Search for:
  • Home/
  • Amchegele Khabbar/
  • ಪ್ರಭು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಚಾರಿಟೆಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಜ್ಜೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ವಾಂಟಪ

ಪ್ರಭು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಚಾರಿಟೆಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಜ್ಜೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ವಾಂಟಪ

Spread the love

ಚಾಂಗ ಅವಕಾಶ ಯತ್ತಾ ಮ್ಹೊಣು ರಾಕತಾ ಭೊಸಚಾಕ ನಜ್ಜ, ಅಗತ್ಯತಾ ಅವಕಾಶ ಜಾವ್ನು ಪರಿವರ್ತನ ಕೊರನು ಘೇವನು ಯಶ ಪಾವಕಾ. ತಾಕ್ಕಾ ಶ್ರೀ ಅಜಿತ ಪ್ರಭು ಚಾಂಗ ಉದಾಹರಣ. ಏಕ ಮಧ್ಯಮ ದರ್ಜೆಚೆ ಕುಟುಂಬಾಂತು ಜಲ್ಮುನು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಾಕ ಮ್ಹೊಣು ಅಮೆರಿಕಾಕ ಘೆಲೀಲೆಂ ಶ್ರೀ ಅಜಿತ ಪ್ರಭುನಿ ನೌಕರಿಕ ಸೇರ್‍ವಲೆ ಮಾಗಿರಿ ತಾಗೆಲೆ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿನಿ ವರ್ಕ್‌ಲೋಡ್ ಬರಪೂರ ಆಸ್ಸಾ, ಪೂರ್ಣ ಕೊರಚಾಕ ಸಾಧ್ಯ ಜಾತ್ತಾ ನಾ ಮ್ಹೊಣು ನಿರಾಶಾ ಪಾವಲೀಲೆ ಆಯಕೂನು ಆಪಣೇನಿ ಹಾಜ್ಜೆ ಮುನಾಪೋ ಕಿತಯಾಕ ಘೆವಚಾಕ ನಜ್ಜ ಮ್ಹೊಣು ಸಮಜೂನು ೨೦ ಲೋಕ ನೌಕರಾಂಕ ಘೇವನುಕಿuesಣ ಉಟobಚಿಟ ಮ್ಹಳೀಲೆ ಸಂಸ್ಥೋ ಬಾಂದಿಲೆ. ಆನಿ ಆಜಿ ತಾಂತು ೧೮,೦೦೦ ನೌಕರ ಆಸ್ಸಾತಿ. ೧೨,೦೦೦ ಲೋಕ ಭಾರತಾಂತೂ ಆಸ್ಸಾತಿ. ಶಿಕ್ಷಣ ಏಕ ಆಸಲೇರಿ ತಾಜ್ಜ ತಿತ್ಲೋ ವ್ಹಡ ಸಂಪತ್ತಿ ನಾ ಮ್ಹೊಣು ನಂಬ್ಗಿಲೀಲೊ ಅಜಿತ್ ಪ್ರಭು ಸಾನ್ಪಣಾಂತು ಆಪಣೇನಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕರತಾನಾ ಭೊಗ್ಗಿಲೆ ಕಷ್ಟ ಯವಜೂನು ಶಿಕಚೆ ಚರಡುವಾಂಕ ಮದತ್ ಕೊರಕಾ ಮ್ಹೊಣು ಜೋಡ್ಲಿಲೆ ದುಡವಾಂತು ಥೊಡೆ ವಾಂಟೊ ಸಮಾಜಾಕ ಪರತ ಕರತಾ ಆಸ್ಸಾ.” ಅಶ್ಶಿ ಮ್ಹೊಣು ಪ್ರಭು ಕುಟುಂಬಾಚಿ ಸೂನ ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂನಂ ಪ್ರಭು ತಾನ್ನಿ ಸಾಂಗಲೆ. ತಾನ್ನಿ ಆಜಿ ದಿನಾಂಕ. ೧೮-೦೨-೨೦೨೪ ದಿವಸು ಮಂಗಳೂರ್‍ಚೆ ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜಾಂತು ಪ್ರಭು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಚಾರಿಟೆಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆನಿ ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ. ಸ್ಕಾಲರ್‌ಶಿಫ್ ಲೀಗ್ ಮುಂಬೈ ಹಾಂಗೆಲೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯಾರಿ ಆಯೋಜನ ಕೆಲೀಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ವಾಂಟಪ ಸಮಾರಂಭಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷಪಣ ಘೇವನು ಉಲಯತಾಶ್ಶಿಲೆ.
ಪ್ರಭು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಚಾರಿಟೆಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆ ನಿರಂತರ ಸಹಾಯಾಕ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತ ಕೊರನು ಆಬಾರ ಮಾನಿಲೆ ಮುಂಬಯಿಚೆ ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ. ಸ್ಕಾಲರ್‌ಶಿಪ್ ಲೀಗ್ ಹಾಜ್ಜೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಪೈ ತಾನ್ನಿ “೧೧೨ ವರ್ಷಾಚಾನ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜಾಚೆ ಚರಡುವಾಂಕ ಲೀಗ್ ಮದತ್ ಕರತಾ ಆಯಲಾ. ಪ್ರಭು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಚಾರಿಟೆಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ತಾಕೂನು ಮದತ್ ಘೆವಚೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂತು ಚಡ್ತೆ ಲೋಕ ಹೆಕ್ಕಡೆ ಆಸ್ಸುಚಾ ವೊಚ್ಚುನು ಘೆಲೀಲೆ ಚಾರ ವರ್ಷಾಚಾನಿ ಪ್ರಭು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡಿಯಾಳಾಂತೂಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕರತಾ ಆಯ್ಲಿಂತಿ. ಹಾಜ್ಜೆ ಮುನಾಪೋ ಘೇವನು ಸಮಾಜಾಚೆ ಚರಡುಂವಾನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಾವ್ಕಾ. ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಆಪೋವ್ಣಿ ದಿವನು ಹಾಕ್ಕಾ ಕಾರಣೀಕರ್ತ ಜಾಲೀಲೆ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ ತಾಂಕಾ ಅಭಿನಂದನ ಸಾಂಗ್ಲೆ.
ಸುರವೇಕ ಶ್ರೀನಿಧಿ ತಾಕೂನು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಚಲ್ಲೆ. ಕಿuesಣ ಉಟobಚಿಟ ಹಾಜ್ಜೆ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ ಆನಿ ಶ್ರೀ ನಿಕೇತ ವೇದಿರಿ ಉಪಸ್ಥಿತ ಆಶ್ಶಿಲೆ. ಹೇ ವೇಳ್ಯಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕಾಚೆ ವೆಗವೆಗಳೆ ಬಗಲೇಚಾನ ಆಯ್ಯಿಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಲೋಕ, ತಾಂಗೆಲೆ ಪೋಷಕ, ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ ಉಪಸ್ಥಿತ ವ್ಹರಲೀಲೆ. ಶಿಕ್ಷಣಾಚೆ ಅಖೇರಿ ವರಸಾಚೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಘೆತ್ತಿಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಪ್ರಭು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆನಿ ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ. ಸ್ಕಾಲರ್‌ಶಿಫ್ ಲೀಗ್ ತಾಂಕಾ ಕೃತಜ್ಞತಾ ವ್ಯಕ್ತ ಕೊರನು ಉಲಯಿಲೆ.


Spread the love

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

error: Content is protected !!
Chat on Whatsapp
1
Scan the code
Hello 👋
How can we help you?