Search for:
  • Home/
  • Konkani Flip Books/
  • ಶ್ರೀ ಕೆ. ಜನಾರ್ಧನ ಭಟ್ಮಾಮ್ಮಾಲೆಂ ಪ್ರಯೋಗಶೀಲತಾ

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಜನಾರ್ಧನ ಭಟ್ಮಾಮ್ಮಾಲೆಂ ಪ್ರಯೋಗಶೀಲತಾ

Spread the love

ಕೋಟೇಶ್ವರಾಂತು ಜಲ್ಮುನು, ಸಬಾರ ದಶಕ ಕಾಳ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಜಾವ್ನು ಸೇವಾ ಪಾವೋನು ಆಪಣೇಲೆ ವೃತ್ತಿಂತು ಜೊಡಲೀಲೆ ದುಡ್ವಾಂತು ಚಡ್ತೆ ವಾಂಟೊ ಇಸ್ಕಾನ್, ದೇವಳ, ಮಠಾ-ಮಂದಿರಾಕ ದಾನ ರೂಪಾನಿ ದಿವಚೆ ಶ್ರೀ ಕೆ. ಜನಾರ್ಧನ ಭಟ್ಮಾಮು ಆತ್ತ ಮೈಸೂರಾಂತು ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಚಲಯತಾ ಆಸ್ಸಾತಿ. ಹಾನ್ನಿ ಜೀವನಾಂತು ಸಬಾರ ವಿಷಯಾರಿ ಪ್ರಯೋಗ ಕೊರನು, ಮುನಾಪೇ ಘೆತ್ಲೆ. ತ್ಯಾ ದುಸರ್‍ಯಾಂಕ ವರೇನ ಸಹಕಾರಿ ಜಾವೊಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಖಾತ್ತಿರಿ ಇ-ಪುಸ್ತಕ ರೂಪಾಂತು ಹಾಂಗಾ ಪ್ರಕಟ ಕೆಲ್ಲಾ. ತುಮ್ಮೀಯಿ ದುಸರ್‍ಯಾಂಕ ಶೇರ್ ಕರಾ.

E- Book Link http://

[/dflip]


Spread the love

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

error: Content is protected !!
Chat on Whatsapp
1
Scan the code
Hello 👋
How can we help you?