Search for:
  • Home/
  • Amchegele Khabbar/
  • ಶ್ರೀ ವಿಠಲರಾವ ಪ್ರಭುಂಕ ಜಮಖಂಡಿಂತು ಆತ್ಮೀಯ ಸನ್ಮಾನು

ಶ್ರೀ ವಿಠಲರಾವ ಪ್ರಭುಂಕ ಜಮಖಂಡಿಂತು ಆತ್ಮೀಯ ಸನ್ಮಾನು

Spread the love

ಜಮಖಂಡಿಚೆ ನಾಮಾಧಿಕ ಹೊಟೇಲ ಆನಂದ ಭವನ ಹಾಜ್ಜೆ ಮಾಲಕ ಆನಿ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೆ ಹೊಟೇಲ ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀ ವಿಠಲರಾವ ಗೋಪಾಲರಾವ ಪ್ರಭು ದಂಪತಿಂಕ ಆರತ ಹೋಟೆಲ ಮಾಲಕರ ಸಂಘ ಜಮಖಂಡಿ ತಶೀಚಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತಾಂಗೆಲೆ ಸಂಘ ಜಮಖಂಡಿ ಹಾಂಗೆಲೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯಾರಿ ಚಲೀಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ತಶೀಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾರಂಭಾಂತು `ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹೊಟೇಲ ಉದ್ಯಮಿ ಸೇವಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಕೊರನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಜಾವ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಕೆಲ್ಲೆ. ಹೇ ವೇಳ್ಯಾರಿ ಹೊಟೇಲು ಮಾಲಕರ ಸಂಘಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಅರುಣ ಶೆಟ್ಟಿ ತಶೀಚಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘ ಜಮಖಂಡಿ ಹಾಜ್ಜೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪು ಪೋತದಾರ ಸಹಿತ ದೊನ್ನೀ ಸಂಘಾಚೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಲೋಕ, ಗಾಂವ್ಚೆ ಗಣ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತ ವ್ಹರಲೀಲೆ. ಉಪರಾಂತ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ, ಹಾಲಾಡಿ ಹಾಂಗೆಲೆ ತಾಕೂನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ಚಲ್ಲೆ.

ಶ್ರೀ ವಿಠಲರಾವ ಪ್ರಭು : ಬಾಪಯಿಲೆ ನಿಧನಾ ನಿಮಿತ್ತ್ಯಾನಿ ಸಾನ್ಪಣಾರಿ ಘರಾಣಿಚೆ ವ್ಹಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವ್ಹೋವ್ನು ಘೆವಕಾ ಜಾಲೀಲೆ ಅನಿವಾರ್‍ಯತೇನ ಆಪಣೇಲೆ ತೇರಾ(೧೩) ವರ್ಷ ವಯಾರಿ ಶ್ರೀ ವಿಠಲ ಪ್ರಭುಮಾಮು ಹೊಟೇಲ್ ಉದ್ಯಮಾಕ ದೇವಲಿಂತಿ. ತಾನ್ನಿ ಆರಂಭ ಕೆಲೀಲೆ ಅನಂದ ಭವನ ಜಮಖಂಡಿಚೆ ಮಸ್ತ ಪೊರನೆ ಹೊಟೇಲಾಂತು ಏಕ ಮ್ಹಳಯಾರಿ ಚ್ಹೂಖ ಜಾಯಸನಾ. ಥಂಯಿ ಕೊರಚೆ ಇಡ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಂಬಡೆ (ಕೆಂಪು) ಚಟ್ನಿ ಆಜ ಪರ್ಯಂತ ಮಸ್ತ ನಾಮಾಧಿಕ. ಆಪಣೇಲೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪಣ, ದಾನ-ಧರ್ಮಾಚೆ ಗುಣಾನಿ ಜಮಖಂಡಿಂತು ಶ್ರೀ ವಿಠಲರಾವ ಪ್ರಭು ಮಾಮ್ಮಾನಿ ಚಾಂಗ ನಾಂವ ಕಮಯಿಲೆ. ಹೊಟೇಲು ರಂಗಾಚೆ ಅನುಭವ ಘೆವಚೆ ಬರಶಿ ಆಯಚೆ ತರ್ನಾಟೆ ಹೊಟೇಲ್ ಉದ್ಯಮಿದಾರಾಂಕ ಸ್ಫೂರ್ತಿಚೆ ಚೇತನ ಜಾಲ್ಲೆ. ಜಮಖಂಡಿಚೆ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತು ಹಾಂಕಾ ಆನಿ ಹಾಂಗೆಲೆ ಕುಟುಂಬಾಕ ವ್ಹಡ ನಾಂವ ಆಸ್ಸಾ. ಹಾಜ ಪಯಲೇಚಿ ಹಾಂಗೆಲೆ ಅಪಾರ ಸೇವಾ, ದಾನಗುಣ ಮಾನೂನು ಜಮಖಂಡಿ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೊಟೇಲು ಸಂಘಾಚಾನ ಹಾಂಕಾ ಗೌರವ ಪುರಸ್ಕಾರ ದಿವನು ಸತ್ಕಾರ ಕೆಲೀಲೆ ಹಾಂಗಾ ಉಡಗೋಸು ಕೊರನು ಘೆವ್ಯೇತ. ಮಾತೃಭಾಸ, ಧರ್ಮ-ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಯ್ರಿ ಹಾನ್ನಿ ಅಪಾರ ಶೃದ್ಧಾ-ಗೌರವು ದವರೂನು ಘೆತ್ಲ್ಯಾ. ಆನಿ ರಾಜ್ಯ ಹೊಟೇಲು ಸಂಘಾಚೆ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಜಾವ್ನೂ ಸೇವಾ ಪಾವಯತಾ ಆಸ್ಸಾತಿ. ಹಾಂಗೆಲೆ ದೊಗ್ಗ ಲೋಕ ಚಾಲ್ಲಿಯಾ ಚರಡುಂವ ಜಾಲೀಲೆ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು ಆನಿ ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ ಪ್ರಭು ವರೇನ ಬಾಪಯಿಲೆ ವಾಟ್ಟೇರಿ ಚಮಕಿತಾ ಆಸ್ಸುನು ನಾನಾ ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಂತು ಸೇವಾ ಪಾವಯತಾ ಆಸ್ಸಾತಿ. ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಭಾಚೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಾಂತು ಶ್ರೀ ವಿಠಲರಾವ ಪ್ರಭು ಮಾಮು ಆನಿ ಕುಟುಂಬ ವರೇನ ಏಕ ಜಾವ್ನಾಸ್ಸ ಮ್ಹಣಚೆ ಆಮ್ಮಿ ಹಾಂಗಾ ಕೃತಜ್ಞತೇನ ಯಾದ ಕೊರನು ಘೇವ್ನು ತಾಂಕಾ ಹೇ ಮೂಖಾಂತರ ಅಭಿನಂದನ ಪಾವಯತಾ ಆಸ್ಸಾತಿ.


Spread the love

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

error: Content is protected !!
Chat on Whatsapp
1
Scan the code
Hello 👋
How can we help you?