Search for:
  • Home/
  • Devu Devala/
  • ದೈವಜ್ಞ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಂಗೆಲೊ ಕಾರಣಿಕ ನಾಗಕ್ಷೇತ್ರ, ಫಳ್ನೀರ

ದೈವಜ್ಞ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಂಗೆಲೊ ಕಾರಣಿಕ ನಾಗಕ್ಷೇತ್ರ, ಫಳ್ನೀರ

Spread the love

ಕುಡುಂಭಿ ಹಿತ್ತಿಲು ಪುರಾತನ ದೈವಜ್ಞ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಂಗೆಲೊ ಕಾರಣಿಕ ನಾಗಕ್ಷೇತ್ರ ಫಳ್ನೀರ್, ಡಾನ್ ಬಾಸ್ಕೊ ಸಭಾಂಗಣಾಚೆ ಮಾಕಸಿ, ಬಲ್ಮಟ್ಟ ರಸ್ತೋ, ಮಂಗಳೂರು ಹಾಂಗಾ 19 ವರಸಾಚೊ ವರ್ಧಂತಿ ಉತ್ಸವು ದಿನಾಂಕ. 15-05-2024 ದಿವಸು ಚಲ್ತಾ. ಸಕ್ಕಾಣಿ ೯.೩೫ ಘಂಟ್ಯಾಚಾನ ಪೂಜಾ ಕಾರ್‍ಯ, ಅಭಿಷೇಕ ಆರಂಭ ಜಾತ್ತಾ. ಧೋಂಪಾರಾ ೧೨.೩೫ಕ ಮಹಾಮಂಗಳಾರ್ತಿ ಚೋಲ್ನು ಉಪರಾಂತ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೇಚೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಹೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾರಂಭಾಕ ಸರ್ವಾಂಕ ಸ್ವಾಗತ ಮ್ಹೊಣು ಮಂಗಳೂರ್‍ಚೆ ಶ್ರೀ ಎಮ್. ರಮೇಶಕೃಷ್ಣ ಶೇಟ್ ತಾನ್ನಿ ಕಳಯಲಾ.


Spread the love

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

error: Content is protected !!
Chat on Whatsapp
1
Scan the code
Hello 👋
How can we help you?