Search for:
  • Home/
  • Amchegele Khabbar/
  • ಶ್ರೀ ಗೀತ ರಾಮಾಯಣ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ 108ಶ್ಲೋಕಿ

ಶ್ರೀ ಗೀತ ರಾಮಾಯಣ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ 108ಶ್ಲೋಕಿ

Spread the love

ಹೇ ಕೊಂಕಣಿ ಗೀತ ರಾಮಾಯಣ. ಶ್ರೀಯುತ ಕಿರಣ್ ನಾಯಕ. ಹೊನ್ನಾವರ ಹಾನ್ನಿ ರಚನಾ ಕೆಲಾ. ಹಾಜ್ಜೆ ಪ್ರಥಮ ಪುಸ್ತಕ ತಾನ್ನಿ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕ ಕುಮಟಾ ಚಾತುರ್ಮಾಸ 2022 ವೇಲ್ಯಾರಿ ಅರ್ಪಣ ಕೆಲೆ.ಆನಿ JAN 2024 ತೆ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಂಕಣಿ ವಾಚಕ್ ವರ್ಗಾಕ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್ ಕೆಲೆ.

ಹೇ ಗೀತ ರಾಮಾಯಣ ಚೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ :

  1. ಕೇವಲ 108 ದ್ವೀಪದಿ ಶ್ಲೋಕ ಭೀತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಮಾಯಣ ಕಥಾ ಸಾಂಗ್ಲಾ.
  2. ಅಂತ್ಯ ಪ್ರಾಸ ಬದ್ದ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಸಾ.
  3. ರಾಮಾಯಣ ಚೆ ಸರ್ವ ಪಾತ್ರ.. ಆನಿ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಸಂಗ ಸರ್ವ ಯಾದ್ ಕರ್ತಾ
  4. ಪ್ರತಿ 6 ಶ್ಲೋಕ ನಂತರ. ರಾಮ ತಾರಕ್ ಮಂತ್ರ.ಏಕ್ ವೇಳ ಮಲ್ಯಾರಿ.108. ವೇಳ” ರಾಮ “ನಾಮ ಉಚ್ಚಾರ ಜಾತಾ ಆನಿ” ರಾಮಾಯಣ “ಬಿ ಪೂರ್ಣ ಪಾಠ ಜಾತಾ..

ವಾಚನ ಆನಿ ಸಂಗ್ರಹ ಯೋಗ್ಯ ಆಶಿಲೆ ಹೇ “ಕೊಂಕಣಿ ಗೀತ ರಾಮಾಯಣ “ಸರ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವಾನ ಘೆವ್ಕಾ ಅಶಿ ವಿನಂತಿ…
Price… Rs. 80.including postage

For Books.. Contact..
KIRAN NAYAK.Bsc. D. Pharmacy.
GAURANG MEDICAL
PRABHAT NAGAR. HONAVAR
581334
Mob.. 9845403951
Email. gaurkiran108@gmail.com
Youtube..KIRAN NAYAK KONKANI


Spread the love

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

error: Content is protected !!
Chat on Whatsapp
1
Scan the code
Hello 👋
How can we help you?