Search for:
  • Home/
  • ಟ್ಯಾಗ್: Konkani Project

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ- ಗೊಂಯ ರಾಜ್ಯಾಂತ ಮಾತೃದೇವಿ ಉಪಾಸನಾ ಬದ್ದಲ ಸಂಶೋಧನಾ ಯೋಜನ.

"ಗೊಯಾಂತ ಮಾತೃದೇವಿಲೆ ಉಪಾಸನಾ" ಮ್ಹೊಣಚೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನಾ ಬದ್ದಲ ದಿಲ್ಲೆ ಉಪನ್ಯಾಸಾಂತ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆರಾಧನಾ, ವಿಶ್ವಾಸಾ ಬದ್ದಲ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಿಧಾನಾಚೆ ಅಧ್ಯಯ ಚಲತಾ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. [...]

error: Content is protected !!
Chat on Whatsapp
1
Scan the code
Hello 👋
How can we help you?