Search for:
  • Home/
  • Konkani Flip Books/
  • ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಭಾಚೆ 1೦ ಚೆ ಇ-ಬುಕ್ `ಚೈತ್ರಮಾಸ’

ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಭಾಚೆ 1೦ ಚೆ ಇ-ಬುಕ್ `ಚೈತ್ರಮಾಸ’

Spread the love

ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕು ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ದೇವಾಲೆ ಕೃಪೇನಿ, ಜ್ಞಾನದಾಯಿನಿ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಲೆಂ ಆಶೀರ್ವಾದಾನಿ ತಶೀಚಿ ಕುಲದೇವು ಆನಿ
ಇಷ್ಟ ದೇವಾಲೆ ದಯೇನಿ ಹೇಇ-ಬುಕ್ ಕಾರ್ಯ ಚಲಯತಾ ಆಸ್ಸಾತಿ ತುಮ್ಮೀ ಹರ್‍ಯೇಕ ಕೊಂಕಣಿ ಬಾಂಧವಾಂಕ ಹೇ ವಚ್ಚುನು ಪಾವ್ಚೆ ವರಿ ಕೊರನು ಸಹಕಾರ ದಿಯ್ಯಾತಿ ಆನಿ ದೇವಾಲೆ ಕೃಪೇಕ ತುಮ್ಮೀ ಪಾತ್ರ ಜಾಯ್ಯಾತಿ.
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಕಿತಯಾಕ ಸರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮ್ಹಳಯಾರಿ ತಾಂತು ಗೊಂದೋಳು ನಾ. ಧರ್ಮ ಆನಿ ಧಾರ್ಮಿಕತಾ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಸಂಬಂಧ ಸಮಾಜಾ ಬರಶಿ ಮೇಳಾವಟ್ ಕೊರಚಾಕ ಕಾರಣ ಜಾಲಯಾರಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತಾ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಭಿತ್ತವೈಲೆ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಸಮಜೂನು ಘೆವಚಾಕ ಮದತ್ ಕರ್ತಾ. ಹೇ ಕಳನಾಶಿ ಮಸ್ತ ಲೋಕ ನಾಕ್ಕ ನಾತ್ತಿಲೆ ಗೊಂದೋಳು ಕೊರನು ನವೀನ ಪೀಳ್ಗಿಚೆ ಮಾಥಿಯಾಂತೂ ತ್ಯಾಂಚಿ ಭರತಾ ಆಸ್ಸಾತಿ. ಕಶ್ಶಿ ಕಾಲಾಕ ಸಮ ಜಾವನು ಪ್ರಕೃತಿಂತು ಬದಲಾವಣ
ಘಡ್ತಕಿ; ತಶೀಚಿ ಪ್ರಕೃತೀಚೊ ಅಂಶ ಜಾವ್ನಾಸ್ಸುಚೊ ಮನುಷ್ಯಾಲೆ ಶರೀರಾಂತು ವರೇನ ಬದಲಾವಣ ಘಡ್ತಾ. ತ್ಯಾ ಸಮಾ ಸಮ ಕೊರನು ಘೆವಚಾಕ ಆನಿ ಮನಾಚೆ ತಶೀಚಿ ಶರೀರಾಚೆ ಆರೋಗ್ಯ ರಾಕವಣಾಕ ಪರಭ ಆಚರಣ ಕೊರಚೆ ಪರಂಪರಾ ಆಯಿಲೆ. ಹಿಂದೂ ಲೋಕಾಂಗೆಲೆ ಪ್ರತಿಯೇಕ ಪರಭ ಆನಿ ಪ್ರಕೃತೀಕ ಲಾಗ್ಗೀಚೆ ಸಂಬಂಧು ಆಸ್ಸಾ. ತ್ಯಾ ವಾಚಕಾಂಕ ಕೊಳೋನು ದಿವಚೆ ಖಾತ್ತಿರಿ ಚೈತ್ರಮಾಸಾಚೆ ವೈಶಿಷ್ಠ್ಯ ಸಮಜುಚಾಕ ಹೇ ಇ-ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ.
ಹಾಂತು ಸಂವ್ಸಾರಪಾಡವೋ, ವಸಂತೋತ್ಸವು, ರಾಮನವಮಿ, ಹನುಮಾನ ಜಯಂತಿ ಪರಭೆಚೆ ಮಾಹಿತಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ.
ಸಕಡಾನಿ ವಾಜ್ಜೂನು ಆಮ್ಗೆಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೋಳ್ನು, ದುಸರ್‍ಯಾಂಕ ಶೇರ್ ಕೊರನು ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಚೆ ಕೀರ್ತಿ ವೃದ್ಧಿ ಕರಚಾಕ ಸಕ್ಕಡಾಲಾಗ್ಗಿ ವಿನಂತಿ ಕರ್ತಾ.

Chitra masa E-Book Link http://


Spread the love

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

error: Content is protected !!
Chat on Whatsapp
1
Scan the code
Hello 👋
How can we help you?