Search for:
  • Home/
  • Amchegele Khabbar/
  • ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ ಕಾಮತಾಂಗೆಲೆ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಪ್ರಪಂಚ

ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ ಕಾಮತಾಂಗೆಲೆ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಪ್ರಪಂಚ

Spread the love

ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ ಕಾಮತ್ ಹಾನ್ನಿ ಮೂಲತಃ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಚೆ ಕೊಪ್ಪಾಚಿ. ಪಾಚವೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಧೇ ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ. ಸಂಸ್ಕಾರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಚೆ ಗೋಡಸಣಿ ಬರಶಿ ವಾಡಲೆ. ಆತ್ತ ಲಗ್ನ ಜಾವ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಾಂತು ಬಾಮ್ಮುಣು ಆನಿ ಚರಡುಂವಾ ಬರಶಿ ಆಸ್ಸಾತಿ. ತಾಂಕಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ವಯ್ರಿ ಮಸ್ತ ಗೋಡಿ. ತಾನ್ನಿ ಕನ್ನಡಾಂತು ಬರೆಯಿಲೆ ಸಬಾರ ಕಾಣಿಯೋ ರಾಜ್ಯಾಚೆ ಸಬಾರ ಜನಪ್ರಿಯ ನಿಯತಕಾಲಿಕಾಂತು ಪ್ರಕಟ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ.

ತಾನ್ನಿ ಕೊಂಕಣಿಂತುಆಮ್ಗೆಲೆ ಪ್ರಪಂಚ ಮ್ಹಣಚೆ ಯುಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಆರಂಭ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ. ಮುಖಾವಯಲೆ ಪೀಳ್ಗಿಚಾಂಕ(ಸಾನ್ನ ಚರಡುವಾಂಕ) ಖುಷಿ ದಿವನು ಬೋಧಪ್ರದ ಜಾವಚೆ ತಸ್ಸಾಲೆ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಘರ್‍ಕಡೆ ಚೊಲಚೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಾಚೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಾನ್ನಿ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಕಾಣ್ಯಾ ಮುಖಾಂತರ ಹಾಂತು ಸಾಂಗತಾ ವತ್ತಾತಿ. ತ್ಯಾ ಪಳೋವಚಾಕ ಆನಿ ಆಯ್ಕುಚಾಕ ಸಕಲ್ಚೆ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರಾ

https://youtube.com/@amgelprapanch?si=__U2TVjgpCkXETTX


Spread the love

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

error: Content is protected !!
Chat on Whatsapp
1
Scan the code
Hello 👋
How can we help you?