Search for:
  • Home/
  • Devu Devala/
  • ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ತೇರು ಚಲ್ಲೆ (ಪರ್ತಗಾಳಿ ಮಠಾಂತು ೫೫೦ ಕೋಟಿ ರಾಮತಾರಕ ಮಂತ್ರಜಪ ಅಭಿಯಾನ)

ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ತೇರು ಚಲ್ಲೆ (ಪರ್ತಗಾಳಿ ಮಠಾಂತು ೫೫೦ ಕೋಟಿ ರಾಮತಾರಕ ಮಂತ್ರಜಪ ಅಭಿಯಾನ)

Spread the love

14gan3 1
Screenshot 2023 05 21 9.00.26 AM

ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜ ಪ್ರಧಾನ ಜಾವ್ನು ಉಪಕಾರ ಕೊರಚೆ ಸಮಾಜ ವಿನಹ: ಅಪಕಾರ ಕೊರಚೆ ಸಮಾಜ ನ್ಹಂಹಿ. ಲೋಕಾಂಗೆಲೆ ಬರೇಪಣ ಸಮಜಿತಾ ವಿನಃ ವಾಯ್ಟ ಚಿಂತನ ಕರ್ನಾ ಮ್ಹೊಣು ನಾರಾಯಣ ಮಲ್ಯಾನಿಂ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮೂಖಾಂತರ ದಾಕೋನು ದಿಲ್ಲ್ಯಾ. ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಗಾಂವ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಗೋಕರ್ಣ ಪರ್ತಗಾಳಿ ಜೀವೋತ್ತಮ ಮಠ ಪರಂಪರೆಕ ದೊಗ್ಗ ಲೋಕ ಯತಿವರ್ಯಾಂಕ ದಿಲೀಲೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜಾವ್ನಾಸ್ಸಾ. ಅಶ್ಶಿ ಮ್ಹೊಣು ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣ ಪರ್ತಗಾಳಿ ಜೀವೋತ್ತಮ ಮಠಾಧೀಶ ಶ್ರೀಮದ್ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಶ್ರೀಪಾದ ವಡೇರ ಸ್ವಾಮೀಜಿನಿ ಸಾಂಗ್ಲೆ. ತಾನ್ನಿ ಆರ್ತ ಗಂಗೊಳ್ಳಿಚೆ ಮಲ್ಯರಮಠ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಳಾಂತು ಚೊಲಚೆ ಅವುಂದೂಚೆ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ತ ಮೊಕ್ಕಾಂಕ ಗಂಗೊಳ್ಳಿಕ ಯವ್ನು ಆಶೀರ್ವಚನ ದೀವ್ನು ಉಲಯತಾಲೆ. ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಗೋಕರ್ಣ ಪರ್ತಗಾಳಿ ಜೀವೋತ್ತಮ ಮಠ ಆರಂಭ ಜಾವ್ನು ಮುಖಾವಯಲೆ ವರ್ಷಾಂತು ೫೫೦ ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣ ಜಾತ್ತಾ. ತತ್ಸಂಬಂಧ ಆನಿ ಮಠಾಚೆ ಮೂಲ ಶ್ರೀ ರಾಮ ದೇವಾಲೆಂ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥ ೫೫೦ ದಿವಸಾಚೆ ೫೫೦ ಕೋಟಿ ರಾಮತಾರಕ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಅಭಿಯಾನ ಸೂರು ಕೊರಚೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಕೆಲೀಲೆ ಆಸ್ಸುನು ಹೇ ಅಭಿಯಾನಾಚೆ ಉದ್ಘೋಷ ಕರತಾ ಆಸ್ಸಾತಿ. ಹೇ ಅಭಿಯಾನ ಹೇಂಚಿ ಎ.೧೭ಕ ಸೂರ ಜಾವ್ನು ೨೦೨೫ಚೆ ಅ.೧೮ ಪರ್ಯಂತ ೫೫೦ ದಿವಸ ಪರ್ಯಂತ ಚಲ್ತಾ. ೫೫೦ ದಿವಸು, ೫೫೦ ಕೋಟಿ, ೫೫೦ ವರ್ಷ ಮಹೋತ್ಸವ ಪರ್ತಗಾಳಿ ಮಠಾಂತು ಮುಖಾವಯಲೆ ವರ್ಷ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವಾ ಬರಶಿ ಮೇಳ್ನು ಘೇವ್ನು ಆಚರಣ ಕೊರಚಾಕ ಸಂಕಲ್ಪ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹೊಣು ಸಾಂಗ್ಲೆ.
ದೇವಳಾಚೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯ ಜಿ.ವೇದವ್ಯಾಸ ಕೆ.ಆಚಾರ್ಯ ಆನಿ ಜಿ.ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯಕ್ ತಾನ್ನಿ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಂಗೆಲೆ ಪಾದಪೂಜಾ ಚಲಾಯಿಸಿಲೆ. ದೇವಳಾಚೆ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕ ಎಸ್.ವೆಂಕಟರಮಣ ಆಚಾರ್ಯ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಜಿ.ವಸಂತ ಭಟ್, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯ, ಪುರೋಹಿತ, ಗಾಂವ್ಚೆ ಧಾ ಲೋಕ ಉಪಸ್ಥಿತ ವ್ಹರಲೀಲೆ. ದೇವಳಾಚೆ ಆಡಳಿತ ಮೊಕ್ತೇಸರ ಎನ್.ಸದಾಶಿವ ನಾಯಕ್ ತಾನ್ನಿ ಯೇವ್ಕಾರ ಕೆಲ್ಲಿ.

ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ತೇರು ದಿನಾಂಕ ೧೬-೦೩-೨೦೨೪ಚೆ ಶನ್ವಾರು ಗಡಜಾರಿ ಚಲ್ಲೆ. ಆನಿ ಪೂಜ್ಯ್ ಸ್ವಾಮ್ಯಾನಿ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವಾಂಕ್ ತಪ್ತಮುದ್ರಾಧಾರಣ ಕೆಲ್ಲೆ.

17gan4

Spread the love

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

error: Content is protected !!
Chat on Whatsapp
1
Scan the code
Hello 👋
How can we help you?