Search for:
  • Home/
  • Amchegele Khabbar/
  • ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಶಾನಭಾಗಾಂಗೆಲೆ ಅಂಚೆಚೀಟಿ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಶಾನಭಾಗಾಂಗೆಲೆ ಅಂಚೆಚೀಟಿ ಪ್ರದರ್ಶನ

Spread the love

S 2

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಚೆ ಚಾಲುಕ್ಯ ಅಂಚೆಚೀಟಿ ಸಂಗ್ರಹ ಆನಿ ನಾಣ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಾಚೆ ಸೊಸೈಟಿ ತರಪೇನಿ ಪೊರನೆ ಪಾವಲಿ(ನಾಣ್ಯ) ಆನಿ ಅಂಚೆಚೀಟಿ, ಪಯ್ಲೆ ದಿವಸಾಚೆ ಕವರ್, ವಿಶ್ವ ಕರೆನ್ಸಿ, ಮೊಘಲ್ ಆನಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪಾವಲಿ, ಪಾವಲಿ ಆನಿ ಅಂಚೆಚೀಟಿ ಆಲ್ಬಮ್, ಪಾವಲಿ ಬರಶಿ ಕಲಾ, ಪುಸ್ತಕ ಆನಿ ಅಂಚೆಚೀಟಿ ಸಂಗ್ರಹ ಆನಿ ನಾಣ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಾಕ ಸಂಬಂಧ ಪಾವ್ವಿಲೆ ಮ್ಯಾಗಜಿನ್ಸ್ ಹಾಜ್ಜೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಲಿ (ದಿನಾಂಕ. ೧೫-೦೮-೨೦೨೩ಕ) ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಚೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕಾಚೆ ಕಬ್ಬೂರು ಭವನಾಂತು ಏರ್ಪಾಟ ಕೆಲೀಲೆ. ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕಾಚೆ ಸಿ.ಇ.ಓ. ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಹಾನ್ನಿ ಹಾಜ್ಜೆ ಉದ್ಘಾಟನ ಕೆಲ್ಲಿ. ಹಾಂತು ನಾಣ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಗಾಂಧೀಜಿಲೆ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಸಂಚಿಕಾ, ಒಲಿಂಪೆಕ್ಸ್, ಕರ್ನಾಪೆಕ್ಸ್ ಆದಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ವರೇನ ಚಲ್ಲೆ.

ಹೇ ಅಂಚೆಚೀಟಿ ಆನಿ ಪಾವಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂತ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆತ್ತ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್) ಹಾಜ್ಜೆ ಸಿನೀಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ ಜಾವ್ನು ನಿವೃತ್ತ ಜಾಲೀಲೆ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಶಾನಭಾಗ ಹಾನ್ನಿ ಆಪಣೇನಿ ಸಂಗ್ರಹ ಕೆಲೀಲೆ ೪೦ ಪೊರನೆ ಪುಸ್ತಕ, ನಿಯತಕಾಲಿಕ, ಕೆಲವು ಫಿಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂತು ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕಾ, ಗಿಬ್ಬನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಸಿಕ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂತು ದವರೀಲೆ. ಘೆಲೀಲೆ ಸಬಾರ ವರ್ಷಾಚಾನ ಶ್ರೀ ಶಾನಭಾಗ ಮಾಮು ಅಂಚೆಚೀಟಿ ಸಂಗ್ರಹ ಕರತಾ ಆಸ್ಸಾತಿ. ಪಾಂಚ ಹಜಾರಾ ಪಶಿ ಚ್ಹಡ ಅಪರೂಪಾಚೆ ಸ್ಟಾಂಪ್, ಪೊರನೆ ಪಾವಲಿ(ನಾಣ್ಯ), ಮೆಡಲ್ಸ್, ಬಿಟ್ರಿಷ್ ಟೈಮಾಚೆ ಪೇಪರ್ ವೇಟ್ಸ್, ಬಾಂಡ ಪೇಪರ ಆದಿ ಹಾಂಗೆಲೆ ಸಂಗ್ರಹಾಂತು ಆಸ್ಸಾತಿ.


Spread the love

2 Comments

  1. Nice coverage of the event- Exhibition of Stamps and old coins along with philately items, moghul, British time coins, books relating to stamps and coins, silver coins, …..

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

error: Content is protected !!
Chat on Whatsapp
1
Scan the code
Hello 👋
How can we help you?