Search for:
  • Home/
  • Amchegele Khabbar/
  • ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಎಂ ಪ್ರಭುಂಕ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪುರಸ್ಕಾರ

ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಎಂ ಪ್ರಭುಂಕ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪುರಸ್ಕಾರ

Spread the love

K 2

ಕಲೆ ಮ್ಹಳಯಾರಿ ತ್ಯಾ ದೇವಾಲೇಚಿ ದೇಣಿಗಾ ಮ್ಹಣತಾತಿ. ಪ್ರತಿಯೆಕ್ಲ್ಯಾಲಾಗ್ಗಿ ಏಕನ್ಹಂಹಿ ಏಕ ಕಲಾ ಆಸಲೇರಿಚಿ ಮಸ್ತ ಲೋಕ ತಾಂತು ಉದರ್ಗತಿ ಪಾವಚಾಕ ವಚ್ಚನಾಂತಿ. ಕಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ತಾಕೂನು ಜೀವನಪಾಠ ಶಿಕ್ಕೇತ, ಆಪ್ಪಣ ಉಣ್ಯಾಪಣಾಚೋ ಮ್ಹಣಚೆ ಭಾವನೇನ ಭಾಯ್ರಿ ಯವಯೇತ, ಜೀವನಾಂತು ಚಾಂಗ ಶಿಸ್ತ, ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞಾ ಶಿಕ್ಕೇತ ಮ್ಹೊಣು ತಜ್ಞ ಸಾಂಗತಾತಿ. ಅಶೀ ಆಪಣೇಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನಾಚೆ ಕಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೊರನು ಘೇವ್ನು, ಏಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಬಾಂದೂನು, ಸಬಾರ ಮಾನ-ಸನ್ಮಾನ, ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ ಪಾತ್ರ ಜಾಲೀಲೆ ಏಕಳೆ ಆಮಚಗೇಲೆ ಕೊಕ್ಕರ್ಣೆಚೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಎಂ ಪ್ರಭು.
ತಾನ್ನಿ ಕರಾವಳಿಚೆ ಜಾನಪದ ಕಲಾ ಯಕ್ಷಗಾನಾಚೆ ಬಡಗುತಿಟ್ಟಾಚೆ ನಾಮಾಧಿಕ ಸ್ತ್ರೀ ವೇಷದಾರಿ ಜಾವ್ನಾಶ್ಶಿಲೆ ಕೊಕ್ಕರ್ಣೆ ನರಸಿಂಹ ಕಾಮತ್ ಹಾಂಗೆಲೆ ನಾತಿ. ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಎಂ. ಪ್ರಭು, ಕೊಕ್ಕರ್ಣೆ ಹಾನ್ನಿ ದಿ| ರಮಾಣಾಥ ನಾಯಕ್ ಆನಿ ದಿ| ರತತ್ನಾಬಾಯಿ ದಂಪತೀಲೆ ಧೂವ. ಕೊಕ್ಕರ್ಣೆಚೆ ನಾಮಾಧಿಕ ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀ ಜಿ. ಮಾಧವ ಪ್ರಭು ಹಾಂಗೆಲೀಂ ಬಾಯ್ಲ. ಹಾನ್ನಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಮಹಿಳಾ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನ ಕೊರನು ಮಸ್ತ ಬಾಯ್ಲಮನ್ಶೆಂಕ ಯಕ್ಷಗಾನಾಚೆ ದೀಕ್ಷಾ ದಿಲ್ಯಾ.

K 1

ಮಾತ್ರ ನ್ಹಂಹಿ ಹಾಂಗೆಲೆ ಸಾಧನೆಕ ಅಲೆವೂರು ಮಾಧವ ಶೆಣೈ ಸ್ಮಾರಕ ಯಕ್ಷ ಮಿತ್ರಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಶೀಚಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ ಹಂಗಾರಕಟ್ಟೆ ಹಾನ್ನಿ `ಕಲಾಕುಸುಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿವನು ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಭುಂಕ ಗೌರವ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ. ಆರತ ಚಲೀಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾ|| ಮಟ್ಟಾಚೆ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಂತು (೨೬-೦೧-೨೦೨೪) ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾಲೂಕಾಂತು ವಿಶಿಷ್ಠ ಸಾಧನ ಕೆಲೇಲೆ ಮಹನೀಯಾಂಕ ವಿಂಚೂನು ತಾ|| ಆಡಳಿತಾನಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ದಿವಚೆ ವೇಳ್ಯಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಕ ಹಾನ್ನಿ ದಿಲೀಲೆ ಸೇವಾ ಮಾನೂನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ ವತೀನ ಸನ್ಮಾನ ಕೊರನು ಗೌರವ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ. ಹಾಂಕಾ ಅಭಿನಂದನ ಪಾವಯತಾ ಮುಖಾವಯಲೆ ದಿವಸಾಂತು ಹಾಂಗೆಲೆ ನಿಮಿತ್ತ್ಯ ಆನ್ನಿಕೇ ಚ್ಹಡ ಸೇವಾ ಸಮಾಜಾಕ ಆನಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಾಕ ಪಾವೋ ಮ್ಹೊಣು ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಭಾ ಆಶಾ ಕರತಾ.


Spread the love

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

error: Content is protected !!
Chat on Whatsapp
1
Scan the code
Hello 👋
How can we help you?