Search for:
  • Home/
  • Others/
  • ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳ್ಚೆ ಭಾಂಗಾರೋತ್ಸವಾಂತು ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪುರಾಯ ಪೈಂಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ

ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳ್ಚೆ ಭಾಂಗಾರೋತ್ಸವಾಂತು ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪುರಾಯ ಪೈಂಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ

Spread the love


ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಭಾ ಕೊಂಕಣಿ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಳ್ಯಾಚೆ ಗೌರವ ಸಂಘಟನಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಜಾವ್ನು ಘೆಲೀಲೆ ೩೦ ವರ್ಷ ಕಾಳ ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಭಾ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾಸಿಕ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಚಾರ ಆನಿ ಚಂದಾ, ಜಾಹಿರಾತು ಸಂಗ್ರಹಾಕ ಭೊವ್ವಿಲೆ ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪುರಾಯ ಪೈ ಹಾಂಕಾ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾನ್ನಿ ತಾಜ್ಜ ಭಾಂಗಾರೋತ್ಸವಾಚೆ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಾರಿ “ಕಾರ್‍ಯಕರ್ತ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ ವೆಂಚಿಲೆ ಆಸ್ಸುನು ಆಜಿ ಮಂಗಳೂರ್‍ಚೆ ಪುರಭವನಾಂತು ಚಲೀಲೆ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಜ್ಜೆ ಭಾಂಗಾರೋತ್ಸವ್ ಸಮಾರೋಪ್ ಸಮಾರಂಭಾಚೆ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೇರಿ ತಾಂಕಾ ಗಣ್ಯ ಲೋಕಾಂಗೆಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತೀರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಚಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪುರಾಯ ಪೈ ಹಾಂಕಾ ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಭಾಚೆ ಸರ್ವ ಪತ್ರಿಕಾ ಬಳಗಾಚೆ ತರಪೇನ ಅಭಿನಂದನ ಪಾವೋನು ದೇವು ಬರೆಂ ಕೊರೊ ಮ್ಹಣತಾತಿ.

A2 1

ಹೇಂಚಿ ವೇದಿಕೆರಿ ಕೊಂಕಣಿಕ ಸೇವಾ ಪಾವಯಿಲೆ ವೆಗಳೆ ಮಹನೀಯಾಂಕ ವೆಗವೆಗಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಶೀಚಿ ಪನ್ನಾಸ್ ಗೌರವ್ ವರೇನ ಪ್ರಧಾನ ಜಾಲ್ಲೆ.


Spread the love

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

error: Content is protected !!
Chat on Whatsapp
1
Scan the code
Hello 👋
How can we help you?