Search for:
 • Home/
 • Jyotishya/
 • ಗುರುಬಲ ಕೋಣಾಕ ಆಸ್ತಾ?

ಗುರುಬಲ ಕೋಣಾಕ ಆಸ್ತಾ?

Spread the love

ಗುರುಕ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಮ್ಹಣತಾತಿ. ಗುರುಕ ಶುಭ ಗೃಹ ಮ್ಹೊಣು ಆಪಯತಾತಿ. ಗುರು ವಿದ್ಯಾ, ಜ್ಞಾನ ಆನಿ ಸುಖಾಕ ಕಾರಣ ಗೃಹ ಮ್ಹಣತಾತಿ. ೨೦೨೩ ಇಸ್ವೆಂತು ಗುರು ಗ್ರಹ ೨೨ ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೩ ದಿವಸು ಸಕ್ಕಾಣಿ ೫ ಘಂಟೊ ೨೦ ಮಿನಿಟಾಕ ಮೀನರಾಶಿಚಾನ ಮೇಷರಾಶಿಕ ಆಯಲಾ. ಹೇ ಮಹಾಗ್ರಹ ವರಸಾಕ ಏಕ್ಪಟಿ ಏಕ ರಾಶಿಚಾನ ಆನ್ನೇಕ ರಾಶಿಕ ವತ್ತಾ. ತುಮಗೆಲೆ ಜನ್ಮರಾಶಿಚಾನ ಜಾಂವೊ ಲಗ್ನಾಚಾನ ಗುರುಗ್ರಹ ಆಸ್ಸುಚೆ (ಗೋಚಾರ) ರಾಶಿಂತು ಗುರುಗ್ರಹ ಆಸ್ಸುಚೆ ರಾಶಿ ಪರ್ಯಂತ ಲ್ಯಾಕ ಕೊರಕಾ. ತೆದ್ನಾ ಗುರು ಜಾತ್ಕಾಚೆ ೨-೫-೭-೯-೧೧ ವೇಂ ಘರಾಂತು ಆಸಲೇರಿ ಗುರುಬಲ ಆಸ್ಸ ಮ್ಹೊಣು ಸಮಜೂನು ಘೆವ್ಕಾ. ಗುರು ಬಲ ಆಶ್ಶಿಲ ತೆದ್ನಾ ಖಂಚೇಯಿ ಕಾರ್ಯ ಸುಲಭಾನಿ ಆನಿ ಸಸೂತ್ರಾನಿ ಚಲ್ತಾ. ಲಗ್ನ ಕಾರ್ಯಾಕ ಸೊಯರಿಕ ಸೊಚ್ಚೆ, ಲಗ್ನ ಜಾವ್ಚೆ, ಘರ ಬಾಂದೂಚೆ ಕಾರ್ಯ ಖಂಚೇಯಿ ಆಡಬಳ ನಾಶಿ ಜಾವ್ನು ಬೆಗ್ಗಿ ತುಮ್ಮಿ ಲೆಕ್ಕಿಲೆ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ತಿ ಜಾತ್ತಾ. ಗುರುಬಲ ನಾಶ್ಶಿಲೆ ತೆದ್ನಾ ಖಂಚತರಿ ಕಾಮ್ಮಾಕ ಹಾತು ಘಾಲಯಾರಿ ಮಸ್ತ ವಿಳಂಬ ಜಾವ್ಚೆ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸ್ಸಾ ಮ್ಹಣಚೆ ವಿಸರೂಕ ನಜ್ಜ. ಗುರುಬಲ ನಾಶ್ಶಿಲ ತೆದ್ನಾ ಯಶ ಪಾವಚಾಕ ಮಸ್ತ ಪರಿಶ್ರಮ ಘಾಲ್ಕಾ ಪಡ್ತಾ.

ಲಗ್ನಾಕ ಗುರುಬಲ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಾನುಸಾರ ಜಾತಕಾಂತು ಮುಖೇಲ ಜಾವ್ನು ಸಪ್ತಮ, ನವಮು ಆನಿ ಪಂಚಮ ಸ್ಥಾನಾಧಿಪತಿ ಗ್ರಹ ಚಾಂಗ ಸ್ಥಿತಿಂತು ಆಸಲೇರಿ ತಸ್ಸಲ್ಯಾಲೆ ವ್ಹರಡಿಕ ವೇಳ್ಯಾಕ ಸಮ ಜಾವ್ನು ಜಾತ್ತಾ. ಚಂದ್ರ, ಶುಕ್ರ ಆನಿ ಗುರುಲೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚಾಂಗ ಆಸಲೇರಿ ತೆದ್ದನಾ ವರೇನ ವ್ಹರಡಿಕ ಮಸ್ತ ಸುಲಭಾನಿ ಜಾವ್ನು ವತ್ತಾ. ಗುರುಬಲ ಆಶ್ಶಿಲ ತೆದ್ದನಾ ಲಗ್ನ ಸಮಾ ಜಾಲೀಲೆ ವೇಳ್ಯಾಕ ಜಾವ್ನು ವತ್ತಾ. ನಾತಲೇರಿ ಗುರುಬಲ ಯವ್ಚೆ ಪರ್ಯಂತ ರಾಕ್ಕಾ ಪಡತಾ.

ಖಂಚೆ ರಾಶಿಕ ಕೆದ್ನಾ ಗುರುಬಲ ಆಸ್ತಾ ?

 • ಗುರು ಗ್ರಹ ವೃಷಭ, ಸಿಂಹ, ತುಲಾ, ಧನಸ್ಸು ಆನಿ ಕುಂಭ ರಾಶಿಂತು ಆಶ್ಶಿಲ ತೆದ್ನಾ ಮೇಷ ರಾಶಿಚಾಂಕ ಗುರುಬಲ ಆಸ್ತಾ.
 • ಗುರು ಗ್ರ ಮಿಥುನ, ಕನ್ಯಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ, ಮಕರ ಆನಿ ಮೀನ ರಾಶಿಂತು ಆಶ್ಶಿಲ ತೆದ್ನಾ ವೃಷಭ ರಾಶಿಚಾಂಕ ಗುರುಬಲ ಆಸ್ತಾ.
 • ಗುರು ಗ್ರ ಕಟಕ, ತುಲಾ, ಧನಸ್ಸು, ಕುಂಭ ಆನಿ ಮೇಷ ರಾಶಿಂತು ಆಶ್ಶಿಲ ತೆದ್ನಾ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಚಾಂಕ ಗುರುಬಲ ಆಸ್ತಾ.
 • ಗುರು ಗ್ರ ಸಿಂಹ, ವೃಶ್ಚಿಕ, ಮಕರ, ಮೀನ ಆನಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿಂತು ಆಶ್ಶಿಲ ತೆದ್ನಾ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಚಾಂಕ ಗುರುಬಲ ಆಸ್ತಾ.
 • ಸಿಂಹ ಗುರು ಗ್ರ ಕನ್ಯಾ, ಧನಸ್ಸು, ಕುಂಭ, ಮೇಷ ಆನಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಂತು ಆಶ್ಶಿಲ ತೆದ್ನಾ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಚಾಂಕ ಗುರುಬಲ ಆಸ್ತಾ.
 • ಗುರು ಗ್ರ ತುಲಾ, ಮಕರ, ಮೀನ, ವೃಷಭ ಆನಿ ಕಟಕ ರಾಶಿಂತು ಆಶ್ಶಿಲ ತೆದ್ನಾ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಚಾಂಕ ಗುರುಬಲ ಆಸ್ತಾ.
 • ಗುರು ಗ್ರ ವೃಶ್ಚಿಕ , ಕುಂಭ, ಮೇಷ, ಮಿಥುನ ಆನಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಂತು ಆಶ್ಶಿಲ ತೆದ್ನಾ ತುಲಾ ರಾಶಿಚಾಂಕ ಗುರುಬಲ ಆಸ್ತಾ.

*. ಗುರು ಗ್ರ ಧನಸ್ಸು, ಮೀನ, ವೃಷಭ, ಕಟಕ ಆನಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಂತು ಆಶ್ಶಿಲ ತೆದ್ನಾ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಚಾಂಕ ಗುರುಬಲ ಆಸ್ತಾ.

 • ಗುರು ಗ್ರ ಮಕರ, ಮೇಷ, ಮಿಥುನ, ಸಿಂಹ ಆನಿ ತುಲಾ ರಾಶಿಂತು ಆಶ್ಶಿಲ ತೆದ್ನಾ ಧನಸ್ಸು ರಾಶಿಚಾಂಕ ಗುರುಬಲ ಆಸ್ತಾ.
 • ಗುರು ಗ್ರಹ ಕುಂಭ, ವೃಷಭ, ಕಟಕ, ಕನ್ಯಾ ಆನಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಂತು ಆಶ್ಶಿಲ ತೆದ್ನಾ ಮಕರ ರಾಶಿಚಾಂಕ ಗುರುಬಲ ಆಸ್ತಾ.
 • ಗುರು ಗ್ರಹ ಮೀನ, ಮಿಥುನ, ಸಿಂಹ, ತುಲಾ ಆನಿ ಧನಸ್ಸು ರಾಶಿಂತು ಆಶ್ಶಿಲ ತೆದ್ನಾ ಕುಂಭ ರಾಶಿಚಾಂಕ ಗುರುಬಲ ಆಸ್ತಾ.
 • ಗುರು ಗ್ರಹ ಮೇಷ, ಕಟಕ, ಕನ್ಯಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ ಆನಿ ಮಕರ ರಾಶಿಂತು ಆಶ್ಶಿಲ ತೆದ್ನಾ ಮೀನ ರಾಶಿಚಾಂಕ ಗುರುಬಲ ಆಸ್ತಾ.

ಸೂಚನಾ : ಗುರು ಗ್ರಹ ಶುಭ ಸ್ಥಾನಾಂತು ಆಶ್ಶಿಲ ತೆದ್ನಾ ಸರ್ವ ಲಗ್ನ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರ್ಯ ಮಸ್ತ ಸುಲಭಾನಿ ಘಡ್ತಾ. ತ್ಯಾ ಖಾತ್ತಿರಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಾಂತು ಗುರು ಬಲಾಕ ತಿತ್ಲೆ ಮಹತ್ವ ಆಸ್ಸಾ. ಹೇ ಸಂದರ್ಭಾರಿ ತುಮ್ಮಿ ನಜರಾಂತು ದವರೂನು ಘೆವ್ಕಾ ಜಾಲೀಲೆ ಆನ್ನೇಕ ವಿಷಯು ಮ್ಹಳಯಾರಿ ಗುರುಗ್ರಹ ಮಕರ ರಾಶಿಂತು ಆಶ್ಶಿಲ ತೆದ್ನಾ ನೀಚ ಜಾಂವೊ ಬಲಹೀನ ಜಾವ್ನು ಆಸಲೇರಿ ಕೋಣಾಂಕ ಗುರುಲೆ ಪೂರ್ಣಫಲ ಮೇಳ್ನಾ.

೨೦೨೩ ಂತು ಕೋಣಾಕ ಗುರುಬಲ ಆಸ್ಸಾ?
ಮಿಥುನ, ಸಿಂಹ, ತುಲಾ, ಧನಸ್ಸು, ಮೀನ ರಾಶಿಚಾಂಕ ೨೦೨೩ ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೨ಚಾನ ಗುರುಬಲ ಆರಂಭ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ. ವ್ಹರಡಿಕ ಜಾವಚಾಕ ಇಚ್ಛಾ ಆಶ್ಶಿಲ್ಯಾನ ಸೊಯರಿಕ ಸೊದಲಾರಿ ಲಗ್ನ ಜಾವಚೆ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸ್ಸಾ.


Spread the love

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

error: Content is protected !!
Chat on Whatsapp
1
Scan the code
Hello 👋
How can we help you?