Search for:
  • Home/
  • Amchegele Khabbar/
  • ಆರ್ಗೋಡು ಮೋಹನದಾಸ ಶೆಣೈಂಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಆರ್ಗೋಡು ಮೋಹನದಾಸ ಶೆಣೈಂಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

Spread the love


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನ ಜಾವ್ನು ೫೦ ವರ್ಷ ಭರಲೀಲೆ “ಕರ್ನಾಟಕಾಚೆ ಸ್ವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮ ವೇಳ್ಯಾರಿ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದ ಆರ್ಗೋಡು ಮೋಹನದಾಸ ಶೆಣೈ ಹಾನ್ನಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಕ ವೆಂಚೂನು ಆಯಲೀಲೆ ಸಮಸ್ತ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಸಮಾಜಾಕ ಅಭಿಮಾನಾಚೆ ವಿಷಯು. ೪೩ ವರ್ಷ ತಾನ್ನಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತು ಕೆಲೀಲೆ ಸೇವೆಕ ಹೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಾವಿತ ಜಾಲೀಲೆ ಆಸ್ಸುನು, ಸರ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕಾಂಗೆಲೆ ತರಪೇನ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಜಾವ್ನು ತಾಂಕಾ ಅಭಿನಂದನ ಪಾವಯತಾ. ಮಾತ್ರ ನ್ಹಂಹಿ ಆನ್ನೀಕೆ ವ್ಹಡ ವ್ಹಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಂಕಾ ಪ್ರಾಪ್ತ ಜಾಂವೊ ಮ್ಹೊಣು ಆಶಯ ಕರ್ತಾ.

1 11 2023 2


ಆರಗೋಡಾಂತು ಜನ್ಮಿಲೆ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಭಾಗವತ ದಿ|| ಕೆ. ಗೋವಿಂದರಾಯ ಶೆಣೈ ಆನಿ ಮುಕ್ತಾಬಾಯಿ ಹಾಂಗೆಲೆ ಗರ್ಭಾಂತು ಜನ್ಮಿಲೆ ದೊಗ್ಗ ಚರಡುವಾಂತು ಮೋಹನದಾಸ್ ಶೆಣೈ ದಾಕಲೆ. ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೆಲೀಲೆ ಉಪರಾಂತ ಘೆಲೀಲೆ ೪೩ ವರ್ಷಾಚಾನಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತು ಸೇವಾ ಪಾವಯತಾ ಆಸ್ಸುಚೆ ಹಾನ್ನಿ ಹಿರಿಯಡಕ, ಪೆರ್ಡೂರು, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ, ಶಿರಸಿ, ಕುಮಟಾ, ಕೋಟ ಅಮೃತೇಶ್ವರಿ ತಶೀಚಿ ಕಮಲಶಿಲೆ ಮೇಳಾಂತು ಸೇವಾ ಪಾವಯಲಾ. ಸುದನ್ವ, ದಶರಥ, ಭೀಷ್ಮ, ಶ್ರೀರಾಮ, ಪರಶುರಾಮ, ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ರಾವಣ, ಶಂತನು, ದೇವವೃತ, ಉಘ್ರಸೇನಾ, ಅಕ್ರೂರ, ನಾರದ, ಭೀಮ, ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ, ವೀರಮಣಿ, ಜಮದಗ್ನಿ ಸಹಿತ ವೆಗವೆಗಳೆ ಪೌರಾಣಿಕ, ಐತಿಹಾಸಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಾತ್ರಾಂಕ ಜೀವು ಭೊರನು ಕರ್ನಾಟಕ, ಮುಂಬಯಿ, ಗೋಂಯಾಂತು ವರೇನ ನಾಂವ ಪಾವ್ಲಿಂತಿ. ಬಾಪಯಿ (ಆನು) ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೆ ಭಾಗವತ ಕೆ. ಗೋವಿಂದರಾಯ ಶೆಣೈ ತಾನ್ನೀಯಿ ಮೋಹನದಾಸ ಶೆಣೈ ಹಾಂಗೆಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಚೆ ಗುರು. ಮಾಂತ ಜಾಲೀಲೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಶೆಣೈ, ನರಸಿಂಹ ಶೆಣೈ ಉಲ್ಲಣಿ ಶಿಕಚಾಕ ಗುರು. ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದ ಕಮಲಶಿಲೆ ಮಹಾಬಲ ದೇವಾಡಿಗ ನಾಂಚಾ(ನರ್ತನಾ)ಚೆ ಗುರು ಮ್ಹಣಚೆ ತಾನ್ನಿ ಆಜೀಕ ಉಡಗಾಸು ಕೊರನು ಘೆತ್ತಾತಿ.
ಹಾನ್ನಿ ಸ್ವಪ್ನಸ್ರಾಮಾಜ್ಯ, ರಕ್ತತಿಲಕ, ಮೃಗನಯನೆ, ಯಶೋಧ-ಕೃಷ್ಣ, ಪಾರ್ಥೀವಾಗೃಣಿ, ಕರ್ಣಕಥಾಮೃಂತಂ ಆದಿ ನವೀನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೃತಿ ರಚಯಿಲೆ ಬರಶಿ ಬೆಳ್ಳಿ ನಕ್ಷತ್ರ, ಶಿವಭೈರವಿ, ವರ್ಣವೈಭವ, ವಜ್ರ ಕಿರೀಟ, ರಾಣಿಮೃಣಾಲಿನಿ, ನಾಗನಯನೆ, ಅಮರದೀಪ, ಸೌಮ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯ, ಅವನಿ-ಅಂಬರ ಆದಿ ಪದ್ಯ ವರೇನ ರಚಯಿಲಾ. ಲವಕುಶ ಕಾಳಗ, ಶ್ರೀರಾಮಾಂಜನೇಯ, ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ, ಜಾಂಬವತೀ ಕಲ್ಯಾಣ, ಸುಧನ್ವ ಕಾಳಗ, ವೀರಮಣಿ, ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ, ಮಧುರಾಮಹೀಂದ್ರ, ಕರ್ಣಾರ್ಜುನ ಆದಿ ಪ್ರಸಂಗಾಕ ಅರ್ಥ ಬರೆಯಿಲಾ.
ಕೆ.ಎಸ್ ನಿಡಂಬೂರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ನಿಟ್ಟೂರು ಭೋಜಪ್ಪ ಸುವರ್ಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಶಿರಿಯಾರ ಮಂಜುನಾಯ್ಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಸೀತಾನದಿ ಗಣಪಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಬೈಕಾಡ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ. ಕಲಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಹಿತ ವೆಗವೆಗಳೆ ಕಡೇನ ಹಜಾರೋ ಬಽರಿ ಸನ್ಮಾನ ಚಲ್ಲ್ಯಾ. ತಾಂಗೆಲೆ ಬಾಯ್ಲ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಶೆಣೈ. ಹೇ ದಂಪತಿಕ ತಿಗ್ಗ ಲೋಕ ಚೆಲ್ಲಿ ಆನಿ ದೊಗ್ಗ ಚಾಲ್ಲೊ ಸಹಿತ ಪಾಂಚ ಲೋಕ ಚರಡುಂವ. ಆಠ ಲೋಕ ನಾತ್ರ ಆಸ್ಸಾತಿ.
ಆಜಿ ಸಾಂಜವಾಳಾ ೭.೩೦ ಘಂಟ್ಯಾಕ ಬೆಂಗಳೂರಾಂತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾಚೆ ಘನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ತಾನ್ನಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಕರತಾತಿ. ಹೇ ವೇಳ್ಯಾರಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ ಸಹಿತ ಇತರೇ ವಿಶೇಷ ಗಣ್ಯ ಲೋಕ ಉಪಸ್ಥಿತ ವ್ಹರತಾತಿ.

a6b59d9c a002 4622 99e4 25a75a0e3c1b


ಆರ್‍ಗೋಡಾಚೆ ಕುಗ್ರಾಮಾಂತು ಯಕ್ಷಗಾನ ದುಂಧುಬಿ
ಆರಗೋಡು ಕುಂದಾಪುರ ತಾ||ಚೆ ಕಮಲಶಿಲೆ ಗ್ರಾಮಾಂತುಲೆ ಏಕ ಕುಗ್ರಾಮ. ಆಜಿ ಪರ್‍ಯಂತ ಹಾಂಗಾಕ ಚಾಂಗ ರಸ್ತೊ ಆನಿ ಬಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ ನಾ. ಭಾಯ್ರ ವಚ್ಕಾ ಜಾಲಯಾರಿ ಸ್ವಂತ ವಾಹನ ಘೆವ್ಕಾ, ನಾತಲೇರಿ ಚಮಕೂನು ಗೂವ್ಕಾ. ಜಾಲಯಾರೀಚಿ ಶಂಬರ ಬಽರಿ ವರ್ಷಾಚಾನ ಹಾಂಗಾಚೆ ಶೆಣೈ ಕುಟುಂಬಾಚಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸೇವಾ ಚಲಯತಾ ಆಸ್ಸಾತಿ. ೧೫೮ ವಷಾಚಾನ ಆರ್‍ಗೋಡಾಚೆ ಶೆಣೈ ಕುಟುಂಬ ಏಕತ್ರ ಮೇಳ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೇರಿ ತಂಯಿ ಸಹಿತ ತೀನ ದಿವಸು ಶ್ರೀ ಗೌರಿ -ಗಣೇಶ ಮಹೋತ್ಸವು ಚಲೋನು ಘೇವ್ನು ಯತ್ತಾ ಆಸ್ಸಂತಿ. ಚೌತಿ ದಿವಸು ರಾತ್ತಿಕ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ಲೆ ಚಲ್ತಾ ಆಶ್ಶಿಲೆ. ಬಹುಶಃ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿಲೆ ಶುಭ ಕೃಪೆನಿ ಆರಗೋಡಾಚೆ ಹೇ ಶೆಣೈ ಕುಟುಂಬ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸೇವೆಕ ಸಮರ್ಪಿತ ಜಾಲೀಲೆ ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪ ಆಸ್ಸುಚಾಕ ಪುರೊ.
ಕಮಲಶಿಲೆ ಮೇಳಾಚೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಚೆ ವಾಂಟೆದಾರ ಜಾಲೀಲೆ ಕುಟುಂಬಾಚೆ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೆ ಆರಗೋಡು ರಾಮಚಂದ್ರ ಶೆಣೈ, ನರಸಿಂಹ ಶೆಣೈ ಆನಿ ಗೋವಿಂದರಾಯ ಶೆಣೈ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಯಕ್ಷ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿನ ಆರಂಭ ಕೆಲೀಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸೇವೆಚೆ ವಾವರೋ ಮುಖಾರಿ ಮೋಹನದಾಸ ಶೆಣೈ, ದೇವದಾಸ ಶೆಣೈ ಆನಿ ಸದಾನಂದ ಶೆಣೈ ತಾನ್ನಿ ಮುಖಾರುಸೂನು ಆಯಲೆ. ಆಯಚೆ ನವೀನ ಪೀಳ್ಗಿಚೆ ಸದಸ್ಯ ಮೇಳಾಕ ವಚ್ಚುನು ವೇಸು ಬಾಂದಿನಾ ಜಾಲಯಾರೀಚಿ ಆರಗೋಡಾಂತು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಾರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ಲೆ ಚಲಯಾರಿ ಅರ್ಥು ಸಾಂಗತಾತಿ. ತಿತ್ಲೆ ಪ್ರವೀಣ ಆಸ್ಸಾತಿ. ಅಸ್ಸಾಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕುಟುಂಭಾಚೆ ಏಕ ಪ್ರತಿಭೆಕ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟಾಂತು ಗೌರವ ಮೆಳ್ಚೆ ಸರ್ವ ಆರ್‍ಗೋಡಾಚೆ ಶೆಣೈ ಕುಟುಂಭಾಚಾಂಕ ಆನಿ ಭಾಯರಿ ಆಸ್ಸುಚೆ ಸೊಯರೆ, ಸಂಬಂಧಿಕಾಂಕ ವರೇನ ಗರ್ವಾಚೆ ವಿಷಯು. ಸರ್ವಾನಿ ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಶೆಣೈಂಕ ಅಭಿನಂದನ ಪಾವೋನು, ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟಾಂತು ವರೇನ ತಾಂಕಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೆಳೊ ಮ್ಹೊಣು ಆಸೆಯಲಾ.


Spread the love

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

error: Content is protected !!
Chat on Whatsapp
1
Scan the code
Hello 👋
How can we help you?