Search for:
  • Home/
  • Blog/
  • ಕೊಂಕಣಿ ಇ-ಬುಕ್ ‘ಭೀಷ್ಮಾಷ್ಟಮಿ‌’

ಕೊಂಕಣಿ ಇ-ಬುಕ್ ‘ಭೀಷ್ಮಾಷ್ಟಮಿ‌’

Spread the love

ಏಕಳೀ ಅವಯಿಕ ೧೦ ಚಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚರಡುಂವ ಆಸಲೇರಿಚಿ ತಿಗೆಲೆ ಮಾಂತಾರ ಕಾಲಾಂತು ತಾನ್ನಿ ಕೊಣೇಯಿ ಕಾಳಜಿ ಕೊರನು ಪಳಯನಾತಲೇರಿ ತೀ ವಾಟ್ಟೆರಿ ಪೋಡ್ನು ವಚ್ಚನಾಂವೇ? ತಶೀಚಿ‌ಆಮ್ಗೆಲೆಂ ಆವಯ ಭಾಸ (ಮಾತೃಭಾಷ) ಕೊಂಕಣಿಚೆ ರಕ್ಷಣ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೊಂಕಣಿಗ ಜಾಲೀಲೆ ಆಮ್ಮಿಕರ್ನಾ ಜಾಲಯಾರಿ ವೆಗಳೇ ಯವ್ನು ಕರತಾತಿವೇ? ಖಂಡಿತ ನಾ. ಭಾಷಾಭಿವೃದ್ಧಿಚೆ ಪಯಲೇಚೆ ಪಾವಲೊ ಮ್ಹಳಯಾರಿ ತ್ಯಾ ಭಾಷೆಚೆ ವಾಚನ. ತ್ಯಾ ಕಾರಣಾನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ ಸಕ್ಕಡ ಕೊಂಕಣಿಗಾನಿ ವಾಜ್ಜುಕಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಖಾತ್ತಿರಿ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕು ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ದೇವಾಲೆ ಕೃಪೇನಿ, ಜ್ಞಾನದಾಯಿನಿ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಲೆಂ ಆಶೀರ್ವಾದಾನಿ ತಶೀಚಿ ಕುಲದೇವು ಆನಿ ಇಷ್ಟ ದೇವಾಲೆ ದಯೇನಿ ಘೆಲೀಲೆ ಅಖಂಡ ೩೫ ವರ್ಷಾಚಾನ ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಭಾ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾಸಿಕ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರತಾ ಆಯುಲಾ. ಇತ್ತುಲೆ ಭಿತ್ತರಿ ೧೦,೦೦೦ ಪಶಿ ಚ್ಹಡ ಪಾನ ಕೊಂಕಣಿ ಬರಹ ಪ್ರಕಟ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ. ಆತ್ತ ನವೀನ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಾಚೆ ಮದತ್ತಾನಿ ಸಕಡಾಲೆ ಹಾತ್ಮುಳಾಂತು ತಾಂಗ ತಾಂಗೆಲೆ ಮೊಬೈಲಾಂತು ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಾವಯಕಾ ಮ್ಹೊಣು ೨೦೨೩ ಜೂನಾಂತು ಆಮ್ಗೆಲೇಚಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸುದ್ಧಿ ಜಾಲತಾಣ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್) https://saraswatiprabha.com/ಆರಂಭ ಕೆಲ್ಲೆ. ಉಪರಾಂತ ೨೦೨೪ಕ ಪರಮಾತ್ಮಾಲೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಪ್ರಮಾಣೆ ಕೊಂಕಣಿಂತು ವಾಜ್ಜಿಯಾ; ಕೊಂಕಣಿ ವ್ಹರಯಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಅಭಿಯಾನ ಸೂರ ಕೊರನು ವೆಗವೆಗಳೆ ವಿಷಯಾಚೇರಿ ೧೦ ತಾಕೂನು ೨೦ ಪಾನಾಚೆ ೫೦೦ ಪಶಿ ಚ್ಹಡ ಕೊಂಕಣಿ ಇ-ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟ ಕೊರಚೆ ಮಹಾಯೋಜನಾ ಹಾತ್ತಾಕ ಘೆತ್ಲೆ. ತಾಜ್ಜೆ ಪಯಲೇಚೆ ಇ-ಬುಕ್ `ಭೀಷ್ಮಾಷ್ಟಮಿ‌ ಆತ್ತ ತುಮ್ಗೆಲೆ ಮುಖಾರಿ ಆಸ್ಸಾ. ಹಾಂತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ತಾಕೂನು ಆರೋಗ್ಯ ಪರ್ಯಂತ, ಶಿಕ್ಷಣ ತಾಕೂನು ಪರಿಸರ, ಖೇಳು ಆದಿ ಸರ್ವ ವಿಷಯಾಚೇರಿ ಇ-ಬುಕ್ ಪ್ರಕಟ ಕೊರಚೆ ಉದ್ದೇಶ ಆಮ್ಕಾ ಆಸ್ಸಾ. ತಾಂತು ಕಾಣಿ, ಕಾವ್ಯ, ಹಾಸ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ವರೇನ ಆಸ್ತಾ. ತುಮ್ಮೀ ಹರ್‍ಯೇಕ ಕೊಂಕಣಿ ಬಾಂಧವಾಂಕ ಹೇ ವಚ್ಚುನು ಪಾವ್ಚೆ ವರಿ ಕೊರನು ಸಹಕಾರ ದಿವ್ಕಾ ಮ್ಹೊಣು ತುಮ್ಗೆಲೆಂ ಸಕ್ಕಡ ಕೊಂಕಣಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಲೋಕಾಲಾಗ್ಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನ ಕರ್ತಾ
ಹೇ ಯೋಜನೆಂತು ಆಮ್ಗೆಲೆ ಬರಶಿ ಹಾತು ಮೆಳಯಚಾಕ, ಸಹಯೋಗ ದಿವಚಾಕ ಕೋಣತರಿ ಮುಖಾರ ಆಯಲೇರಿ ತಾಂಕಾಯಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಆಸ್ಸಾ. ಆಜಿ ಏಕ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟ ಕೊರಕಾ ಮ್ಹಳಯಾರಿ ೩೦ ತಾಕೂನು ೪೦ ಹಜಾರ ರೂಪಯಿ ಜಾವ್ಕಾ ಪಡ್ತಾ, ಮಾಗಿರಿ ತ್ಯಾ ವಿಕಚಾಕ ಕಷ್ಟ ಭೊಗಕಾ ತ್ಯಾ ಕಿಟ್ಕಿಟಿ ನಾಕ್ಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಆಪಣೇಲೆ ಏಕ ಪುಸ್ತಕ ಯವ್ಕಾ ಮ್ಹೊಣು ಯವಜೂಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ಬರೋಪಿಂಕ ಕೋಣಾಕ ತರಿ ಇ-ಪುಸ್ತಕ ರೂಪಾಂತು ತಾಂಗೆಲೆ ಕೊಂಕಣಿ ಕೃತಿ ಪ್ರಕಟ ಕೊರಚೆ ಇಚ್ಛಾ, ಆಸಕ್ತಿ ಆಸಲೇರಿ ತಾನ್ನೀಯಿ ಆಮಕಾ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊರಯೇತ. ಚಡ್ತೆ ಮಾಹಿತಿಕ ಮಾಕ್ಕಾ (ಆರಗೋಡು ಸುರೇಶ ಶೆಣೈ) ಮೊ : 9483783977 ಸಂಪರ್ಕು ಕರಾ.

e-book 1 download https://docs.google.com/uc?export=download&id=1FopKU9sIBZ34nbcgD4hf7rkdkcewD79-


Spread the love

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

error: Content is protected !!
Chat on Whatsapp
1
Scan the code
Hello 👋
How can we help you?