Search for:
  • Home/
  • Devu Devala/
  • ಶ್ರೀಮದ್ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಂಗೆಲೆ ತಾಕೂನು ಮೃತ್ತಿಕಾ ವಿಸರ್ಜನ

ಶ್ರೀಮದ್ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಂಗೆಲೆ ತಾಕೂನು ಮೃತ್ತಿಕಾ ವಿಸರ್ಜನ

Spread the love

Kashi 1 1

ಬೆಂಗಳೂರ್‍ಚೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಹಾಂಗಾ ಆಸ್ಸುಚೆ ಶ್ರೀ ಕಾಶೀಮಠಾಂತು ಶ್ರೀಮದ್ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಂಗೆಲೆ ಅವುಂದೂಚೆ ಚಾತುರ್ಮಾಸು ದಿನಾಂಕ ೦೭-೦೭-೨೦೨೩ ದಿವಸು ಆರಂಭ ಜಾಲೀಲೆ ಆಸ್ಸುನು ಸಬಾರ ಹೋಮ-ಹವನ ಸಹಿತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಶೀಚಿ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಖಾಣ -ಜವಣ, ಬಾಲ ಭೋಜನ, ಸಾಮೂಹಿಕ ಉಪನಯನ, ಕೊಂಕಣಿ ಯಕ್ಷಗಾನ, ೨೪ ಲಕ್ಷ ಅಂಕಡೇಚೆ ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರಿ ಹವನ, ಸಾಮೂಹಿಕ ತುಳಸೀ ಅರ್ಚನ, ವಟು ಪೂಜಾ, ಅಖಂಡ ಭಜನಾ ಸಪ್ತ, ಸಾಮೂಹಿಕ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವು, ಸಾಮೂಹಿಕ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನ, ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವು, ಶ್ರೀ ಅನಂತನೋಪಿ, ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ. ಮಿಲನ, ಕ್ವಿಜ್, ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ನವನವೀನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚೋಲ್ನು ಮಹಾ ಬೆಂಗಳೂರ್‍ಚೆ ಸಕ್ಕಡೆ ಪಸರೂನು ಆಶ್ಶಿಲೆ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜ, ಬಾಂಧವಾಂಕ ಏಕತ್ರ ಕೊರನು ಮುಖಾವಯಲೆ ದಿವಸಾಂತು ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವಾಲೊ ಶಕ್ತಿ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಜಾವ್ನು ವಾಡಚಾಕ ನಾಂದಿ ಜಾಲ್ಲಾ ಮ್ಹಳಯಾರಿ ಚ್ಹೂಖ ಜಾಯಸನಾ. ಕೇವಲ ಬೆಂಗಳೂರ್‍ಚೆ ಮಾತ್ರ ನ್ಹಂಹಿ ದೇಶ -ವಿದೇಶಾಚೆ ಗಣ ಮಾನ್ಯ ಲೋಕ, ರಾಜಕಾರಣಿ ಲೋಕ ಯವ್ನು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಂಕ ಭೆಟ್ಟುನು ತಾಂಗೆಲೆ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದ ಘೇವ್ನು ಪುನೀತ ಜಾಲ್ಲೆ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮ್ಯಾನಿ ಚಲಯಚೆ ಪೂಜಾ, ದೇವಾಕ ಕೊರಚೆ ಅಲಂಕಾರ ದರ್ಶನ ಕೊರಚೆ ದೋನಿ ದೋಳೆ ನುಪ್ರೊ ಜಾತ್ತಲೆ. ತಿತ್ಲೆ ಶೃದ್ಧಾ, ವೈಭವು ದೆಕ್ಕು ಪಡ್ತಲೆ. ಬೆಂಗಳೂರ್‍ಚೆ ಭಾಯಚಾನ ಯವಚೆ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವಾಂಕ ರಾಬಚಾಕ, ತಾಂಗೆಲೆ ಜವಣ-ಖಾಣಾಚೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮಂಡಳಿನ ಆನಿ ಸ್ವಯಂಸೇವಕಾನಿ ಅಚ್‌ಕಟ್ ಜಾವ್ನು ಕೆಲೀಲೆ ವರೇನ ಮಸ್ತ ಲೋಕಾನಿ ಶ್ಲಾಘನ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ. ಹೇ ಇತಿಹಾಸಾಂತೂ ಏಕ ದಾಖಲ ಜಾವ್ನು ವ್ಹರಚೆ ತಸ್ಸಾಲೆ ಚಾತುರ್ಮಾಸು ಮ್ಹಳಯಾರಿ ಚ್ಹೂಖ ಜಾಯಸನಾ. ಬೆಂಗಳೂರು ಶ್ರೀ ಕಾಶೀಮಠ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಮಿತಿ ಹಾಜ್ಜೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆನಿ ಮಹಾದಾನಿ ಶ್ರೀ ಪಿ. ದಯಾನಂದ ಪೈ ಮಾಮ್ಮಾಲೆ ಮುಖಾಲಪಣಾರಿ ಘಡೀಲೆ ಹೇ ಚಾತುರ್ಮಾಸು ಖಂಚೆಂತೂ ಊಣೆ ಜಾಯನಾಶಿ ನ ಭೂತೋ: ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ: ಮ್ಹಣ್ಚೆ ವರಿ ಘಡಲಾ ಮ್ಹೊಣು ಮಸ್ತ ಲೋಕ ತಾರೀಪು ಕರತಾತಿ.


ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೆಂ ಅನಂತ ನೋಪಿ ಹೆರ್ದಿವಸು ದಿನಾಂಕ. ೨೯-೦೯-೨೦೨೩ಕ ಮೃತ್ತಿಕಾ ವಿಸರ್ಜನ ಆನಿ ಸೀಮೋಲಂಘನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯ ಚಲಯಲಿಂತಿ. ಉಪರಾಂತ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಲ್ಲೆ. ಸುರವೇಕ ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ ಪೈ ಮಾಮ್ಮಾನಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೆಲ್ಲೆ. ಹೇ ಸಂದರ್ಭಾರಿ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಂಗೆಲೆ ಪಾದಪೂಜಾ ಶ್ರೀ ಸುದೀಶ ಪೈ ಆನಿ ರವಿಶಂಕರ ಪ್ರಭು ತಾನ್ನಿ ಪಾದಪೂಜಾ ಕೊರನು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಂಕ ಕಾಣಿಕಾ ಸಮರ್ಪಣ ಕೆಲ್ಲೆ. ಉಪರಾಂತ ಆಶೀರ್ವಚನ ದಿಲೀಲೆ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ಸ್ವಾಮ್ಯಾನಿ “ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಆಶ್ಶಿಲೇಚಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮ್ಹಣತಾತಿ. ತಾಂಕಾ ಭೂಸುರ ಮ್ಹಳಯಾರಿ ಭೂಂಯ್ಚೆದೇವು ಮ್ಹಣಚೆ ನಾಂವ ಆಸ್ಸಾ. ಸಕ್ಕಡ ವರ್ಣಾಚಾಂಕ ಪ್ರತಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಸ್ಸಾ. ತಾಂತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವ್ಹಡ ಆಸ್ಸಾ. ಸಕ್ಕಡ ವರ್ಣಾಚಾಂಕ ಮೆಳೋನು ತಾನ್ನಿ ಸಮಾಜ ಸುಖಕರ ಜಾವ್ನು ವ್ಹರೋಕಾ, ತ್ಯಾ ಖಾತ್ತಿರಿ ತಾನ್ನಿ ಸಜ್ಜನ ಜಾವ್ನು ಆಸ್ಸಾತಿಮ್ಹೊಣು ಸಬಾರ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಸಹಿತ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂತಿ. ಹೇ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತು ಅಪಾರ ಅಂಕಡ್ಯಾಂತು ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ ಉಪಸ್ಥಿತ ವ್ಹರಲೀಲೆ.


Spread the love

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

error: Content is protected !!
Chat on Whatsapp
1
Scan the code
Hello 👋
How can we help you?