Search for:
  • Home/
  • Devu Devala/
  • ಶ್ರೀ ಕಾಶೀಮಠಾಧೀಶಾಂಗೆಲೊ ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಅನಂತನಗರ ಕ್ಯಾಂಪ್

ಶ್ರೀ ಕಾಶೀಮಠಾಧೀಶಾಂಗೆಲೊ ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಅನಂತನಗರ ಕ್ಯಾಂಪ್

Spread the love

a2a

ಬೆಂಗಳೂರು ಅನಂತನಗರಾಚೆ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಳಾಂತು ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಕಾಶೀಮಠಾಧೀಶ ಶ್ರೀಮದ್ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೆ ದಿನಾಂಕ. ೦೫-೦೬-೨೦೨೪ ತಾಕೂನು ೦೮-೦೬-೨೦೨೪ ಪರಿಯಂತ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಕರತಾತಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಮಾಹಿತಿ ಮೆಳ್ಳಾ. ಹೇ ಸಂದರ್ಭಾರಿ ತಾನ್ನಿ ಜೂ.೫ಕ ಶ್ರೀ ಅನಂತ ನಗರಾಕ ಆಯ್ಲಸತ್ತಾ ತಾಂಕಾ ಪೂರ್ಣಕುಂಭ ಸ್ವಾಗತ ದಿವನು ದೇವಳ ಆನಿ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ ಆಪೋನು ಘೆತ್ತಾತಿ. ಗುರುಪಾದಪೂಜಾ ಚೋಲ್ನು ಸ್ವಾಮೆಂ ಆಶೀರ್ವಚನ ದಿತ್ತಾತಿ.
ಜೂ.೬ಕ ದೇವಮಾಗಣಿ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಂಗೆಲೆ ಅಮೃತ ಹಸ್ತಾನಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಾಕ ಶತಕಲಶಾಭಿಷೇಕ, ತಪ್ತ ಮುದ್ರಾಧಾರಣ, ಲಘುವಿಷ್ಣು ಹವನ., ಮಹಾಪೂಜಾ, ಗುರುಭಿಕ್ಷಾ ಸೇವಾ, ಸಮಾರಾಧನ ಆನಿ ಸಾಂಜವಾಳಾ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಾಕ ಭಾಂಡಿ ಉತ್ಸವು ಚಲ್ತಾ.
ಜೂ.೭ಕ ಸಕ್ಕಾಣಿ ಶ್ರೀ ರಾಮತಾರಕ ಮಂತ್ರಾಚೆ ಹವನ, ಸುವಾಸಿನಿ ಬಾಯ್ಲಮನ್ಶೆ ತಾಕೂನು ಸಾಮೂಹಿಕ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನ, ಮಹಾಪೂಜಾ, ಗುರುಭಿಕ್ಷಾ, ಸಮಾರಾಧನ ಆನಿ ಸಾಂಜವಾಳಾ ಶ್ರೀ ರಾಮಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಹೋತ್ಸವು ಚಲ್ತಾ.
ಜೂ.೮ಕ ಸಕ್ಕಾಣಿ ವಾಯುಸ್ತೂತಿ ಹವನ, ಮನುಸೂಕ್ತ ಸಹಿತ ವ್ಯಾಸ ರಘುಪತಿ ದೇವಾಕ ೧೦೮ ಪವಮಾನ ಸೇವಾ, ಸಾಮೂಹಿಕ ನಮಸ್ಕಾರ, ಮಹಾಪೂಜಾ, ಗುರುಭಿಕ್ಷಾ ಸೇವಾ, ಸಮಾರಾಧನ ಸಾಂಜವಾಳಾ ಗುರುವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚೋಲ್ನು ಸ್ವಾಮ್ಯಾಂಕ ತಾಂಗೆಲೆ ಮುಖಾವಯಲೆ ಮೊಕ್ಕಾಂಕ ಗೌರವಾರಿ ಪೆಟೋನು ದಿವಚೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಲ್ತಾ. ಹೇ ಸರ್ವ ಸಮಾಜಾಚೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರ್ವ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವಾನಿ ತನು-ಮನ-ಧನಾನಿ ಸಹಕಾರ ದಿವಕಾ ಮ್ಹೊಣು ದೇವಳಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭು ಮಾಮ್ಮಾನಿ ವಿನಂತಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ.


ಹೇ ಸಂದರ್ಭಾರಿ ಭಕ್ತಾಧೀನಿ ಸೇವಾ ಕೊರಚಾಕ ವರೇನ ಅವಕಾಶ ಆಸ್ಸುನು ಭಿಕ್ಷಾ ಸೇವಾ ರೂ. ೫,೦೦೫/-, ಫಳಾರಾ ಸೇವಾ : ರೂ. ೧೦,೦೦೫, ಸಮಾರಾಧನ ಸೇವಾ : ರೂ. ೨೪,೦೦೦೫/-, ಏಕ ದಿವಸಾಚೆ ಸೇವೆಕ : ರೂ. ೫೦,೦೦೦೫/-, ಆನಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವೆಕ ರೂ. ೧,೦೦,೦೦೦೫/- ಚಡ್ತೆ ಮಾಹಿತಿಕ ಮೋ. ೯೪೮೦೬ ೯೬೮೮೨ / ೯೪೮೦೬ ೯೬೮೮೩ ಸಂಪರ್ಕ ಕರಾ.


Spread the love

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

error: Content is protected !!
Chat on Whatsapp
1
Scan the code
Hello 👋
How can we help you?