Search for:
  • Home/
  • Devu Devala/
  • ಬಸ್ರೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಸಾ ನಾರಾಯಣೀ ಪುನ: ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ

ಬಸ್ರೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಸಾ ನಾರಾಯಣೀ ಪುನ: ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ

Spread the love

ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಸ್ರೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಸಾ ನಾರಾಯಣೀ ದೇವಳಾಂತು ಶ್ರೀಮಹಾಲಸಾ ನಾರಾಯಣೀ ದೇವಿಲೆಂ ಪುನ: ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ೨೫ವೇಂ ವರ್ಧಂತಿ ಉತ್ಸವು ಆಜಿ ದಿನಾಂಕ. ೨೩-೦೫-೨೦೨೪ ಬ್ರಸ್ತವಾರು ದಿವಸು ವಿಜೃಂಭಣೆರಿ ಚಲ್ಲೆ.
ಬುಧವಾರ ದಿ. ೨೨-೦೫-೨೦೨೪ ದಿವಸು ದೇವಳಾಚೆ ಆವಾರಾಂತು ಆಸ್ಸುಚೆ ಶ್ರೀ ನಾಗದೇವಾಲೆಂ ಆನಿ ಜಟ್ಟಿಗ ದೈವಾಚೆ ಪುನ: ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ವರ್ಧಂತ್ಯುತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಧೋಂಪಾರಾ ಮಹಾಪೂಜಾ, ಸಮಾರಾಧನ ಸೇವಾ ಚಲ್ಲೆ. ಬ್ರಸ್ತವಾರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಸಾ ನಾರಾಯಣೀ ದೇವಿಲೆಂ ಪುನ: ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ೨೫ವೇಂ ವರ್ಧಂತಿ ಉತ್ಸವಾಚೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಕ್ಕಾಣಿ ೭ ಘಂಟ್ಯಾಕ ದೇವತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬರಶಿ ಶೂರ ಜಾಲ್ಲೆ. ವರ್ಧಂತಿ ಉತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದೇವಾಕ ಶತಕಲಶಾಭಿಷೇಕ, ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಹವನ, ಶ್ರೀ ನಾಗದೇವಾಕ ಆನಿ ಜಟ್ಟಿಗ ದೈವಾಕ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ, ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಹರಕೆ ಕಾಪಡಾಂಚೆ ಏಲಂ, ಮಹಾ ಮಂಗಳಾರತಿ, ದರ್ಶನ ಸೇವಾ ಆದಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ಜಾವ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆರಿ ಚಲ್ಲೆ.
ಸಾಂಜವಾಳಾ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ರುಪ್ಯಾ ಪಾಲ್ಕಿ ಉತ್ಸವು, ಅಷ್ಟಾವಧಾನ ಸೇವಾ, ವಸಂತ ಪೂಜಾ, ರಾತ್ರಿ ರಾತ್ರಿ ಪೂಜಾ, ಪ್ರಸಾದ ವಾಂಟಪ ಆದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಲ್ಲೆ. ಹೇ ವೇಳ್ಯಾರಿ ದೇವಳಾಚೆ ಕಮೀಟಿ ಲೋಕ, ಸೇವಾದಾರ, ಪುರೇತ, ಕುಳಾವಿ ಭಜಕ, ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ ವ್ಹಡ ಅಂಕಡ್ಯಾರಿ ಉಪಸ್ಥಿ ವ್ಹರಲೀಲೆ.


Spread the love

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

error: Content is protected !!
Chat on Whatsapp
1
Scan the code
Hello 👋
How can we help you?