Search for:
  • Home/
  • Devu Devala/
  • ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಳಾಂತು ಶ್ರೀ ರಾಮನಾಮ ತಾರಕ ಜಪ ಅಭಿಯಾನಾ

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಳಾಂತು ಶ್ರೀ ರಾಮನಾಮ ತಾರಕ ಜಪ ಅಭಿಯಾನಾ

Spread the love

WhatsApp Image 2024 05 11 at 08.21.09 d1c18c30

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಳಾಂತು ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣ ಪರ್ತಗಾಳಿ ಜೀವೋತ್ತಮ ಮಠಾಚೊ ೫೫೦ವೇಂ ವರ್ಷಾಚೆ ಜಲ್ಮಾದಿನಾಚರಣಾ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಆನಿ ಸಮಾಜಾಚೊ ಉದ್ಧಾರ ಖಾತ್ತಿರಿ ಮಠಾಧಿಪತಿ ಜಾಲೀಲೆ ಶ್ರೀಮದ್ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದ ಒಡೆಯರ್ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಂಗೆಲೆ ತಾಕೂನು ಉಪದೇಶ ಕೆಲೀಲೆ ಶ್ರೀರಾಮನಾಮಜಪ ಅಭಿಯಾನ ದಿನಾಂಕ. ೧೦-೦೫-೨೦೨೪ಚೆ ಅವುಂದೂಚೆ ಅಕ್ಷಯ ತಂಯಿಚೆ ವಿಶೇಷ ದಿವಸು ಶ್ರೀದೇವಾಲೆಂ ಸನ್ನಿದಿಂತು ಸಾಮೂಹಿಕ ದೇವಮಾಗಣಿ, ಶ್ರೀ ರಾಮದೇವಾಲೆ ಫೋಟೋ ಮೆರ್‍ವಣಿಗೆ ಮೂಖಾಂತರ ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸಭಾಗ್ರಹಾಂತು ದವರೂನು ಶ್ರೀರಾಮನಾಮ ತಾರಕ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಸೂರು ಜಾಲ್ಲೆ. ೧೮ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೫ ಪರ್‍ಯಂತ ನಿರಂತರ ಚೊಲಚೆ ಹೇ ಅಭಿಯಾನಾಚೆ ಪಯಲೇ ದಿವಸಾಚೆ ಪ್ರಥಮ ಪಾಳಿಕ ಶಂಬರಿ ಪಶಿ ಚ್ಹಡ ಅಂಕಡ್ಯಾರಿ ಜಪಕ ಮಸ್ತ ಉಮೇದಾರಿ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೆ. ಶ್ರೀರಾಮ ನಾಮಜಪ ಅಭಿಯಾಯಾನಾಕ ಉಡುಪಿಚೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಳಾಂತು ಜಪ ಕೇಂದ್ರ ಜಾವ್ನು ವೆಂಚೂನು ತ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರಾಕ ಶ್ರೀ “ರಘುನಾಯಕ:” ಮ್ಹೊಣು ನಾಂವ ದವರೂನು ಉಡುಪಿಚೆ ಸರ್ವ ಭಜಕಾಂಕ ಶ್ರೀ ಗುರುವರ್ಯಾನಿ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ಸಂದೇಶ ದಿವನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ.


ಹಾಂಗಾ ಚೊಲಚೆ ಶ್ರೀ ರಾಮನಾಮ ಜಪ ಅಭಿಯಾನಾಕ ಉಡುಪಿ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ ಮಾತ್ರ ನ್ಹಂಹಿಸಿ ಉಡ್ಪಿ ಲಾಗ್ಗಿಚೆ ಗಾಂವ ಜಾಲೀಲೆ ಕಟಪಾಡಿ, ಉದ್ಯಾವರ, ಮುಲ್ಕಿ, ಕಾಪು, ಪಡುಬಿದ್ರೆ, ಮಲ್ಪೆ, ಹಿರಿಯಡ್ಕ, ಹರಿಖಂಡಿಗೆ, ಮಣಿಪಾಲ್, ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಅಶ್ಶಿ ಸಕ್ಕಡ ಗಾಂವ್ಚಾನ ವ್ಹಡ ಅಂಕಡ್ಯಾರಿ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿ ಲೋಕಾನಿ ಯವ್ನು ಹೇ ಜಪ ಅಭಿಯಾನಾಂತು ವಾಂಟೊ ಘೆವಚಾಕ ಅವಕಾಶ ಆಸ್ಸಾ. ಹಾಂಗಾ ಮಾತ್ರ ನ್ಹಂಹಿ ವೆಗಳೆ ವೆಗಳೆ ಗಾಂವ್ಚೆ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿನ ಆಪಣೇಲೆ ಲಾಗ್ಗಿಚೆ ಕೇಂದ್ರಾಕ ವಚ್ಚುನು ಶ್ರೀ ರಾಮನಾಮ ಜಪಾಂತು ವಾಂಟೊ ಘೆವಚೆ ಮುಖಾಂತರ ಶ್ರೀದೇವಾಲೆಂ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷಾಕ ಪಾತ್ರ ಜಾವಯೇತ. ದಿನಾಂಕ ೧೦ ತಾಕೂನು ೧೮ ಮೇ ೨೦೨೪ ಪರ್ಯಂತ ಪ್ರತಿದಿವಸು ಸಾಂಜವಾಳಾ ೪:೦೦ ತಾಕೂನು ೫:೩೦, ೧೯ ಮೇ ೨೦೨೪ ತಾಕೂನು ಪ್ರತಿದಿವಸು ಸಾಂಜವಾಳಾ ೫:೪೫ ತಾಕೂನು ೭:೦೦ ಘಂಟ್ಯಾ ಪರ್ಯಂತ, ಪ್ರತಿ ಆಯ್ತವಾರು ವಿಶೇಷ ಪಾಳಿ ಸಕ್ಕಾಣಿ ೯:೩೦ ತಾಕೂನು ೧೧:೦೦ ಘಂಟ್ಯಾ ಪರ್ಯಂತ ಉಡುಪಿಚೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಳಾಂತು ಆಯೋಜನ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ. ಹೇ ಸರ್ವ ಪಾಳಿಕ ಚಡ್ತೆ ಅಂಕಡ್ಯಾರಿ ವಾಂಟೊ ಘೆವ್ಕಾ ಮ್ಹೊಣು ಶ್ರೀ ರಾಮನಾಮ ಕಮಿಟಿಚೆ ಸದಸ್ಯಾನಿ ವಿನಂತಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ. ಉಡುಪಿಚೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಳಾಂತು ಚಲೀಲೆ ಶ್ರೀರಾಮನಾಮಜಪ ಅಭಿಯಾನಾಕ ಶ್ರೀದೇವಳಾಚೆ ಆಡಳಿತ ಮೊಕ್ತೇಸರ ಪಿ. ವಿ. ಶೆಣೈ, ಅರ್ಚಕ ದಯಾಘನ್ ಭಟ್, ದೀಪಕ್ ಭಟ್ ತಾನ್ನಿ ಸಹಕಾರ ದಿಲ್ಲೆ. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯ, ಗೋಕರ್ಣ ಪರ್ತಗಾಳಿ ಜೀವೋತ್ತಮ ಮಠಾಚೆ ಜಪ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯ, ಯುವಕ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯ, ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯ ಆನಿ ಶಂಬರಬಽರಿ ಸಮಾಜ ಬಾಂದವ ಹೇ ಅಭಿಯಾನಾಂತು ವಾಂಟೊ ಘೇವ್ನು ಧನ್ಯತಾ ಪಾವ್ಲೆ.


Spread the love

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

error: Content is protected !!
Chat on Whatsapp
1
Scan the code
Hello 👋
How can we help you?