Search for:
  • Home/
  • Konkani Flip Books/
  • ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಭಾ ೮ಚೆ ಇ-ಪುಸ್ತಕ `ಕರ್ಕಿ ದೈವಜ್ಞ ಮಠಾಚೆ ಶಿಷ್ಯ ಸ್ವೀಕಾರ

ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಭಾ ೮ಚೆ ಇ-ಪುಸ್ತಕ `ಕರ್ಕಿ ದೈವಜ್ಞ ಮಠಾಚೆ ಶಿಷ್ಯ ಸ್ವೀಕಾರ

Spread the love

ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕು ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ದೇವಾಲೆ ಕೃಪೇನಿ, ಜ್ಞಾನದಾಯಿನಿ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಲೆಂ ಆಶೀರ್ವಾದಾನಿ ತಶೀಚಿ ಕುಲದೇವು ಆನಿ
ಇಷ್ಟ ದೇವಾಲೆ ದಯೇನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕಾನಿ ಕೊಂಕಣಿಂತು ವಾಜ್ಜುಕಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಖಾತ್ತಿರಿ ಹೇ ಕೊಂಕಣಿ ಇ-ಬುಕ್ ಕಾರ್ಯ ಚಲಯತಾ ಆಸ್ಸಾತಿ ತುಮ್ಮೀ ಹರ್‍ಯೇಕ ಕೊಂಕಣಿ ಬಾಂಧವಾಂಕ ಹೇ ವಚ್ಚುನು ಪಾವ್ಚೆ ವರಿ ಕೊರನು ಸಹಕಾರ ದಿಯ್ಯಾತಿ ಆನಿ ಪರಮಾತ್ಮಾಲೆ ಕೃಪೇಕ ತುಮ್ಮೀ ಪಾತ್ರ ಜಾಯ್ಯಾತಿ.
ಕರ್ಕಿ ದೈವಜ್ಞ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಠ ೧೯೮೬ ಇಸ್ವೆಂತು ಸ್ಥಾಪನ ಜಾಲೀಲೆ ಜಾಲಯಾರೀಚಿ ಶ್ರೀ ಮಠಾಚೆ ಪ್ರಥಮ ಪೀಠಾಧೀಪತಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಭಾರತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ಹಾಂಗೆಲೆ ನೇತೃತ್ವ ಆನಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಾರಿ ದೈವಜ್ಞ ಸಮಾಜಾಚೆ ಸಂಘಟನ ಆನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಕ ಮಸ್ತ ವಾವರೋ ಕೆಲೀಲೆ ಆಸ್ಸಾ. ಕರ್ಕಿಂತು ಸುಂದರ ಮಠ ವಾಸ್ತು, ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ಮಾತೇಲಿಂ ದೇವಳ, ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವಾ ಖಾತ್ತಿರಿ ನಾನಾ ನಮೂನ್ಯಾಚೆ ಸುವಿಧಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ. ಆತ್ತ ತಾನ್ನಿ ಮಠಾಕ ಆನಿ ಸಮಾಜಾಕ ಆನ್ನೇಕ ಉಡ್ಗಿರೆ ದಿವಚಾಕ ಭಾಯ್ರಸರ್ಲಿಂತಿ. ದೈವಜ್ಞ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಠ ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ಪೀಠಾಕ ಚಿ|| ಕನ್ನಯ್ಯಾ ಗುರುನಾಥ ನೇತಲಕರ ಹಾಂಕಾ ನವೀನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಮ್ಹೊಣು ವೆಂಚಿಲಾ. ಸನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷಾ ಆನಿ ಶಿಷ್ಯ ಸ್ವೀಕರ ಸಮಾರಂಭ ಕರ್ಕಿ ಶ್ರೀ ಮಠಾಚೆ ಆವಾರಾಂತು ಎಪ್ರಿಲ್ ೩ಕ ಚಲ್ತಾ. ತನ್ನಿಮಿತ್ತ ದೈವಜ್ಞ ಮಠಾಚೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರನು ದಿವಚಾಕ ಹೇ ಇ-ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟ ಕರತಾ ಆಸ್ಸಾ. ಹೇ ಮಾಹಿತಿ ಹರ್‍ಯೇಕ ದೈವಜ್ಞ ಬಾಂಧವಾಕ ಪಾವೋನು ದೈವಜ್ಞ ಸಮಾಜಾಚೆ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಚೆ ಕೀರ್ತಿ ವೃದ್ಧಿ ಕೂರಚಾಕ ಸಕ್ಕಡಾಲಾಗ್ಗಿ ವಿನಂತಿ ಕರ್ತಾ. ತಾಜೇನ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಚೆ ಅಸ್ಮಿತಾ ವ್ಹರಯಾ.

Daivajna Brahman Math E-Book Link : http://


Spread the love

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

error: Content is protected !!
Chat on Whatsapp
1
Scan the code
Hello 👋
How can we help you?