Search for:
  • Home/
  • Amchegele Khabbar/
  • ಶ್ರೀ ಅಚಲಾ ಬಿಳಗಿ ಹಾಂಕಾ ವೆಗವೆಗಳೆ ಕಡೇನ ಸನ್ಮಾನು ಆನಿ ಪುರಸ್ಕಾರು

ಶ್ರೀ ಅಚಲಾ ಬಿಳಗಿ ಹಾಂಕಾ ವೆಗವೆಗಳೆ ಕಡೇನ ಸನ್ಮಾನು ಆನಿ ಪುರಸ್ಕಾರು

Spread the love

Req

ಶಿರಸಿ ತಾ|| ಕೊರ್ಲಕಟ್ಟಾಚೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಚಲಾ ಅಜಿತ ಬಿಳಗಿ ಹಾನ್ನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಆನಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಂತು ಮಸ್ತ ಸಾಧನ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ. ಕಾವ್ಯ, ಭಜನ, ಲೇಖನ ಬರಯಚಾಂತು ಸಿದ್ದಹಸ್ತ. ಸಬಾರ ಕೊಂಕಣಿ ಆನಿ ಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನಾಂತು ವೆಗವೆಗಳೆ ವಿಷಯಾಚೇರಿ ಹಾನ್ನಿ ಉಲಯಿಲೆ ಆಸ್ಸಾ. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕಲಾವಿದ ವರೇನ ಜಾವ್ನಾಸ್ಸತಿ.
ಹಾಂಗೆಲೆ ಹೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವಾ ಮಾನೂನು ಮಂಗಳೂರ್‍ಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾನ್ನಿ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳಾಚೆ ಭಾಂಗಾರೋತ್ಸವಾಚೆ ವಿಶೇಷ ವರ್ಣ ರಂಜಿತ ಸಮಾರಂಭಾಂತು ಹಾಂಕಾ ಆತ್ಮೀಯ ಜಾವ್ನು ಶಾಳ ಪಾಂಗೂರ್ನು, ಯಾದಗಾರ ದಿವನು ಸನ್ಮಾನ ಕೆಲ್ಲೆ.

K 6


ತಶೀಚಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗಾಂತು ಕೇಂದ್ರ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ವೇದಿಕೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಘಟಕಾಚಾನ ಆಯೋಜನ ಕೆಲೀಲೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಾಚೆ ಕರುನಾಡ ಸಾಮರಸ್ಯ ಕಾವ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಾಂತು ವರೇನ ಶ್ರೀ ಅಚಲಾ ಅಜಿತ ಬಿಳಗಿ ಹಾನ್ನಿ ವಾಂಟೊ ಘೇವ್ನು ಕೊಂಕಣಿಂತು ಕಾವ್ಯ ವಾಚನ ಕೊರನು ಸನ್ಮಾನಿತ ಜಾಲ್ಲೆ.

K 4


ಆನಿ ೨೮-೦೧-೨೦೨೪ ದಿವಸು ಹಾವೇರಿ ಬಸವಕೇಂದ್ರಂತು ಘಡೀಲೆ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ದುಸರೇಚೆ ಮಹಿಳಾ ಸಮ್ಮೇಳನಾಂತು ಶ್ರೀಮತಿ ಅಚಲಾ ಅಜಯ ಬಿಳಗಿ ಹಾಂಕಾ `ಕರುನಾಡ ತ್ರಿವೇಣಿ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೆಳ್ಳೆ. ಹಾಂಕಾ ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಭಾ ತರಪೇನಿ ಅಭಿನಂದನಾ ಪಾವಯತಾ.


Spread the love

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

error: Content is protected !!
Chat on Whatsapp
1
Scan the code
Hello 👋
How can we help you?