Search for:

ಗುರ್ಭಿಣಪಣ ಆನಿ ಬಾಳಾಂತಿರೆ-1

Spread the love

1989 ಇಸ್ವೆಚೆ ಮೇ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಂತು ಆರಂಭ ಜಾಲೀಲೆಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಭಾಕೊಂಕಣಿ ಮಾಸಿಕಾಕ ೧೯ ವರ್ಷ ಭರಲೀಲೆ ತೆದ್ದನಾ(2008) ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿನ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರೋವ್ಚಿ ಪ್ರಮಾಣ್ ರೀತ್'' ಮ್ಹಣಚೆ ಏಕ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೆಲ್ಲೆ. ತಾಂತು ತೆದನಾಂಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ಯಾನಿ ಆಪಲೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಉತ್ರಾಂತು `…ಹಿಂದು ಲೊಕಾಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವೆಗ್ಳಿ ಆಸಾ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಯತಾತ್. ಪೂಣ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ರುಪಾನ್ ತಾಂಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಯ್ರ್ ಸರುಂಕ್ ನಾ….” ಮ್ಹೊಣು ಬರೆಯಿಲೆ ವಾಚ್ಚುನು ಮಾಕ್ಕಾ ಮಸ್ತ ದುಃಖ ಆನಿ ಬೇಜಾರ ಜಾಲ್ಲೆ. ತ್ಯಾ ಖಾತ್ತಿರಿ ವೆಗವೆಗಳೆ ಕೊಂಕಣಿಗಾ ತಾಕೂನು ನಮ್ ನಮೂನೆವಾರ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೋಸೂನು ಹಾಂವೆ ಒಟ್ಟು ೨೦ (ವೀಸ) ಕೊಂಕಣಿ ಪುಸ್ತಕ ೨೦೧೦ ತಾಕೂನು ೨೦೧೨ ಭಿತ್ತರಿ ತೀನ ಹಂತಾಂತು ಪ್ರಕಟ ಕೆಲ್ಲೆ. ಪ್ರಥಮ ಹಂತಾಂತು ಪ್ರಕಟ ಜಾಲೀಲೆ ೧೦ (ಧಾ) ಪುಸ್ತಕಾಂತು ಹೇ “ಗುರ್ಭಿಣಪಣ ಆನಿ ಬಾಳಾಂತಿರೆ ವರೇನ ಏಕ. ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕ ಬರೋನು ಅವಯಿ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತೆಕ ಸಮರ್ಪಣ ಕೆಲೀಲೆ ಶ್ರೇಯ ಡಾ|| ಅನುರಾಧಾ ಕಾಮತ್, ಉಪ್ಪುಂದ ತಾಂಕಾ ಪಾವ್ತಾ. ಮಸ್ತ ಲೋಕಾನಿ ಹೇ ಪುಸ್ತಕ ಖಾತ್ತಿರಿ ಚಾಂಗ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತ ಕೆಲ್ಯಾ. ಗುರ್ಭಿಣಪಣ ಆನಿ ಬಾಳಾಂತಿರೆಕ ಸಂಬಂಧ ಪಾವ್ವಿಲೆ ಮಸ್ತ ಯೋಗ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಸ್ಸಾ ಮ್ಹೊಣು ತಾರೀಪು ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ. ಪ್ರಥಮ ಮುದ್ರಣಾಚೆ ಪುಸ್ತಕ ಪೂರ್ತಿ ವಿಕ್ಕೂನು ಘೆಲ್ಲ ಮಾಗಿರಿ ಮಸ್ತ ಲೋಕಾನಿ ಫೋನ್ ಕೊರನು ಹೇ ಕೃತಿ ಜಾವಕಾ ಮ್ಹೊಣು ಸಾಂಗಿಲೆ ಆಸ್ಸಾ. ತ್ಯಾ ಖಾತ್ತಿರಿ ತಾಜ್ಜೆ ಪಿ.ಡಿ.ಎಪ್. ಫೈಲ್ ಹಂತಹಂತ ಜಾವ್ನು ಹಾಂತು ದಿತ್ತಾ ವತ್ತಾ. ಅಗತ್ಯ ಆಶಿಲ್ಯಾನಿ ಹಾಜ್ಜೆ ಉಪಯೋಗ ಘೆವ್ಕಾ ಮ್ಹೊಣು ವಿನಂತಿ.

Gurbinpsn 1
Gurbinpsn 2

Spread the love

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

error: Content is protected !!
Chat on Whatsapp
1
Scan the code
Hello 👋
How can we help you?