Search for:
  • Home/
  • Konkani Flip Books/
  • ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಭಾಚೆ 6 ಚೆ ಇ-ಪುಸ್ತಕ `ಪೋಳೆಂ’ (Dosa)

ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಭಾಚೆ 6 ಚೆ ಇ-ಪುಸ್ತಕ `ಪೋಳೆಂ’ (Dosa)

Spread the love

ಆಮ್ಗೆಲೆ ಕೊಂಕಣಿಗಾಲೆ, ಸಾರಸ್ವತಾಂಗೆಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಂತು ಪಾರಂಪರಿಕ ರಾಂದ್ಪಾಕ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ಆಸ್ಸಾ. ಆಮ್ಚಗೆಲೆಂತು ಕೊರಚೆ ರಾಂದ್ಪಾಂತು ಹವಾಮಾನಾಕ ಸಮ್ಮ ಜಾಲೀಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ರಾಕವಣಾಚೆ ಗುಟ್ಟು ಗೂಟಲೋನು ಆಸ್ಸಾ. ವೈಶಾಖಾಂತು ಗರ್ಮಿ ಚ್ಹಡ ಆಸ್ತಾ. ತ್ಯಾ ಖಾತ್ತಿರಿ ಖಂಚೇಯಿ ಚ್ಹಡ ಪರಭೆಚೆ ಆಚರಣ ಆಸ್ಸನಾ. ಆಸ್ಸುಚೆ ಶ್ರೀ ರಾಮನವಮಿ, ಶ್ರೀ ಹನುಮ ಜಯಂತಿಂತು ಪಾನಕ, ಕೋಸಂಬರಿಕ ಮಹತ್ವ ಆನಿ ಕರಾವಳಿಂತು ಜವ್ಚೆ ಉಕಡೊ ತಾಂದ್ಲಾಚೆ ಸೀತ ಜಾಂವೊ ಪ್ಯಾಜ ಹಾಜೇನ ಶರೀರ ಕೆದನಾಂಯಿ ಥಂಡ ವ್ಹರತಾ. ತ್ಯಾಂಚಿ ಶ್ರಾವಣಾ ತಾಕೂನು ಕಾರ್ತೀಕ ಪರ್ಯಂತ ಸಾಲ ಸಾಲ ಪರಬ. ಪರಭೆಕ ದೇವಾ ನೈವಾಧ್ಯಾಕ ಪೂಣಿ ಸುರೈ ಶೀತ ಕೊರಕಾ. ಸುರೈ ತಾಂದೂನು ಶರೀರಾಂತು ಹುನ್ಸಣಿ ಚ್ಹಡ ಕರತಾ. ಮ್ಹಳಯಾರಿ ಪಾವಸಾಡಿ ಆನಿ ಶಿಯ್ಯಾ ಕಾಲಾಚೆ ಥಂಡಿಕ ತ್ಯಾ ಅಪ್ಯಾಯಮಾನ. ಹೇ ಸಕ್ಕಡ ಮುನಾಪೋ ಆಮ್ಚಗೇಲೆ ಪಾರಂಪರಿಕ ರಾಂದ್ಪಾಂತು ಮೆಳ್ತಾ. ಆಮ್ಚಗೇಲೆ ಪಾರಂಪರಿಕ ರಾಂದಪ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಆಜಿ ಮಸ್ತ ಲೋಕಾಂಕ ಗೊತ್ನಾ. ಕಾಲೇಜ ಶಿಕ್ಕೂನು ನೌಕರಿ ಮೆಳ್ಚೆ ಭಿತ್ತರಿ ವ್ಹರಡಿಕ, ಮಾಗಿರಿ ವರ್ಷಾ ಭಿತ್ತರಿ ಚರಡುಂವ ಮ್ಹೊಣು ತಾಂಕಾ ರಾಂದಪ ಶಿಕಚಾಕ ವರೇನ ವೇಳು ನಾತ್ತಿಲೆ ವರಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ. ಅಸ್ಸಾಲೆ ಸಂದರ್ಭಾರಿ ಪರಮಾತ್ಮಾಲೆ ಪ್ರೇರಣೇನಿ ಆಮ್ಚಗೇಲೆ ರಾಂದಪಾಚೆ ಮಾಹಿತಿ ತರ್ನಾಟೆಂಕ ಕೊರನು ದಿವಕಾ ಮ್ಹಣಚೆ ಸದುದ್ದೇಶ ದವರೂನು ಘೇವನು ಆಮ್ಚಗೇಲೆ ರಾಂದಪಾಕ ಸಂಬಂಧ ಪಾವ್ವಿಲೆ ಪಯಲೇಚೆ ಇ-ಪುಸ್ತಕಪೋಳೆಂಆಜಿ ಪ್ರಕಟ ಕರ್ತಾ ಆಸ್ಸಾ. ಹೇ ಇ-ಪುಸ್ತಕಾಂತು ಸುಮಾರ ತೇರಾ ನಮೂನ್ಯಾಚೆ ಪೋಳೆಂ ತಯ್ಯಾರ ಕೊರಚೆ ವಿವರ ದಿಲೀಲೆ ಆಸ್ಸಾ.
ಮುಖಾರಿ ಪಾರಂಪರಿಕ ರಾಂದಪಾ ಖಾತ್ತಿರಿ ಅಶೀಚಿ ಆಕರ್ಷಕ ಜಾವ್ನು ಆಸ್ಸುಚೆ ಮಸ್ತ ಇ-ಬುಕ್ ಯವಚೆ ಆಸ್ಸಾ. ತಾಜ್ಜೆ ನಿಮಿತ್ತ್ಯಾನಿ ಆಯಚೆ ತರ್ನಾಟೆಂಕ ಆಮ್ಚಗೇಲೆ ರಾಂದಪಾಚೆ ಸ್ಥೂಲ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರನು ದಿವಚೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಮ್ಮಿ ಕರತಾತಿ. ತುಮ್ಮಿ ಸಕ್ಕಡ ವಾಜ್ಜುನು, ಹ್ಯಾ ಪೋಳೆಂ ತಯ್ಯಾರ ಕೊರನು ತಾಜ್ಜೆ ಮುನಾಪೋ ಘೆವ್ಚೆ ಬರಶಿ ಆಮ್ಚಗೇಲೆ ಪಾರಂಪರಿಕ ರಾಂದಪ ವ್ಹರಯಾಚಾಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರಾ. ಹೇ ಮಾಹಿತಿ ದಿಲೀಲೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಭಾ ಶೆಣೈ ಹಾಂಕಾ ಹಾಂವ ಆಬಾರಿ ಆಸ್ಸಾ. ಹೇ ಕೊಂಕಣಿ ಇ-ಪುಸ್ತಕ ತುಮ್ಮಿ ವಾಜ್ಜುನು ಇತರ ಕೊಂಕಣಿಗಾಂಕ, ಕೊಂಕಣಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಾಕ ಶೇರ್ ಕರಾ. ಕೊಂಕಣಿಗಾನಿ ಕೊಂಕಣಿಂತು ವಾಜ್ಜುಚಾಕ ಉತ್ತೇಜನ ದಿಯ್ಯಾತಿ. ಕೊಂಕಣಿ ಆಸ್ಮಿತಾಂಯ ವ್ಹರಯಚಾಕ ಆಮ್ಗೆಲೊಟ್ಟು ಹಾತು ಮೆಳಯಾ. ಆಮ್ಗೆಲೆ ಸಕ್ಕಡ ಕೊಂಕಣಿ ಇ-ಪುಸ್ತಕ ಹೇಂಚಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟಾಂತು ಮೆಳ್ತಾ. ಮುದ್ದಾಂ ವಾಜ್ಜಿಯಾ. ತುಮ್ಗೆಲೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಮಕಾ ಕಳೇಯಕಾ ಮ್ಹೊಣು ವಿನಂತಿ ಕರ್ತಾ.

POLE E-Flip Book Link : http://


Spread the love

1 Comment

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

error: Content is protected !!
Chat on Whatsapp
1
Scan the code
Hello 👋
How can we help you?