Search for:

ಫಳ/ फळ /ഫള / FRUITS

Spread the love

ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಭಾ ಈ-ಪುಸ್ತಕಾಚೆ ತೀಸರೆಚೆ ಇ-ಬುಕ್ `ಫಳಾ’ಕ ಸಂಬಂಧ ಪಾವಲೀಲೆ. ಹೇ ಬುಕ್ ದಾಖೋನು ತುಮ್ಮಿ ಚರಡುವಾಂಕ ಕೊಂಕಣಿಂತು ವೆಗವೆಗಳೆ ಫಳಾಕ ಕಶ್ಶಿ ಆಪಯತಾತಿ ಮ್ಹೊಣು ಸುಲಭಾನಿ ಕಳೋನು ದಿವಯೇತ. ಹಾಜ್ಜೆ ಉಪರಾಂತ ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿ, ರೂಕ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾಹಿತಿಚೆ ಇ-ಬುಕ್, ಕೊಂಕಣಿ ಶಬ್ಧಾಚೆ ಇ-ಬುಕ್ ವರೇನ ಹಾಂತು ತುಮಕಾ ಮೆಳಚೆ ವರಿ ಕರತಾತಿ.
ಹೇ ಯೋಜನೆಂತು ಆಮ್ಗೆಲೆ ಬರಶಿ ಹಾತು ಮೆಳಯಚಾಕ, ಸಹಯೋಗ ದಿವಚಾಕ ಕೋಣತರಿ ಮುಖಾರ ಆಯಲೇರಿ ತಾಂಕಾಯಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಆಸ್ಸಾ. ಆಪಣೇಲೆ ಏಕ ಪುಸ್ತಕ ಯವ್ಕಾ ಮ್ಹೊಣು ಯವಜೂಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ಬರೋಪಿಂಕ ಕೋಣಾಕ ತರಿ ಇ-ಪುಸ್ತಕ ರೂಪಾಂತು ತಾಂಗೆಲೆ ಕೊಂಕಣಿ ಕೃತಿ ಪ್ರಕಟ ಕೊರಚೆ ಇಚ್ಛಾ, ಆಸಕ್ತಿ ಆಸಲೇರಿ ತಾನ್ನೀಯಿ ಆಮಕಾ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊರಯೇತ. ಹೇ ಯೋಜನೆಂತು ಪ್ರಕಟ ಕೊರಚೆ ಇ-ಬುಕ್ ಆಮ್ಗೆಲೆ ವಾಟ್ಸಫ್ ಗ್ರೂಪ್, ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಕನಿಷ್ಟ ೫೦೦೦ ಪಶಿ ಚ್ಹಡ ಲೋಕಾಂಕ ವಚ್ಚುನು ಪಾವ್ತಾ. ಚಡ್ತೆ ಮಾಹಿತಿಕ ಮಾಕ್ಕಾ (ಆರಗೋಡು ಸುರೇಶ ಶೆಣೈ) ಮೊ : ೯೪೮೩೭೮೩೯೭೭ ಸಂಪರ್ಕು ಕರಾ.

PHALA E-BOOK Link https://docs.google.com/uc?export=download&id=1JJIA4f-LN2PrmZcq57WZOBPIW84ATlC0

ಹೇ `ಫಳ ಇ-ಬುಕ್ Filp Book (ಸಾಮಾನ್ಯ ಪುಸ್ತಕ) ನಮೂನ್ಯಾನ ಓಪನ್ ಕೊರಚಾಕ ಹೇ ಲಿಂಕ್ ಅಡಚಿಯಾ

https://flipbookpdf.net/web/site/1799a477b7e5e602f68ca489fdf46cd17555d9bb202402.pdf.html


Spread the love

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

error: Content is protected !!
Chat on Whatsapp
1
Scan the code
Hello 👋
How can we help you?