೆ ಅವುಂದೂಚೆ ಚಾತುರ್ಮಾಸಾಚೆ ಸಮಾಪ್ತಿ ದಿವಸು ಚಲೀಲೆ ಧರ್ಮಸಭಾಂತು ಆಶೀರ್ವಚನ ದಿತ್ತಾ ಆಶ್ಶಿಲೆ. ಸುರವೇಕ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಜಾಲ್ಲೆ ಉಪರಾಂತ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ ತೋನ್ಸೆ ತಾನ್ನಿ ಯೇವ್ಕಾರ ಕೊರನು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಜಾವ್ನು ಉಲಯಲೆ. ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಸಮಿತಿ ಕನ್ವೀವರ ತಾಕೂನು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಂಗೆಲೆ ಪಾದಪೂಜಾ ಚಲ್ಲೆ. ಕನಾಕಾಭಿಷೇಕ, ತೀರ್ಥ ವಿತರಣ ಚಲ್ಲೆ.


ಸಾಂಜವಾಳಾ ೩-೩೦ಕ ಅಳ್ವೇಕೋಡಿಕ ಘೆಲೀಲೆ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೇಂ ಗಂಗಾ ಪೂಜಾ ಕೆಲ್ಲಿಂತಿ. ಉಪರಾಂತ ಅಳ್ವೆಕೋಡಿಚೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಕ ಭೆಟ್ಟುನು ಸೀಮೋಲಂಘನ ಕೆಲ್ಲೆ. ಥಂಚಾನ ಶಿರಾಲಿಚೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಮಹಾಮಾಯಾ ದೇವಳಾಕ ಆಯ್ಲೆ. ಥಂಯಿ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಂಗೆಲೊ ಪಾದಪೂಜಾ ಚಲ್ಲಿ. ಥಂಯಿ ಜಮೀಲೆ ಭಕ್ತಾಂಕ ಆಶೀರ್ವಚನ ದಿಲೀಲೆ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೆಂ ಶೋಭಾ ಯಾತ್ರೆ ಮೂಖಾಂತರ ಶ್ರೀ ಪೇಟೆ ಹನುಮಂತಾಕ ಭೆಟ್ಟುನು ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಂತೂ ಯವ್ನು ಶ್ರೀ ಕೇಶವ ನಾರಾಯಣ, ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಆನಿ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವಾಕ ಭೆಟ್ಟಿಲೆ. ಥಂಚಾನ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಮಠಾಕ ಪರತೂನು ಆಯ್ಲೆ. ಉಪರಾಂತ ದೀಪನಮಸ್ಕಾರ, ಅಷ್ಟಾವಧಾನ ಸೇವಾ ಆನಿ ಮಹಾಮಂಗಳಾರ್ತಿ ಆದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಲ್ಲೆ. ಸಮಾರಂಭಾಂತು ಚಿತ್ರಾಪುರ ಮಠಾಚೆ ಭಕ್ತ ಲೋಕ ವ್ಹಡ ಅಂಕಡ್ಯಾರಿ ಉಪಸ್ಥಿತ ವ್ಹರಲೀಲೆ.

c 1b

Spread the love

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

error: Content is protected !!
Chat on Whatsapp
1
Scan the code
Hello 👋
How can we help you?