Search for:

ವೈಭವಾನಿ ಘಡಲೋ ಕೊಡಿಯಾಳ ತೇರು

Spread the love

ಮಂಗಳೂರ್‍ಚೆ ತೇರಬೀದಿಂತು ಆಸ್ಸುಚೆ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಳಾಚೆ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ತೇರು ಮ್ಹೊಣು ನಾಮಾಧಿಕ ಜಾಲೀಲೆ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ " ಮಂಗಳೂರು ರಥೋತ್ಸವ " ಹಜಾರೋ ಬಽರಿ ಭಜಕಾಂಗೆಲೊ ಸಮ್ಮುಖಾರಿ ರಥಸಪ್ತಮಿ ದಿವಸು ವಿಜೃಂಭಣೆರಿ ಸಂಪನ್ನ ಜಾಲ್ಲೆ. ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಕ್ಕಾಣಿ ಮಹಾದೇವಮಾಗಣಿ ಬರಶಿ ಸೂರು ಜಾಲೀಲೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತು ಶ್ರೀ ದೇವಾಕ ಶತಕಲಶಾಭಿಷೇಕ , ಗಂಗಾಭಿಷೇಕ , ಪುಳಕಾಭಿಷೇಕ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಕಾಶೀಮಠಾಧೀಶ ಶ್ರೀಮದ್ ಸಂಯಮಿಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಂಗೆಲೆ ದಿವ್ಯ ಕರಕಮಲಾನಿ ಚಲ್ಲೆ. ಮಾಗಿರಿ ಯಜ್ಞಮಂಟಪಾಂತು ಮಹಾಯಜ್ಞ ಮಹಾ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಉಪರಾಂತ ಶ್ರೀ ದೇವಾಲೆ ಬಿಂಬ ಸ್ವರ್ಣ ಪಾಲ್ಕಿಂತು ತೇರಾ ಲಾಗ್ಗಿ ಹಾಡಲೆ. ಸ್ವರ್ಣ ಪಾಲ್ಕಿಂತು ರಥ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಉಪರಾಂತ ತೀನ್ಕತ್ರೆ (೬.೧೪ ) ವೇಳ್ಯಾರಿ ರಾಜವೈಭವಾಚೊ ಅಲಂಕಾರ ಬರಶಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವಾಲೆ ಸಹಿತ ಪಟ್ಟಾಚೆ ಶ್ರೀ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಾಲೆ ರಥಾರೋಹಣಾಚೆ ಸಂಭ್ರಮು ತೇರಬೀದಿಂತು ಆಶ್ಶಿಲೆ ಅಪಾರ ಅಂಕಡ್ಯಾಚೆ ಭಜಕಾನಿ ಭಕ್ತಿ ಭಾವಪರವಶತೆನಿ ದೋಳೆ ಭೊರನು ಘೇ‌ನು ಪುನೀತ ಜಾಲ್ಲೆ. ದೇವಾನಿ ಬ್ರಹ್ಮರಥಾಂತು ರಥಾರೂಢ ಜಾಲ್ಲ ಮಾಗಿರಿಕೊಡಿಯಾಳ ತೇರು ಸಂಪನ್ನ ಜಾಲ್ಲೆ. ದೇಶ ಪರ್‍ದೇಶಾಚಾನ ಹಜಾರೋಬಽರಿ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ ಹಾಂತು ವಾಂಟೊ ಘೇವ್ನು ಕೃತಾರ್ಥ ಜಾಲ್ಲೆ.

Kodiyal 2 100


ಘಂಟಾನಾದ, ಮಂಗಳವಾದ್ಯ ಮೇಳ, ಗೋವಿಂದ ನಾಮ, ಜಯ ಘೋಷ ಬರಶಿ ತೇರಾಂತು ಶ್ರೀ ಕಾಶೀ ಮಠಾಧೀಶ ಶ್ರೀಮದ್ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೆಂ ಅಲಂಕೃತ ದೇವಾಕ ಸಾಂಜೆ ೬.೩೩ ಸುಮಾರಾಕ ಮಹಾಮಂಗಳಾರ್ತಿ ಬರಶಿ ರಾಜೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ ಚಲೋನು ಶ್ರೀ ದೇವಳಾಚೆ ಮುಖೇಲಾಂಕ ಪ್ರಸಾದ ವಾಂಟಿಲೆ. ಭಜಕಾಂಗೆಲೊ ಜಯಘೋಷಾಂತು ಜೈಶ್ರೀರಾಮ್ ಆಯ್ಕತಾಶ್ಶಿಲೆ. ಆಕಾಶಾಂತು ಗರುಢನ ರಥ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ವಿಶೇಷ ಜಾವ್ನಾಶ್ಶಿಲೆ.

Req 1


ಕೊಡಿಯಾಳಕಾರಾನಿ ವರ್ಷಾಂತು ಪಯ್ಲೆ ಪಂತಾ ಪೇಟೆ ಸವಾರಿಕ ತೇರ ಚೋಡ್ನು ಯವಚೆ ಧನಿಕ ನಾರ್‍ಲುಕೇಳೆ ಸಮರ್ಪಣ ಕೊರನು, ಭಕ್ತೀನ ದರ್ಶನ ಘೆತ್ಲೆ. ಶ್ರೀ ದೇವಳಾಚೆ ರಾಜಾಂಗಣ ಸಹಿತ ನಿಗ್ದಿ ಕೆಲೀಲೆ ಜಾಗೆಂತು ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ವಾಂಟಿಲೆ. ರಾತ್ತಿಕ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ ಚಲ್ಲೆ. ಆಜಿ ಶನ್ವಾರ್ ಅವಭೃತೋತ್ಸವ ಚಲ್ತಾ.
ಗುರ್‍ವಾರ್ ಸಾನ ತೇರು ತಾಂಡಿಲಾ, ಶ್ರೀ ದೇವಾಲೆ ಮೃಗಬೇಟೆ ಉತ್ಸವಾಂತು ಪಯ್ಲೆ ಪಂತಾ ಸ್ವರ್ಣ ಲಾಲ್ಕಿ ಸಮರ್ಪಣ, ದೇವಾಕ ಸ್ವರ್ಣದ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ, ವೀರ ವಿಠ್ಠಲ ದೇವಾಕ ನವೀನ ಸ್ವರ್ಣ ಮಾಲಾ ಸೇವಾರೂಪಾಂತು ಸಮರ್ಪಣ ಜಾಲೀಲೆ ವಿಶೇಷ ಜಾವ್ನಾಶ್ಶಿಲೆ.
ಚಿತ್ರ : ಮಂಜು ನೀರೇಶ್ವಾಲ್ಯ

ಕೊಡಿಯಾಳ ತೇರು ಹೇ ಖಾತ್ತಿರಿ ಪ್ರಗಟ ಕೆಲೀಲೆ ಇ-ಬುಕ್ ವಾಜ್ಜುಚಾಕ ಹೇ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರಾ. https://docs.google.com/uc?export=download&id=1F3fMID3Id1YOk5Gpx1gfq80-R1_dsMQG


Spread the love

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

error: Content is protected !!
Chat on Whatsapp
1
Scan the code
Hello 👋
How can we help you?