Search for:
  • Home/
  • Devu Devala/
  • ಶ್ರೀ ಕಾಶೀಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನ, ವಾರಣಾಸಿ

ಶ್ರೀ ಕಾಶೀಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನ, ವಾರಣಾಸಿ

Spread the love


ಶ್ರೀ ಕಾಶೀಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನಾಕ ತಾಜ್ಜೇಚಿ ಜಾಲೀಲೆ ಮಹತ್ವ ಆಸ್ಸಾ. ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಕಾಶೀಮಠ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಂಗೆಲೆ ಮಠ ಜಾವ್ನಾಸ್ಸುಚೆ ಬರಶಿ ಮಠಾಚೆ ಪರಂಪರೆಂತು ಜಾವ್ನು ಘೆಲೀಲೆ ಮಹಾಮಹಿಮ ಗುರುವರ್ಯಾಂಗೆಲೆ ತಪಃ, ಸಾಧನಾ ಶಕ್ತಿ ಆಜೀಕ ಶ್ರೀ ಮಠಾಚೆ ಅಪಾರ ಶಿಷ್ಯವರ್ಗಾಕ ರಾಕತಾ ಆಸ್ಸಾ ಮ್ಹಳಯಾರಿ ಚ್ಹೂಖ ಜಾಯಸನಾ.
ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಕಾಶೀಮಠಾಚೆ ಇತಿಹಾಸ ಸೊದಚಾಕ ಘೆಲಯಾರಿ ಆಮ್ಮಿ ಸುಮಾರ ೪೮೦ ವರ್ಷಾ ಮಾಕಶಿ ವಚ್ಚುಕಾ. ತೆದ್ನಾಚೆ ಕುಂಭಕೋಣ ಮಠಾಚೆ ಶಿಷ್ಯಾಂತು ಏಕಳೆ ಜಾಲೀಲೆ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಸಮಾಜಾಚೆ ಸಂನ್ಯಾಸಿ ಏಕಳ್ಯಾನಿ ವೆಗೆಳೆ ಮತಾಚೆ ಏಕಳೋ ಪಂಡಿತಾಕ ವಾದಾಂತು ಹಾರೋನು ಜೀಕ ಘೆತ್ತಿಲೆ ಖಾತ್ತಿರಿ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಮ್ಹೊಣು ನಾಂವ ಪಾವತಾತಿ. ನಾಮಾಧಿಕ ಜಾಲೀಲೆ ತಾನ್ನಿ ಕೊಚ್ಚಿಕ ಆಯ್ಯಿಲೆ ತೆದ್ನಾ ಥಂಚೆ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತಾನಿ ``ಆಮಕಾಯಿ ಏಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗುರುಪೀಠ ಜಾವ್ಕಾ ಮ್ಹಣಚೆ ಮಾಗಣಿ ಮಾನ್ಯ ಕೊರನು ಏಕ ವಟುಂಕ ಕಾಶಿಕ ವ್ಹರ್ನು ದೀಕ್ಷಾ ದಿವನು, ಮಠ ಸ್ಥಾಪನ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಕಾಶೀಮಠಾಚೆ ಸ್ಥಾಪನ ಕೆಲ್ಲೆ. ವಟುಂಕ ಶ್ರೀಮದ್ ಯಾದವೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಮ್ಹಣಚೆ ನಾಮಾಭಿಮಾನ ದಿಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀ ಮಠ ಭವನ ಸುಮಾರ ೧೫೪೦ ಇಸ್ವೆಂತು ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಭಾಂದವಾನಿ ಬಾಂದೂಸೂನು ದಿಲ್ಲೆ ಮ್ಹಣತಾತಿ. ಶ್ರೀ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥಾಂಗೆಲೆ ಗುರು ಶ್ರೀಮದ್ ಸುರೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥಶ್ರೀ ಕಾಶೀಮಠಾಚೆ ಅಧಿಕಾರ ಖಂಚಾನ ಖಂಯಿ ಪರ್ಯಂತ ಆಸ್ಸಾ] ಮ್ಹೊಣು ಕಳೋವಚೆ ಏಕ ತಾಮ್ರಪತ್ರ ೧೫೪೨ ಇಸ್ವೆಂತು ದಿತ್ತಾತಿ. ಶ್ರೀಮದ್ ಯಾದವೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥಚಿ ಶ್ರೀ ಕಾಶೀಮಠಾಚೆ ಆದ್ಯ ಗುರು. ಮೂಲಮಠ ವಾರಣಾಸಿಚೆ ಪವಿತ್ರ ಗಂಗಾ ನಯ್ಚೆ ತಟಾರಿ ಆಸ್ಸಾ. ಶ್ರೀ ಕಾಶೀಮಠಾಧೀಶ ತಾಕೂನು ತ್ರಿಕಾಲ ಪೂಜಾ ಘೆವಚೆ ದೇವು ಮ್ಹಳಯಾರಿ ವ್ಯಾಸರಘುಪತಿನರಸಿಂಹ ದೇವು. ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಆಂದ್ರಪ್ರದೇಶ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಗೋಂಯ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಉತ್ತರಕಾಂಡ ಇತ್ಯಾದಿ ರಾಜ್ಯಾಂತು ಮೇಳ್ನು ೩೪ ಶಾಖಾ ಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನ ಕಾಶೀಮಠಾಕ ಆಸ್ಸಾ. ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ, ಚಾರಿಟಿ ಟ್ರಸ್ಟ್, ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ, ಬಾಲಕಾಶ್ರಮ ಆದಿ ೨೫ ಪಶಿ ಚ್ಹಡ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೋ ಶ್ರೀ ಕಾಶೀಮಠಾಚೆ ಆಶ್ರಯಾರಿ ಚಲ್ತಾ ಆಸ್ಸಾತಿ. ಶ್ರೀ ಮಠಾಚೆ ಶ್ರೀಮತ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥಾಂಕ ವಿಶೇಷ ಜಾಲೀಲೆ ವಾಕ್‌ಸಿದ್ಧಿ ಆಶ್ಶಿಲೆ ಕಂಯಿ. ತಾನ್ನಿ ಸಾಂಗಿಲೆ ಉತ್ತರ ಭವಿಷ್ಯಾಂತು ಬದ್ಧ ಜಾತ್ತಾಶ್ಶಿಲ ಕಂಯಿ. ಶ್ರೀ ಮಠಾಚೆ ಶ್ರೀಮತ್ ದೇವೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಂಗೆಲೆ ತಾಕೂನು ಪ್ರಭಾವಿತ ಜಾಲೀಲೊ ಕಳದಿಚೆ ಇಮ್ಮಡಿ ಸೋಮಶೇಖರ ನಾಯಕು ತಾಂಕಾ ಏಕ ಸನ್ನದು ದಿಲೀಲೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಸ್ಸಾ. ಶ್ರೀ ಕಾಶೀ ಮಠ ಪರಂಪರೆಂತು ಮಹಾಮಹಿಮ ಜಾಲೀಲೆ ಆನ್ನೇಕ್ಲೆ ಸ್ವಾಮೆಂ ಮ್ಹಳಯಾರಿ ಶ್ರೀ ಮಾಧವೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ, ಬೊಂಬೈಚೆ ವಾಲ್ಕೇಶ್ವರಾಂತು ತಾನ್ನಿ ಜೀವಂತ ಜಾವ್ನು ಸಮಾಧಿ ಪ್ರವೇಶ ಕೆಲ್ಲಿ ಕಂಯಿ. ಶ್ರೀ ಕಾಶೀಮಠಾಚೆ ಆನ್ನೇಕ್ಳೆ ನಾಮಾಧಿಕ ಗುರುವರ್ಯ ಮ್ಹಳಯಾರಿ ತಾನ್ನಿ ಶ್ರೀಮತ್ ಭವನೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ. ವೈದಿಕ ವಿದ್ವತ್ತಾ ಬರಶಿ ಆಯುರ್ವೇದ, ಶಿಲ್ಪ ಶಾಸ್ತ್ರಾಂತೂ ಪ್ರವೀಣ ಮ್ಹೊಣು ನಾಮಾಧಿಕ ಜಾಲ್ಲಿಂತಿ. ಹಾಂಗೆಲೆ ಶಿಷ್ಯಚಿ ಶ್ರೀಮತ್ ವರದೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೆಂ. ಹಾನ್ನಿ ಉಡುಪಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಳ ಆನಿ ಪುತ್ತೂರ್‍ಚೆ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಳಾಂತು ಶ್ರೀ ದೇವಾಲೆ ಪ್ರತಿಮಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನ ಕೆಲ್ಲೆ. ತಾಂಗೆಲೆ ಶಿಷ್ಯಚಿ ಶ್ರೀಮತ್ ಸುಕೃತೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ. ಹಾನ್ನಿ ವೆಗವೆಗಳೆ ದೇವಳಾಂತು ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನ ಆನಿ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಚಲೋನು ಸಮಾಜಾ ಭಾಂದವ ಮಧೇ ಚಾಂಗ ಭಾಂದವ್ಯ ವಾಡಚೆ ವರಿ ಕರತಾತಿ. ತಾಂಗೆಲೆ ಶಿಷ್ಯಚಿ ಶ್ರೀಮತ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೆಂ; ಹಾಂಕಾ ಶಿಷ್ಯ ಲೋಕಚಮಕೂಚೆ ದೇವು ಮ್ಹೊಣು ಆಪಯತಾಲೆ. ತಾನ್ನಿ ಶ್ರೀ ಕಾಶೀಮಠ ಪರಂಪರೆಚೆ ವೀಸಾವೇಂ ಸ್ವಾಮೆಂ. ತಾಂಗೆಲೆ ಸಾಧನಾ ಅಪಾರ. ಅಖಂಡ ೭೨ ವರ್ಷ ಕಾಳ ಸಂನ್ಯಾಸಿ ಜೀವನ ಚಲಯಿಲೆ ಹಾನ್ನಿ ಸುದೀರ್ಘ ೬೭ ವರ್ಷ ಕಾಳ ಶ್ರೀ ಕಾಶೀಮಠಾಚೆ ಪೀಠಾಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನಾಶ್ಶಿಲೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗ್ರಹಣ ಶಕ್ತಿ, ಅದ್ಭುತ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಆನಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಬರಶಿ ಕೆದ್ನಾಯಿ ಹಾಸ್ಮುಖಿ ತೋಂಡ. ಸತತ ದೇವಾಲೆ ಜಪ-ತಪ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೆಲೀಲೆ ನಿಮಿತ್ತ್ಯಾನಿ ತಾಂಚೇರಿ ದೇವಾಲೆ ಅಪಾರ ಅನುಗ್ರಹ ವರೇನ ಜಾಲೀಲೆ. ತ್ಯಾ ಕಾರಣಾನಿ ಶಿಷ್ಯ ಲೋಕ ಶ್ರೀಮತ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಂಗೆಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮೆಳಯಾರಿ ಆಪಲೆ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಮ್ಹೊಣು ಸಮಜೂನು ಘೆತ್ತಾ ಆಶ್ಶಿಲೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಸೂತ್ರ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಆನಿ ಉಪನಿಷತ್ತ (ಪ್ರಸ್ಥಾನ ತ್ರಯ) ಆನಿ ವೆಗಳೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೃತಿ ಹಾನ್ನಿ ವಿಸ್ತಾರ ಜಾವ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಕೆಲೀಲೆಂ. ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯಾನಿ ಸಾಂಗಿಲ್ವರಿ ತಾನ್ನಿ ದ್ವೈತ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾಂತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿದ್ವಾಂಸ ಜಾಲ್ಲಿಲೆ. ಆಗಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ದೇವಾಲೆ ಪೂಜಾ ಕೊರಚೆ ವಿಧಾನವರೇನ ಶಿಕೂನು ಘೆತ್ಲೆ. ತಾನ್ನಿ ಉಮೇಶ ಮಲ್ಲನ್ ಮ್ಹಣಚೆ ವಟುಂಕ ದಿನಾಂಕ. ೨೦-೦೬-೨೦೦೨ಕ ಶಿಷ್ಯ ಜಾವ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಕೊರನು ಶ್ರೀಮತ್ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಮ್ಹೊಣು ನಾಮಕರಣ ಕೆಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀಮತ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೆಂ ೧೭ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ ದಿವಸು ಹರಿದ್ವಾರಾಚೆ ವ್ಯಾಶಾಶ್ರಮಾಂತು ವೃಂದಾವನಸ್ಥ ಜಾಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀಮತ್ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೆಂ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಕಾಶೀಮಠಾಚೆ ೨೧ವೇಂ ಪೀಠಾಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನು ೨೮ಜನವರಿ ೨೦೧೬ ದಿವಸು ಪೀಠಾರೋಹಣ ಕೆಲ್ಲೆ.


Spread the love

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

error: Content is protected !!
Chat on Whatsapp
1
Scan the code
Hello 👋
How can we help you?