Search for:
 • Home/
 • Saraswat Bhushan/
 • ಧನ್ವಂತರಿ ಪ್ರವೀಣ, ಮಹಿಮಾತೀತ ಶ್ರೀಮದ್ ಭುವನೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ

ಧನ್ವಂತರಿ ಪ್ರವೀಣ, ಮಹಿಮಾತೀತ ಶ್ರೀಮದ್ ಭುವನೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ

Spread the love

ಶ್ರೀರಘುಚಂದ್ರ ಪರಾಶರಪುತ್ರ ಪೂಜನತತ್ಪರಸದ್ಗುರುವರ್ಯಾನ್|
ಭಕ್ತಜನೇಷ್ಟದಮಂಗಲಮೂರ್ತೀನ್ಶ್ರೀಭುವನೇಂದ್ರಯತೀನ್ ಪ್ರಣಮಾಮಿ||ಶ್ರೀ ಗುರುಪರಂಪರಾ ಸ್ತವನಮ್ ೨೧||
“ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಮಚಂದ್ರಾಲೆಂ ಪೂಜಾ-ಧ್ಯಾನ, ಉಪಾಸನೆಂತು ನಿರತ ಜಾವ್ನಾಶ್ಶಿಲೆ ಸದ್ಗುರುವರ್ಯಾಂಕ , ಭಕ್ತಲೋಕಾಂಗೆಲೊ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಚಲಾಯಿಸೂನು ದಿವಚೆ ಮಂಗಲಮೂರ್ತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಸುಚೆ ಶ್ರೀ ಭುವನೇಂದ್ರತೀರ್ಥ ಯತಿವರ್ಯಾಂPಗೆಲೆ ನಮನ ಕರತಾಮ್ಹೊಣು ಶ್ರೀ ಕಾಶೀಮಠಾಧೀಶ ಶ್ರೀಮದ್ ಸುಧೀಂದ್ರತೀರ್ಥಸ್ವಾಮ್ಯಾನಿ ಆಪಣೇಲೆ ಪರಮಗುರು ಜಾಲೀಲೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭುವನೇಂದದ್ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಂಗೆಲೆ ಸ್ತುತಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ.
ಶ್ರೀಮದ್ ಭುವನೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥಾಂಗೆಲೆಂ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮಾಚೆ ನಾಂವ ನರಸಿಂಹ ಕಾಮತ್. ಹಾನ್ನಿ ೨೧ ಜೂನ್, ೧೮೩೭ ದಿವಸು ಎರ್ನಾಕುಲಂ ಜಿಲ್ಲೆಚೆ ಉತ್ತರ ಪಲ್ಲಿಪೋರ್ಟ್ ಚೆ ನಾಮಾಧಿಕ ಆಯುರ್ವೇದ ಪಂಡಿತಾಂಗೆಲೆ ಕುಟುಂಬಾಂತು ಜಲ್ಮಿಲೆ. ತಾನ್ನಿ ಘರಾಣಿಚೆ ಕುಲದೇವಿ ಕುಡ್ತೇರಿ ಮಹಾಮಾಯ ದೇವಿಲೀಂ ಭಕ್ತ ಜಾವ್ನಾಶ್ಶಿಲೆ. ಬಾಲಕ ನರಸಿಂಹಾಲೆ ಜಾತಕ ಕರೇಚಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಜಾವ್ನಾಶ್ಶಿಲೆ. ವೃಷಭ ಲಗ್ನ ಅನುಕೂಲಕರ ಜಾವ್ನಾಸ್ಸುನು ಶನಿ ಮಹಾರಾಜು ಷಷ್ಠಸ್ಥಾನಾಂತು ಸ್ಥಿತ ಜಾವ್ನಾಶ್ಶಿಲೆ ನಿಮಿತ್ಯಾನಿ ತಾಂಕಾ ಶತ್ರು ನಾಶ್ಶಿಲೆ. ತಾಂಗೆಲೆ ವಿರೋಧ ಕೊರನು ಜಿಕಚಾಕ ಕೋಣಾ ತಾಕೂನು ಜಾಯನಾ ಮ್ಹಣಚೆ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಮುಖಾರಿ ಖರೇ ಜಾಲ್ಲೆ.
ನರಸಿಂಹಾಕ ಸುಮಾರ ೧೨ ವರ್ಷ ವಯ ಜಾವ್ನಾಶ್ಶಿಲೆ ತೆದ್ದನಾ ಕೇರಳಾಚೆ ಅಲೆಪ್ಪಿಂತು ಶ್ರೀಕಾಶೀಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನಾಚೆ ೧೪ವೇಂ ಮಠಾಧಿಪತಿ ಶ್ರೀಮದ್ ವಿಭುದೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥಾಂಗೆಲೆ ಪ್ರಥಮ ಶಿಷ್ಯ ಜಾಲೀಲೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಸುಮತೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಾಕೂನು ಸನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷಾ ಘೇವ್ನು “ಶ್ರೀಮದ್ ಭುವನೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ” ಮ್ಹೊಣು ನಾಮಾಭಿದಾನ ಘೆತಲೆ.
ಜಾಲಯಾರಿ ಶ್ರೀಮತ್ ವಿಭುದೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮ್ಯಾನಿ ಕಾರಣಾಂತರಾನಿ ಆನ್ನೇಕ್ಲೆ ವಟುಂಕ ಶಿಷ್ಯ ಜಾವ್ನು ಘೆವಕಾ ಜಾಲೀಲೆ ಅನಿವಾರ್‍ಯತಾ ಯವ್ನು ಆನ್ನೇಕ್ಳೋ ವಟುಕ ಸನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷಾ ದೀವ್ನು ತಾಂಕಾ ಶ್ರೀಮದ್ ವಸುಧೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಮ್ಹೊಣು ನಾಮಕರಣ ಕೆಲ್ಲಿ. ಕ್ರಿ.ಶ.೧೮೫೧ ಇಸ್ವೆಂತು ವಿಭುದೇಂದ್ರತೀರ್ಥಾಂಗೆಲೆ ಪ್ರಥಮ ಶಿಷ್ಯ ಜಾಲೀಲೆ ಶ್ರೀಮತ್ ಸುಮತೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮ್ಯಾನಿ ಮುಕ್ತಿ ಪಾವ್ವಿಲೆ ತೆದ್ನಾ ಶ್ರೀಮದ್ ಭುವನೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೆಂಕ ಆನ್ನೀಕೆ ಚಭದಾ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಜಾವ್ನಾಸ್ಸುನು ತಾನ್ನಿ ಆನ್ನೀಕೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಜಾವ್ನಾಶ್ಶಿಲೆ.
ತೆದ್ನಾ ಶ್ರೀಮದ್ ವಿಭುದೇಂದ್ರತೀರ್ಥಾಂಗೆಲೆ ಆನ್ನೇಕ್ಳೆ ಶಿಷ್ಯ ಜಾಲೀಲೆ ಶ್ರೀಮದ್ ವಸುದೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೆಂ ಕುಂದಾಪುರ್‍ಚೆ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಳಾಂತು ಮೊಕ್ಕಾಂ ಕೆಲೀಲೆ. ತಾನ್ನಿ ಮಠ ದೋನಿ ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನು ವಿಭಜನ ಕೊರನು, ಸನ್ಯಾಸ ದಿವಚಾಕ ಶಿಷ್ಯಾಂಕ ವೆಂಚೂಚಾಕ ಠರಯಿಲೆ ತೆದ್ನಾ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕ ಜಾವ್ನಾಶ್ಶಿಲೆ ಶ್ರೀ ಭುವನೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮ್ಯಾನಿ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ದವರೂನು ಘೇವ್ನು ತಾಬಡತೂಬಡ ಶ್ರೀಮದ್ ವಸುಧೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಂಕ ಭೆಟ್ಟೂನು ಆಪಣೇಲೆ ಪೋಷಕ ಜಾವ್ಕಾ ಮ್ಹೊಣು ಮಾಗಣಿ ಕರತಾತಿ. ಆಪಣೇಕ ಆಪಣೇಲೆ ಗುರುವರ್ಯ ಜಾಲೀಲೆ ಶ್ರೀ ಸುಮತೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥಾಂಗೆಲೆ ಸೇವಾ ಕೊರಚಾಕ ಸಾಧ್ಯ ಜಾಯನಾಶಿ ಆಸ್ಸುಚೆ ನಿಮಿತ್ತ್ಯಾನಿ ಶ್ರೀಮದ್ ವಸುಧೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಂಗೆಲೆ ಸೇವಾ ಕೊರಚಾಕ ಇಚ್ಛಾ ಜಾತ್ತಾ ಆಸ್ಸಾ, ತಾಕ್ಕಾ ಅವಕಾಶ ದಿವಕಾ ಮ್ಹೊಣು ಮಾಗಣಿ ಕೆಲೀಲೆ ತೆದ್ನಾ ಮಸ್ತ ಲ್ಹಾನ ವಯಾಂತು ತಾಂಕಾಸ್ಸುಚೆ ಗುರುಭಕ್ತಿ ಪಳೋನು ಶ್ರೀಮದ್ ವಸುದೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಂಗೆಲೆ ಮನ ಕರ್‍ಗಲೆ. ಆನಿ ತಾನ್ನಿ ಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನಾಚೆ ವಿಭಜನೆಚೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಸೋಡ್ನು ದಿಲ್ಲಿಂತಿ. ಆನಿ ಮುಖಾರಿ ವೆಗಳೆ ಕೋಣಾಂಕ ಶಿಷ್ಯ ಜಾವ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಕೊರಚೆ ಆಪಣೇಲೆ ಯೋಜನಾ ಮುಖಾರ್‍ಸಿಲೀಲೆ ನಾ. ಅಶ್ಶಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭುವನೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಂಗೆಲೆ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಆನಿ ಸಮಯೋಚಿತ ಬುದ್ಧೊಂತಿಕೇಚೆ ತೀರ್ಮಾನಾನಿ ಕಾಶೀಮಠ ವಿಭಜನೆ ತಾಕೂನು ರಾಕವಣ ಕೆಲ್ಲೆ. ಆನಿ ಆಜ ಪರ್‍ಯಂತ ತ್ಯಾ ಏಕ್ಕಽಚಿ ಸಂಸ್ಥಾನ ಜಾವ್ನು ಮುಖಾರೂನು ಯವಚಾಕ ಕಾರಣ ಜಾಲ್ಲೆ.

SP Pamplet 10


೧೮೫೯ಚೆ ಮೇ ೧೬ಕ ಶ್ರೀಮದ್ ವಸುದೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಂಗೆಲೆ ಮಂಜೇಶ್ವರಾಂತು ಮುಕ್ತಿ ಘೆತ್ತಿಲೆ ತೆದ್ನಾ ತಾಂಕಾ ಕೇವಲ ೨೨ ವರ್ಷ ವಯಾಚೆ ಜಾವ್ನಾಶ್ಶಿಲೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭುವನೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೆಂ ಸೋಳಾವೇಂ ಮಠಾಧಿಪತಿ ಜಾಲ್ಲೆ. ತಾನ್ನಿ ಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನಾಕ ಏಕಾಂಗಿ ಜಾವ್ನು ಪಳೋನು ಘೆವ್ಚೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊವ್ನು ಘೆತ್ಲೆ. ದ್ವೈತ ವೇದಾಂತ, ಧರ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಆಗಮ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ಆಯುರ್ವೇದ, ಮಂತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಶಿಲ್ಪ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆದಿ ವಯ್ರಿ ತಾಂಗೆಲೆ ಉಜ್ವಲ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಆಶ್ಶಿಲೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭುವನೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದ ಸ್ವಾಮೆಂ ಅದ್ಭುತ ಜಾಲೀಲೆ ತಪಸ್ವಿ ತಶೀಚಿ ವಿದ್ವಾಂಸ ಜಾವ್ನಾಶ್ಶಿಲೆ.
ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮ್ಯಾನಿಂ ಕರಯಸಿಲೆ ದೇವಾಲಯಾಚೆ ಸ್ಥಾಪನ ಆನಿ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ
ಶ್ರೀಮದ್ ಭುವನೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮ್ಯಾನಿ ಸುಮಾರ ಸಾಡಿ ತೀನ ದಶಕಾಂತು (ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೮೫೧-೧೮೮೬) ಸಬಾರ ದೇವಳಾಂತು ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನ ಆನಿ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕರಯಸಿಲಾ.

 • ಕ್ರಿ.ಶ.೧೮೫೨ಂತು ಅಲೆಪ್ಪಿಂತು ನವೀನ ಜಾವ್ನು ಬಾಂದಯಿಲೆ ದೇವಳಾಂತು ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟಾಚಲಪತಿ ತಶೀಚಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹ ದೇವಾಲೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನ ಕರಯಿಲೆ.
 • ಕ್ರಿ.ಶ.೧೮೫೫ಂತು ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಳಾಂತು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನ ಕೊರನು ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಸಹಿತ ಶ್ರೀದೇವಿ-ಭೂದೇವಿ ವಿಗ್ರಹಾಂಕ ಉತ್ಸವಮೂರ್ತಿ ಜಾವ್ನು ದಿವನು ಮುಖಾರಿ ಹಾಂಗಾ ರಥೋತ್ಸವು ಚಲ್ತಾ ಮ್ಹೊಣು ಸಾಂಗಿಲೆ ಭವಿಷ್ಯ ಖರೇ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ.
 • ಕ್ರಿ.ಶ.೧೮೬೪ಂತು ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿವಸು ಹೊಸದುರ್ಗಾಂತು (ಕೇರಳ) ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶಾಲೆ ಮೂರ್ತಿ ಸ್ಥಾಪನ ಕೆಲ್ಲೆ. ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮ ತಾಕೂನೂ ಆಪಣೇಲೆ ಕುಲದೇವತಾ ಮಹಾಮಾಯಾದೇವಿಲೆ ಮಹಾನ್ ಭಕ್ತ ಜಾವ್ನಾಶ್ಶಿಲೆ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೆಂ ೨೪ವೇಂ ಏಪ್ರಿಲ್,೧೮೭೧ ದಿವಸು ಗುಡ್ಡೆಕೇರಿಂತು ಮಹಾಮಾಯಾ ದೇವತಾ ವಿಗ್ರಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನ ಕೆಲ್ಲೆ.
 • ಕುಂದಾಪುರ್‍ಚೆ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಳಾಂತು ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೮೭೪ವೇಂ ಭಾವ ಸಂವತ್ಸರಾಚೆ ಜ್ಯೇಷ್ಟ ಶುದ್ಧ ದ್ವಿತೀಯ ದಿವಸು ವಿಗ್ರಹಾಚೆ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಸಮಾರಂಭ ಚಲಾಯಿಸಿಲೆ. ಮಂಜೇಶ್ವರಾಚೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಅನಂತೇಶ್ವರ ದೇವಳಾಂತು ಕ್ರಿ.ಶ ೧೮೭೫ವೇಂ ಯುವ ಸಂವತ್ಸರಾಚೆ ಮಾರ್ಗಶಿರ ಶುದ್ಧ ಪುನ್ವೆ ದಿವಸು ಸಹಸ್ರ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಚಲಾಯಿಸಿಲೆ. ಶ್ರೀ ವೀರ ವಿಠಲ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಕುಂಬಳೆಂತು ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೮೭೭ವೇಂ ಧಾತು ಸಂವತ್ಸರಾಚೆ ಮಾಘ ಶುದ್ಧ ಷಷ್ಠಿ ದಿವಸು ಶ್ರೀಮದ್ ಭುವನೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಮ್ಯಾನಿಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಸಮಾರಂಭ ಚಲಾಯಿಸಿಲೆ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭುವನೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮ್ಯಾನಿ ಆಪಣೇಲೆ ಏಕ ವಾಸ್ತವ್ಯಾಂತು ಕುಂಬಳೆ ನಾಯಕ ಕುಟುಂಬಾಚಾನ ಉಡ್ಗಿರೆ ಜಾವ್ನು ದಿಲೀಲೆ ಆವಾರಾಚೆ ದೇವಳಾಂತು ವ್ಹರಲೀಲೆ ತೆದ್ದನಾ ಥಂಯಿ ಚಲತಾ ಆಶ್ಶಿಲೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಮಾಯೆ ದೇವಿಲೆಂ ಆರಾಧನೆನಿ ಪ್ರಭಾವಿತ ಜಾವ್ನು ದೇವಾಲೆ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತಾ ಆನಿ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿ ಕೊರಚೆ ದೃಷ್ಟಿನಿ ಮಂತ್ರ ಶಕ್ತೀನಿ ಯಥಾವತ್ ಜಾವ್ನು ಪವಿತ್ರ ಆನಿ ಮಂಗಳಕರ ಜಾಲೀಲೆ ಶ್ರೀ ಚಕ್ರ ತಯಾರ ಕೊರನು ದೇವಳಾಕ ದಿಲ್ಲೆ. ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೫೭೦ಂತು ಶ್ರೀ ಕಾಶೀ ಮಠಾಚೆ ಪಯಲೇಚೆ ಗುರುವರ್ಯ ಜಾಲೀಲೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಯಾದವೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಂಗೆಲೆ ತಾಕೂನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಜಾವ್ನು ಮಾಗಿರಿ ಚೆರೈಂತು ಆಸ್ಸುಚೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆವರಣಾಕ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಜಾಲೀಲೆ ದೇವಳಾಂತು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಸಮಾರಂಭ ಕ್ರಿ.ಶ.೧೮೮೦ಂತು ಹಾನ್ನಿ ಚಲಯಿಲೆ.
  ಕ್ರಿ.ಶ.೧೮೮೧ಂತು ಗೋಶ್ರೀಪುರಂ(ಕೊಚ್ಚಿ)ತು ಆಸ್ಸುಚೆ ತಿರುಮಲ ದೇವಸ್ವಂಚೆ ಪುರಾತನ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ ಮೂರ್ತಿಚೆ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ತಶೀಚಿ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯವ್ರತ ಶಿಷ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ವರದೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಬರಶಿ ಚಲಾಯಿಸಿಲೆ.
  ಸ್ವಾಮ್ಯಾನಿಂ ಕೊಚ್ಚಿ ಲಾಗ್ಗೀಚೆ ಮಟ್ಟಂಚೇರಿಂತು ಆಯುರ್ವೇದಾಚೆ ಅಧಿದೇವತೆ ಧನ್ವಂತರಿಮೂರ್ತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನ ಕೆಲ್ಲಿಂತಿ. ದೇವಳಾಂತು ಪೂಜಾ ನಿರ್ವಹಣೆಕ ಸಂಬಂಧ ಪಾವ್ನು ಕೆಲವು ನೇಮು ಕೆಲ್ಲಿಂತಿ. ಹೇ ಧನ್ವಂತರಿಕ ಸಮರ್ಪಿತ ಜಾಲೀಲೆ ಭಾರತಾಚೆ ದೋನ ದೇವಳಾಂತು ಏಕ ಜಾವ್ನಾಸ್ಸಾ. ಆನ್ನೇಕ ದೇವಳ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಾಚೆ ಯಲಗುಪ್ಪಾಂತು ಆಸ್ಸಾ.
  ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಂಗೆಲೆ ಮಹಿಮಾ
  ಶ್ರೀ ಭುವನೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮ್ಯಾನಿಂ ವಾರಣಾಸಿ ತಾಕೂನು ಪ್ರಯಾಗ, ಭಟ್ಕಳ, ಮಂಜೇಶ್ವರ, ಕಾರ್ಕಳ ಆನಿ ಮೂಲ್ಕಿ ಮುಖಾಂತರ ಅಲೆಪ್ಪಿ ಆನಿ ಕೊಚ್ಚಿಕ ಮಸ್ತ ಪಂತಾ ಭೊವಲಿಂತಿ. ತಾನ್ನಿ ಭಟ್ಕಳಾಂತು ವಾಸ್ತವ್ಯ ಆಶ್ಶಿಲ ತೆದ್ನಾ ದಿವೋಡು ಚಾಬ್ಬುನು ಮೆಲೀಲೊ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮೀನ್ದಾರಾಲೆಂ ಏಕಳೀಚಿ ಚೆಲಿಯಾಕ ಆಪಣೇಲೆ ಮಂತ್ರ ಶಕ್ತಿನಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವ ಕೆಲ್ಲಿಂತಿ. ತೆಗೆಲೆ ಬಾಪಸೂನ ಆಪಣೇಲೆ ಆಬಾರ ಪಾವಯಚೆ ಖಾತ್ತಿರಿ ಶ್ರೀಮಠಾಕ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣಾಚೆ ದೇಣಿಗಾ ದಿಲ್ಲಿ. ಆನಿ ಭಟ್ಕಳ ಮಠಾಚೆ ಪೊರನೆ ಇಮಾರತ್ತಾಚೆ ನವೀಕರಣ ಖಾತ್ತಿರಿ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಂಕ ಮದ್ದತ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಥಂಚಾನಿ ತಾಂಗೆಲೆ ವಂಶಸ್ಥ ಮಠಾಕ ಕಾಣಿಕಾ ಪಾವಯತಾ ಆಯ್ಲಿಂತಿ.
  ಆನ್ನೇಕ ಸಂದರ್ಭಾರಿ ಪೂಜ್ಯ ಭುವನೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮ್ಯಾನಿಂ ಭಟ್ಕಳಾಂತು ಆಶ್ಶಿಲೆ ತೆದ್ದನಾ ೬೩ ವರ್ಷಾಚೆ ಶ್ರೀ ಚರಡಯ್ಯ ಪ್ರಭು ತಾನ್ನಿ ಆಪಣೇಲೆ ಬಾಯ್ಲೆ ಬರಶಿ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಂಗೆಲೆ ಲಾಗ್ಗಿ ಯವ್ನು ಚರಡುಂವ ನಾಶಿ ಆಪಣೇನಿ ಭೊಗತಾ ಆಸ್ಸುಚೆ ಕಷ್ಟ ಆನಿ ಮನಾಚೆ ದಬಾವಾ ಖಾತ್ತಿರಿ ದಮನೀಯ ಜಾವ್ನು ಸಾಂಗಿಲೆ ತೆದ್ದನಾ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಂಕ ಪಾಪ ದಿಸ್ಸುನು ಕರುಣಾಪೂರ್ವಕ ಜಾವ್ನು ತ್ಯಾ ದಂಪತಿಂಕ ಮಂತ್ರ ಪಿಂಡ ದಿವನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕರತಾತಿ. ಮಾಗಿರಿ ತಾಂಕಾ ಏಕಳೊ ಚಲ್ಲ್ಯಾ ಚರಡು ಜಲ್ಮಿಲೊ.
  ಶ್ರೀ ಸುಬ್ಬ ಕಾಮತ್ (ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೭೮೪-೧೮೫೮) ಮ್ಹಣಚೆ ಏಕಳೆಂ ಕಾರ್ಕಳಾಚೆ ನಿವಾಸಿಲೆಂ ತೆಗ್ಗ ಲೋಕ ಪುತ್ತಾಂತು ಏಕಳೆ ಜಾಲೀಲೆ ಶ್ರೀ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಕಾಮತ್ ತಾಂಕಾ ಸಂತಾನನಾಶಿ ದುಃಖಾಂತು ಶಿಜ್ಜೂನು ಘೆಲೀಲೆ. ಏಕ್ಪಂತಾ ಶ್ರೀಮದ್ ಭುವನೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೆಂ ಕಾರ್ಕಳಾಂತು ವಾಸ್ತವ್ಯ ಕೊರನು ಆಶ್ಶಿಲೆ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಂಕ ಯವ್ನು ಭೆಟ್ಟಿಲಿಂತಿ. ಆನಿ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೆಂ ತಾಂಕಾ ಮಂತ್ರ ಪಿಂಡ ಅನುಗ್ರಹ ಕರತಾತಿ. ೧೮೭೧ ಚೆ ಮಾರ್ಚ್ ೭ ಕ ಶ್ರೀ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಕಾಮತ್ ದಂಪತಿಂಕ ಏಕ ಚಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚರಡು (ಶ್ರೀ ಕೆ. ಸುಬ್ರಾಯ ಕಾಮತ್, ಶ್ರೀ ಸುಬ್ಬಾ ಕಾಮತ್ ಮ್ಹೊಣು ನಾಮಾಧಿಕ) ಜಲ್ಮಿಲೆ. ಅಶೀಚಿ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮ್ಯಾನಿಂ ಸಬಾರ ಸಂದರ್ಭಾರಿ ಚರಡುಂವ ನಾಶಿ ದುಖ್ಖಾಃನಿ ಜರ್ಜರಿತ ಜಾಲೀಲೆ ಸಬಾರ ದಂಪತಿಂಕ ಮಂತ್ರ ಪಿಂಡ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರನು ಸಂತಾನ ಜಾವಚೆ ವರಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ.
  ಶ್ರೀಮದ್ ಭುವನೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೆಂ ಆಯುರ್ವೇದ ವಾಕ್ಕದ ವಾಪರೂನು ಆಪಣೇಲೆ ಅಪಾರ ಭಕ್ತಾಂಗೆಲೆ ಸಬಾರ ಕಾಯ್ಲೊ ಗೂಣ ಕೆಲೀಲೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಆಸ್ಸಾ. ಸ್ವಾಮ್ಯಾನಿ ಬನಾರಸ್ಸಾಂತು ಆಶ್ಶಿಲ ತೆದ್ದನಾ ಪೊಟ್ಟಾಂತು ಅಪಾರ ಧೂಖಿ ಭೊಗತಾ ಆಶ್ಶಿಲೊ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಾರ್ವಾಡಿ ಸಜ್ಜನ ಏಕಳೋ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಂಕ ಭೆಟ್ಟೂನು ನಮನ ಕೊರನು ಆಪಣೇಲೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಾಂಗೂನು, ಹುಷಾರ ಕೊರಕಾ ಮ್ಹೊಣು ಮಾಗಲೊ. ಸ್ವಾಮೆಂ ಮಾರ್ವಾಡಿಲೆಂ ಕಾಯ್ಲೋ ಗೂಣ ಜಾವೋ ಮ್ಹೊಣು ವ್ಯಾಸ ರಘುಪತಿ ದೇವಾಲೆಂ ಮಾಗ್ಗುನು ತಾಂಕಾ ಥೊಡೊ ಭಸ್ಮ ದಿಲ್ಲೆ. ತಾಜೇನ ಮಾರ್ವಾಡಿಲೆಂ ಕಾಯ್ಲೋ ಗೂಣ ಜಾಲೊ. ತೋಂ ಅನಾರೋಗ್ಯಾನಿ ಮುಕ್ತ ಜಾವ್ನು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಂಕ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸಮರ್ಪಣ ಕೆಲ್ಲೊ.
  ಮಹಾನ್ ತಪಸ್ವಿ ಜಾವ್ನಾಶ್ಶಿಲೆ ಪೂಜ್ಯಾಂಗೆಲೆ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿ ಕಿತ್ತುಲೆ ಆಶ್ಶಿಲೆ ಮ್ಹಳಯಾರಿ ಆಪಣೇಕ ತಾಪು ಆಯ್ಯಿಲ ತೆದ್ದನಾ ತ್ಯಾ ತಾಪು ಆಪಣೇಲೆ ದಂಡಾಕ ವರ್ಗಾವಣ ಕೊರನು, ಮಠಾಚೆ ದೇವಾಲೆ ಪೂಜಾವಿಧಿ ಕೊರನು ಜಾಲ್ಲೆ ಉಪರಾಂತ ದಂಡಾಚಾನ ಪರತ ತಾಪು ಆಪಣೇಕ ವರ್ಗಾವಣ ಕೊರನು ಘೆತ್ತಾ ಆಶ್ಶಿಲೆ ಕಂಯಿ.
  ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಮಗೆಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ , ಪ್ರೇರಣೆ ಆನಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಾನಿ ಶ್ರೀ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಪೈ ಮಾಮ್ಮಾನಿ ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ತಶೀಚಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೂರು ಕೆಲ್ಲೆ. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಆಯಚೆ ಸಬಾರ ನಾಮಾಧಿಕ ದುಡವಾಳು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಆನಿ ದತ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೊ ಶ್ರೀಮದ್ ಭುವನೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಂಗೆಲೊ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತಶೀಚಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಾನಿ ಉದರ್ಗತಿ ಪಾವಲಾ.
  ಶ್ರೀಮದ್ ಸುಧೀಂದ್ರತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೆಂ ಆಪಣೇಲೆ ಪ್ರವಚನಾಂತು ಏಕ್ಕಡೆ ಭುವನೇಂದ್ರಸ್ವಾಮ್ಯಾಂಗೆಲೆ ಗುಣಗಾನ ಕರತಾ ತಾಂಗೆಲೆ ವಾಕ್ ಸಿದ್ಧಿ ಖಾತ್ತಿರಿ ಅಶ್ಶಿ ಸಾಂಗತಾತಿ.
  ಸಬಾರ ಶಿಲ್ಪಿ, ಕಲಾವಿದ ಆನಿ ವಿದ್ವಾಂಸ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಭುವನೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಂಗೆಲೆ ಕೃಪೆಕ ಪಾತ್ರ ಜಾಲೀಲೆ. ಆಪಣೇಲೆ ಕಲಾ ಜಾಂವೊವೃತ್ತಿಂತು ಚಾಂಗ ಸಾಧನಾ ಕೊರನು ನಾಮಾಧಿಕ ಜಾಲ್ಲಿಂತಿ. ಉದಾಹರಣೆಕ, ಕಾರ್ಕಳ ಮೂಲಾಚೆ ರೆಂಜಾಳ ಜನಾರ್ದನ ಶೆಣೈ ತಾಂಗೆಲೆಂತು ಏಕಳೆ ಹಾನ್ನಿ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಂಗೆಲೆ ಒಟ್ಟು ಆಶ್ಶಿಲ ತೆದ್ದನಾ ಸ್ವಾಮ್ಯಾನಿಂ ತಾಂಕಾ ಮುಖಾವಯಲೆ ಭವಿಷ್ಯಾ ಖಾತ್ತಿರಿ ವಚಾರ ಕರಿ, ಮುಖಾರಿ ತುಕ್ಕಾ ಕಸಲೆ ಜಾವ್ಕಾ ಮ್ಹೊಣು ಆಸ್ಸಾ? ಮ್ಹೊಣು ನಿಮ್ಗಿಲೆ ಕಂಯಿ. ತಾಕ್ಕಾ ಶಿಲ್ಪಾಚೆ ಖಾತ್ತಿರಿ ಕಸಲೇಯಿ ಜ್ಞಾನ ನಾಶ್ಶಿಲೆ ಶೆಣೈ ತಾನ್ನಿ `ಹಾಂವ ಶಿಲ್ಪಿ ಜಾವ್ಕಾ ಮ್ಹೊಣು ಆಸ್ಸಾ. ಮ್ಹಳೀಲೆ ತೆದ್ನಾ ಸ್ವಾಮ್ಯಾನಿತಶೀಚಿ ಜಾಂವೊ ಮ್ಹಳೀಲೆ ಉತ್ತರ ಭವಿಷ್ಯಾಂತು ಖರೇ ಜಾಲ್ಲೆ. ತಶೀಚಿ ಗುರುಪುರಾಂತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಏಕಳೊ ಆಪಣೇಲೆ ಪೊಟ್ಟಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಖಾತ್ತಿರಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸಾಂಗ್ತಾ ಮ್ಹಳೀಲ ತೆದ್ದನಾ ಸ್ವಾಮ್ಯಾನಿಂ `ತಥಾಸ್ತು ಮ್ಹಳ್ಳೆ. ತುಗೆಲೆ ಪೊಟ್ಟಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಖಾತ್ತಿರಿ ದಿವಸಾಕ ಕೇವಲ ಧಾ ಲೋಕಾಂಕ ಮಾತ್ರಚಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸಾಂಗೂನು ತುಗೇಲೆ ಜೀವನ ಚಲಾಯಿಸುನು ವಚ ಮ್ಹೊಣು ಅನುಗ್ರಹ ಕರತಾತಿ. ಪಂಚಾಂಗಚಿ ದೊರಚಾಕ ಗೊತ್ನಾಶ್ಶಿಲೊ ತೊಂ ಮನೀಷು ದಿವಸಾಕ ಧಾ ಲೋಕಾಂಕ ಸಾಂಗಿಲೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಖರೇ ಜಾತ್ತಾಶ್ಶಿಲೆ ಕಂಯಿ. ಹೇ ಸಕ್ಕಡ ಪೂಜ್ಯ ಭುವನೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ವಾಮ್ಯಾಮಗೆಲೆ ವಾಕ್ ಸಿದ್ಧಿಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಮ್ಹಣಯೇತ.
  ಸ್ವಾಮ್ಯಾಂಗೆಲೊಂ ಸಂಸ್ಕೃತಪ್ರೇಮ:
  ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಸಮುದಾಯಾಂತು ಸಂಸ್ಕೃತಾಸಕ್ತಿ ಜಾಗೃತ ಕೊರಚೆ ಖಾತ್ತಿರಿ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಂಗೆಲೆ ಸಲಹೆ ಪ್ರಮಾಣೆ ತೆದನಾಚೆ ನಾಮಾಧಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ವಾಂಸ ವೇದಮೂರ್ತಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಜೋಶಿ ತಾನ್ನಿ ಕಾರ್ಕಳಾಂತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠಶಾಳಾ ಸೂರು ಕರತಾತಿ. ಮಾಗಿರಿ ಶಾಳಾ ಚಲಾಯಿಸೂನು ವ್ಹರಚಾಲ ಶ್ರೀಮದ್ ವ್ಯಾಸ ರಘುಪತಿ ವಿದ್ಯಾಶಾಲಾ ನಿಧಿ ನೋಂದಾವಣ ಕರತಾತಿ. ಪುರೇತು ಪಣ ಕೊರಚೆ ಘರಾಣಿಚೆ ಚರಡುವಾಂಕ ಹೇ ಶಾಳೆಕ ಸೇರ್‍ಸುಚಾಕ ಲಾಗಲೆ. ೧೯೨೩ ಇಸ್ವೆಂತು ಹೇ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾಲೇಜ ಜಾವ್ನು ವಾಡ್ಡುನು ಮದ್ರಾಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಾಕ ಸೇರೂನು, ಸಾಹಿತ್ಯ ಶಿರೋಮಣಿ, ಆಯುರ್ವೇದ ಆನಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಾಂತು ಕೋರ್ಸ್ ಚಲಯಚಾಕ ಲಾಗ್ಲೆ. ಕಾಲೇಜಾಕ ಶ್ರೀಮದ್ ವ್ಯಾಸ ರಘುಪತಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸ್ಕೂಲ್ (Advanced Sanskrit School) ಮ್ಹೊಣು ನಾಂವ ದವರಲೆ. ಉಪರಾಂತ ಶ್ರೀಮದ್ ಭುವನೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾಲೇಜು ಮ್ಹೊಣು ನಾಂವ ದವರಲೆ.
  ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಾಕ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಂಗೆಲೆ ದೇಣಿ
  ಶಾರದಾ ಮುದ್ರಣಾಲಯಾಂತು ಛಾಪಿಲೆ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಖ್ಯಾನ ಮ್ಹಣಚೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆಚೆ ಇಕ್ರಾ ಅಧ್ಯಾಯಾಂತ್ಲು ೭೦೦ ಚರಣಾಂಚೆ (ವಾರ್ಧಿಕ್ ಷಟ್ಪದಿ) ಕನ್ನಡಾಂತು ಏಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೃತಿ ರಚನ ಕೊರಚಾಕ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮ್ಯಾನಿಂ ಮುಲ್ಕಿ ನಿವಾಸಿ ಜಾಲೀಲೆಂ ತೇಲಿಚೇರಿ ವಾಸುದೇವ ಶಾನಭಾಗ ತಾಂಕಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದಿಲ್ಲಿ. ಮುದ್ದಣ ಮ್ಹಣಚೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭುವನೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಂಕ ಭೆಟ್ಟುನು ಸಬಾರ ಪ್ರಶ್ನೋ ನಿಮಗೂಚೆ ಬರಶಿ ಹೇ ಸೂರ ಜಾತ್ತಾ. ಆನಿ ಜವಾಬ ದಿತ್ತಾ ಸ್ವಾಮೆಂ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಲೊ ಮೂಲ ವಿಸ್ತಾರ ಜಾವ್ನು ಸಾಂಗತಾತಿ. ತಾನ್ನಿ ಪವಿತ್ರ ಸರಸ್ವತಿ ನಂಯ್ಚೆ ತಟಾಚಾನ ದೂರಾಚೆ ದೇಶಾಕ , ಬಿಹಾರಾಚೆ ತ್ರಿಹೋತ್ರಪುರಾಕ ಪ್ರಯಾಣ ಕರತಾತಿ. ಗೋಮಾಂತಕ, ಭಟ್ಕಳ, ಮಂಗಳೂರು, ಕೊಚ್ಚಿ ಆದಿ, ತಾಂಗೆಲೆ ವಿಧಿ ಆನಿ ಆಚರಣ ಣಾನಿ ರಿವಾಜು, ತಾಂಗೆಲೆ ಗೋತ್ರ ಆನಿ ಪ್ರವರ ತಶೀಚಿ ಕುಲದೇವತಾ, ಗೋಮಾಂತಕಾಂತು ಆಸ್ಸುಚೆ ದೇವಳ ಆದಿ ಮಾಹಿತಿ ಆಸ್ಸಾ.
  ವ್ಯಯನಾಮ ಸಂವತ್ಸರಾಚೆ ಮಾರ್ಗಶಿರ ಶುದ್ಧ ಪ್ರತಿಪದ , ನವೆಂಬರ್ ೨೬, ೧೮೮೬ ಶುಕ್ರವಾರ ದಿವಸು ಬಸ್ರೂರಾಂತು ಶ್ರೀಮದ್ ಭುವನೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೆಂ ಮುಕ್ತಿ ಪಾವತಾತಿ. ಬಸರೂರಾಂತು ಶ್ರೀ ಭುವನೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥಾಂಗೆಲೆ ವೃಂದಾವನ, ಕಾಶೀಮಠಾಚೆ ದೊನ್ನೀಚೆ ಗುರುವರ್ಯ ಜಾಲೀಲೆ ಶ್ರೀ ಕೇಶವೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಂಕ ಅಭಿಮುಖ ಜಾವ್ನು ಆಸ್ಸಾ.

  ಸಂಗ್ರಹ : ಶ್ರೀಮತಿ ದಿವ್ಯಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ ಪೈ ಬಳ್ಳಂಬೆಟ್ಟು.

Spread the love

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

error: Content is protected !!
Chat on Whatsapp
1
Scan the code
Hello 👋
How can we help you?