Search for:
  • Home/
  • Amchegele Khabbar/
  • ಶ್ರೀ ಪ್ರಮೋದ ನಾಯ್ಕ ಹಾಂಕಾ ಸೇವಾ ಪುರಸ್ಕಾರ

ಶ್ರೀ ಪ್ರಮೋದ ನಾಯ್ಕ ಹಾಂಕಾ ಸೇವಾ ಪುರಸ್ಕಾರ

Spread the love

Req 3

ದಾಂಡೇಲಿಚೆ ಆಮ್ಗೆಲೆಂ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಮೋದ ಡಿ. ನಾಯಕ ತಾನ್ನಿ ಆರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖಾತ್ತಿರಿ ಲೋಕಾಂತು ಘೆಲೀಲೆ ಸಬಾರ ವರ್ಷಾಚಾನ ಜಾಗೃತಿ ಆಸ್ಸ ಕರತಾ ಆಯ್ಲಿಂತಿ. ತ್ಯಾ ಮಾನೂನು ಕರ್ನಾಟಕ ಆರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಚೆ ಕೆನರಾ ವೃತ್ತ ಶಿರಸಿ ಹಾಜ್ಜೆ ಹಳಿಯಾಳ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗಾಚಾನ ದಿನಾಂಕ. ೧೭-೦೨-೨೦೨೪ ದಿವಸು ಆಯೋಜನ ಕೆಲೀಲೆ ಹಾರ್ನಬಿಲ್ ಹಬ್ಬ -೨೦೨೪ ಹಾಂತು ಶ್ರೀ ಪ್ರಮೋದ ಡಿ. ನಾಯಕ್ ಹಾಂಕಾ ಸೇವಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರಧಾನ ಕೊರನು ಸನ್ಮಾನ ಪೂರ್ವಕ ಗೌರವ ಕೆಲ್ಲಿ.
ನಿಸರ್ಗ ತಜ್ಞ ಜಾಲೀಲೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರಮೋದ ನಾಯಕ ಹಾನ್ನಿ ಘೆಲೀಲೆ ಸಬಾರ ವರ್ಷಾಚಾನ ಆಪಣೇಲೆ ಸೇವಾ ಪಾವಯತಾ ಆಯ್ಲಿಂತಿ. ಸಸ್ಯ ಆನಿ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕುಲಾಚೆ ಫೋಟೊಗ್ರಾಪಿ, ಪೇಂಟಿಂಗ್,, ಚಿತ್ತರ ಕಾಡಚೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರಮೋದ ನಾಯಕ ಹಾಂಗೆಲೆ ಹವ್ಯಾಸು. ಶಾಳಾ-ಕಾಲೇಜಾಕ ಭೆಟ್ಟುನು ಪರಿಸರ, ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿ ಸಂಕುಲ ಖಾತ್ತಿರಿ ಪಾಠ ಕೊರನು ಕಳೋನು ದಿತ್ತಾ ಆಶ್ಶಿಲೆ. ಮಾತ್ರ ನ್ಹಂಹಿ ರಾನ್ನಾಚೆ ಜಾಢ-ಮೂಲಿಕಾ, ರುಕ್ಕಾ ಖಾತ್ತಿರಿ ವರೇನ ಮಸ್ತ ಜ್ಞಾನ ಹಾಂಕಾ ಆಸ್ಸಾ. ಕನ್ನಡ, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಂತು ಲೇಖನ, ಕಾವ್ಯ ಬರೋನು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಾಚೆ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಬರೋಪಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ನಾಂವ ಪಾವ್ಲಿಂತಿ. ಶ್ರೀ ಪ್ರಮೋದ ನಾಯಕ ತಾಂಕಾ ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಭಾಚೆ ತರಪೇನ ಅಭಿನಂದನ ಪಾವಯತಾ.

db1136bb 761a 45f6 b986 2ac7b8aaeac9

Spread the love

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

error: Content is protected !!
Chat on Whatsapp
1
Scan the code
Hello 👋
How can we help you?