Search for:
  • Home/
  • Devu Devala/
  • ಶ್ರೀಮದ್ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಂಗೆಲೆ ದಿಗ್ವಿಯೋತ್ಸವು

ಶ್ರೀಮದ್ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಂಗೆಲೆ ದಿಗ್ವಿಯೋತ್ಸವು

Spread the love

Gokrna 1

ಪನ್ವೆಲ್ ಶಾಂತಿಕುಂಜ ಆಶ್ರಮಾಂತ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಗೋಕರ್ಣ ಪರ್ತಗಾಳಿ ಜೀವೋತ್ತಮ ಮಠಾಧೀಶ ಶ್ರೀಮದ್ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದ ವಡೇರ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಂಗೆಲೆ ಅವುಂದೂಚೆ ಚಾತುರ್ಮಾಸು ದಿನಾಂಕ. ೦೯-೦೭-೨೦೨೩ ತಾಕೂನು ೨೯-೦೯-೨೦೨೩ ಪರ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆರಿ ಸಂಪನ್ನ ಜಾಲ್ಲೆ. ಪನ್ವೆಲಾಚೆ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾನ್ನಿ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಂಗೆಲೆ ಅವುಂದೂಚೆ ಚಾತುರ್ಮಾಸು ವ್ರತಾ ಆಯೋಜನ ಕೆಲೀಲೆ. ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಜ್ಜೆ ಆಶ್ರಯಾರಿ ಸೇವಾಶ್ರಮ ರಿಲೀಪ್ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಸರಸ್ವತಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆನಿ ಜೀವೋತ್ತಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಚಲ್ತಾ ಆಸ್ಸುನು ೧೯೯೮ ಇಸ್ವೆಂತು ಸ್ಥಾಪನ ಜಾಲೀಲೆ ಆಸ್ಸುನು ಅವುಂದು ೨೫ ವರಸಾಚೆ ಸೇವಾ ಪೂರ್ತಿ ಕೊರನು ರುಪ್ಯಾಳೆಂಚೆ ಸಂಭ್ರಮಾರಿ ಆಸ್ಸಾ.


ಅವುಂದು ಅಧಿಕ ಶ್ರಾವಣ ಮ್ಹಹಿನೋ ಆಯ್ಯಿಲೆ ನಿಮಿತ್ತ್ಯಾನಿ ದೋನಿ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಚೆ ಚಾತುರ್ಮಾಸು ಲಾಗ್ಗಿ ಲಾಗ್ಗಿ ತೀನ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಕ ವಚ್ಚುನು ಪಾವ್ಲೆ. ಹೇ ಸಂದರ್ಭಾರಿ ಪ್ರದೋಷ ಪೂಜಾ, ಭಜನಾ ಸಪ್ತ, ಭಾಗವತ ಸಪ್ತ, ದ್ವಾದಶ ಆರ್ತಿ, ದ್ವಾದಶ ನೈವೇದ್ಯ ಪೂರ್ವಕ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ, ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಹವನ, ಶ್ರೀ ರಾಮ ತಾರಕಮಂತ್ರ ಹವನ, ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ ಆದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಲ್ಲೆ. ೩೦೦೦ ಪಶಿ ಚ್ಹಡ ಭಿಕ್ಷಾ ಸೇವಾ ಚಲ್ಲೆ. ದೇಶಾಚೆ ಮೂಲ್ಲ ಮೂಲ್ಲೆಚಾನ ಶ್ರೀ ಮಠಾಚೆ ಶಿಷ್ಯ ಕೋಟಿ ಆನಿ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ ಯವ್ನು ಶ್ರೀ ಗುರೂಂಗೆಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಘೇವ್ನು ಪುನೀತ ಜಾಲ್ಲೆ.

c0d5f128 697b 4a1a 86ff e07a897762f8

ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಮದ್ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಂಗೆಲೆ ಮೃತ್ತಿಕಾ ವಿಸರ್ಜನ ಆನಿ ದಿಗ್ವಯೋತ್ಸವು ದಿನಾಂಕ. ೨೯-೦೯-೨೦೨೩ ದಿವಸು ವಿಜೃಂಭಣೆರಿ ಸಂಪನ್ನ ಜಾಲ್ಲೆ. ಮೃತ್ತಿಕಾ ವಿಸರ್ಜನೆ ಪಯಲೆ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮ್ಯಾನಿ ಅಜಿತ ಕಾಮತ ತಾನ್ನಿ ದಾನ ರೂಪಾಂತು ಶ್ರೀ ಮಠಾಕ ದಿಲೀಲೆ ನವೀನ ವಾಹನಾ(ಬಸ್)ಚೆ ಪೂಜಾ ಕೊರನು ತಾಂತುಚಿ ಮೃತ್ತಿಕಾ ವಿಸರ್ಜನೆಕ ಘೆಲ್ಲಿಂತಿ. ಥಂಚಾನ ಪರತ ಯತ್ತನಾ ವಿಶೇಷ ಜಾವ್ನು ಅಲಂಕಾರ ಕೆಲೀಲೆ ರಥಾಂತು ದಿಗ್ವಿಜಯೋತ್ಸವು ಕೆಲ್ಲಿಂತಿ. ಪರತ ಶ್ರೀ ಶಾಂತಿಕುಂಜಾಕ ಆಯ್ಯಿಲೆ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಮದ್ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೆಂ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತು ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೆ. ಸುರವೇಕ ವೇದಘೋಷ, ಪಾದಪೂಜಾ, ಕಾಣಿಕಾ ಸಮರ್ಪಣ ಆದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಲ್ಲೆ. ಚಾತುರ್ಮಾಸು ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ರಾಜನ್ ಭಟ್ ತಾನ್ನಿ ಯೇವ್ಕಾರ ಕೊರನು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಜಾವ್ನು ಉಲಯಿಲೆ. ಪಂಚವೀಸ ಪವನಾಚೆ ಭಾಂಗ್ರಾಚೆ ಸ್ಮರಣಿಕ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಂಕ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ತರಪೇನ ಸಮರ್ಪಣ ಕೆಲ್ಲೆ. ಅವುಂದೂಚೆ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ವೇಳ್ಯಾರಿ ೩೦೦೭ ಭಿಕ್ಷಾ ಚಲೀಲೆ ಮ್ಹೊಣು ವರದಿಂತು ಸಾಂಗಲೆ. ದಾನಿಂಗೆಲೆ ಸತ್ಕಾರ ಚಲ್ಲೊ. ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೆಂ ಶ್ರೀಮದ್ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಆಪಣೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಚನಾಂತು “ಆಮ್ಗೆಲೆ ಗುರುವರ್ಯಾಂಕ ಪನ್ವಿಲಾಂತು ಚಾತುರ್ಮಾಸು ಕೊರಚೆ ಇಚ್ಛಾ ಆಶ್ಶಿಲೆ. ತಾಂಗೆಲೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಆಯಚೆ ದಿವಸು ಬರೇ ರೀತಿರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜಾಲ್ಲೆ. ಹೇ ಭೂಂಯಚೆ ವಯ್ರಿ ೮೪,೦೦,೦೦೦ ಯೋನಿ ಆಸ್ಸಾ. ಜಾಲಯಾರಿ ಮನುಷ್ಯು ಏಕಳೋ ಸೋಡ್ನು ವ್ಹರಲೀಲೆ ೮೩, ೯೯,೯೯೯ ದುಡ್ಡು, ಸಂಪತ್ತಿ ಜೋಡನಾಂತಿ. ಜಾಲಯಾರೀಚಿ ತಾಂಚೆ ಪೋಟ ಭರತಾ. ಕಿತ್ಲೆ ಜೋಡಲೇರಿಚಿ ಮನುಷ್ಯಾಲೆ ಪೋಟ ಮಾತ್ರ ಭರ್ನಾ; ತಾಕ್ಕಾ ಕಾರಣ ಮನುಷ್ಯಾಲೆ ಅತಿಯಾಸಾ. ಹಾಕ್ಕಾ ಪ್ರಜ್ಞೆಚೆ ಊಣೆಪಣಚಿ ಕಾರಣ. ಸಕಡಾಂಕ ರಾಕಚೊ ದೇವು ಆಮಕಾ ಕಿತಯಾಕ ರಾಕ್ಕನಾ ಮ್ಹಳಯಾರಿ ಮನುಷ್ಯ ಅತೃಪ್ತ. ತೋಂ ಮೋಕ್ಷ ಮಾಗಚೆ ಬದಲಾಕ ತ್ಯಾ ದೀ, ಹೇ ದೀ ಮ್ಹೊಣು ದೇವಾಲೆಂ ಮಾಗತಾ ವ್ಹರತಾ. ತಾಜ್ಜ ಬದಲಾಕ ಆಮ್ಮಿ ವರೇನ ತಾಗೇಲೆ ಮೋಕ್ಷ ಮಾಗುನು ತುಗೇಲೆ ಪಾಯಾ ಮೂಳಾಂತು ಏಕ ಸ್ಥಾನ ದೀ ಮ್ಹೊಣು ಮಾಗಲೇರಿ ತೋಂ ಖಂಡಿತ ದಿತ್ತಾ. ಹೇಂಚಿ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಕೊರನು ಘೆವ್ಚೆ ವಿಧಾನ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂತಿ.


ಹೇ ವೇಳ್ಯಾರಿ ಸಭಾಂತು ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜನ್ ಭಟ್, ಆರ್. ಆರ್. ಕಾಮತ್, ಮುಕುಂದ ಕಾಮತ, ಅಜಿತ ಕಾಮತ ಆದಿ ಲೋಕ ವೇದಿಕೆರಿ ಉಪಸ್ಥಿತ ವ್ಹರಲೀಲೆ. ದೇಶಾಚೆ ಮೂಲ್ಲ ಮೂಲ್ಲೇಚಾನ ಆಯ್ಯಿಲೆ ಹಜಾರೋಗಟ್ಲೆ ಲೋಕ ಸಮಾರಂಭಾಂತು ಉಪಸ್ಥಿತ ವ್ಹರ್ನು ಗುರು ಕೃಪೇಕ ಪಾತ್ರ ಜಾಲ್ಲೆ.


Spread the love

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

error: Content is protected !!
Chat on Whatsapp
1
Scan the code
Hello 👋
How can we help you?