Search for:

ಆಮ್ಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತರಪೇನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಉತ್ಸವು-೨೦೨೪| आम्चि कॊंक्णि तरपेनि कॊंकणि उत्सवु-2024

ಅವುಂದೂಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ಉತ್ಸವು-೨೦೨೪ ಜೂನ್ ೨, ೨೦೨೪ಕ ಬೆಂಗಳೂರ್‍ಚೆ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಗೇಟ್ ನಂ. ೫, ಅರಮನೆ ಮೈದಾನ, ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಂಗಾ ಸಕ್ಕಾಣಿ ೮.೦೦ ಘಂಟ್ಯಾಚಾನ ರಾತ್ತಿಕ ೧೦.೦೦ ಘಂಟ್ಯಾ ಪರ್ಯಂತ ಚಲ್ತಾ ಮ್ಹಣಚೆ ಮಾಹಿತ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ. ಬೆಂಗಳೂರು ಕೊಂಕಣಿ ಉತ್ಸವಾಚೆ -೨೦೨೪ಚೆ ಹೇ ವರಸಾಚೆ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯಕೊಂಕಣಿ ಬೊರೊಂವ್ಯಾ-ಶಿಕೋಂವ್ಯಾ-ವಾಡ್ಕೊಂವ್ಯಾ-ಉಲ್ಲೊಂವ್ಯಾ ಮ್ಹೊಣು ದವರ್‍ಲ್ಯಾ. [...]

ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ – ೨೦೨೪ಕ ಹಾಲಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಕಾಮತ ಹಾಂಕಾ ವಿಂಚಿಲ್ಲ್ಯಾ.

೨೦೨೪ಚೆಂ ಸಾಲಾಂತು ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಾಪುರ್‍ಚೆ ೭೫ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯಾಚೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಹಾಲಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ವಾಸುದೇವ ಕಾಮತ್ ತಾಂಕ ವೆಂಚಿಲಾ. ಕೊಂಕಣಿ ಲೇಖನ, ಸಂಗೀತ, ನಾಟಕ ರಚನೆ ಆನಿ ನಿರ್ದೇಶನ, ಲೋಕವೇದ ಸಂಗ್ರಹ ಬರಶಿ ಕೊಂಕಣಿಂತು ಉಪನ್ಯಾಸ, ಭಜನ, ಕುಂದಾಪುರ ಪರಿಸರಾಂತು ಸಬಾರ ಕೊಂಕಣಿ ತಶೀಚಿ ಇತರ ಸಂಘಟನ ಬಾಂದೂನು ಘೇವ್ನು ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಕೊರನು ನಾಮಾಧಿಕ ಜಾಲೀಲೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಹಾಲಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಕಾಮತ ತಾನ್ನಿ [...]

ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ. ಸ್ಕಾಲರ್‌ಶಿಪ್ ಲೀಗ್ ತಾಕೂನು 2024-25 ಸಾಲಾಕ ಅರ್ಜ್ಯೋ ಆಹ್ವಾನ

ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ. ಸ್ಕಾಲರ್‌ಶಿಪ್ ಲಿಂಗ್ ತರಪೇನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಾಂಚೆ ಗರಜ ಆಸ್ಸುಚೆ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಲೆ ಚರಡುಂವಾ ತಾಕೂನು 2024-25 ಸಾಲಾಕ ಅಜ್ಯೋ ಆಹ್ವಾನ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ. [...]

ಉಡ್ಪಾಂತು ಶ್ರೀಕಾಶೀಮಠ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಫಂಡಾ ವತೀನ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರು

ಶ್ರೀ ಕಾಶೀಮಠಾಧೀಶ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೇನ 1956 ವರ್ಷಾಂತು ಉಡ್ಪಾಚೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನಾಂತು ಪ್ರಥಮ ಪಂತ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ವೃತ ಕೆಲ್ಲೊ .ಕೆಲವು ಜಾನ ಮುಕಾರಿ ಶಿಕ್ಚೆಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶುಲ್ಕ ದಿವ್ಚೆಕ ಜಾಯ್ನಾಸಿ ಶಿಕ್ಷಣ ರಾಬ್ಬಯಿತಲೆ .ತಸ್ಸಲೇಂಕ ಸಹಾಯ ಕೊರ್ಚೆ ಕಿತ್ತಿರ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೇನ ಉಡ್ಪಾಂತು ಶ್ರೀ ಕಾಶೀಮಠ ಕ್ಷೇಮಾಭ್ಯುದಯ ನಿಧಿ ಮ್ಹಳ್ಳೇರಿ ಶ್ರೀ ಕಾಶೀಮಠ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಫಂಡ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಕೆಲ್ಲೆ . [...]

ಬೆಂಗಳೂರಾಂತು ಸೆಂಚುರಿ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವು

ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಸೇವಕ ಸಮಾಜ(ರಿ) ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾನ್ನಿ ಬೆಂಗಳೂರ್‍ಚೆಸೆಂಚುರಿ ಬಿಲ್ಡರ್‍ಸ್ ಹಾಂಗೆಲೆ ಸಹಯೋಗಾನಿ ಸೆಂಚುರಿ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ವೈಶಿಷ್ಠ್ಯಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಜಿ ದಿನಾಂಕ. ೦೧-೦೫-೨೦೨೪ ದಿವಸು ಧೋಂಪಾರಾ ೩-೦೦ ಘಂಟ್ಯಾಚಾನ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಶ್ರೀ ಕಾಶೀಮಠಾಂತು ಆಯೋಜನ ಕೆಲೀಲೆ. [...]

ಹುಬ್ಳಿಂತು ರಾಮನವಮಿ ಆನಿ ರಾಮತಾರಕ ಮಂತ್ರ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜಾ ತರಪೇನಿ ದಿನಾಂಕ. ೧೭-೦೪-೨೦೨೪ ದಿವಸು ಸಾಂಜವಾಳಾ ಭಕ್ತಿ-ಶೃದ್ಧಾ ಆನಿ ಗಡ್ಜಾರಿ ರಾಮನವಮಿ ಉತ್ಸವು ಆನಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣ ಪರ್ತಗಾಳಿ ಮಠ ತಾಕೂನು ಘಾಲ್ನು ಘೆತ್ತಿಲೆ ೫೫೦ ಕೋಟಿ ರಾಮತಾರಕ ಮಂತ್ರಾಚೆ ಅಭಿಯಾನಾಚೆ ಆರಂಭ ಚಲ್ಲೆ. [...]

ಮಣಿಪಾಲಾಂತು ಘರ್ ಘರ್ ಕೊಂಕಣಿಚೆ 151 ವೇಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಲ್ಲೆ

ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ನಾ ತಾಂಗೆಲೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಚೆ `ಘರ್ ಘರ್ ಕೊಂಕಣಿಚೆ ೧೫೧ ವೇಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಣಿಪಾಲ್ಚೆ ಸಾಯಿರಾಧಾ ಗ್ರೀನ್ ವೇಲಿಯ ಹಾಂಗಾ ಖ್ಯಾತ ಸಾಹಿತಿ, ಶ್ರೀ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಮನೋಹರ ನಾಯಕ್ ಆನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೀಲಾ ನಾಯಕ್ ಹಾಂಗೆಲೆ ಆತಿಥ್ಯಾರಿ ಆರತ ಎ.೧೩ಕ ಸಂಪನ್ನ ಜಾಲ್ಲೆ. [...]

ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ. ಪರಿವಾರು, ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ

ಬೆಂಗಳೂರ್‍ಚೆ ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ. ಪರಿವಾರ ತರಪೇನಿ ೧೦೮ ಕಲಶಾಚೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾ ದಿನಾಂಕ. ೧೪-೦೪-೨೦೨೪ ದಿವಸು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಪೊಲೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಲಾಗ್ಗಿ ಆಸ್ಸುಚೆ ಬನಗಿರಿ ವರಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ದೇವಳಾಂತು ಚಲ್ತಾ. [...]

ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಎಂ ಪ್ರಭುಂಕ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪುರಸ್ಕಾರ

ಆರತ ಚಲೀಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾ|| ಮಟ್ಟಾಚೆ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಂತು (೨೬-೦೧-೨೦೨೪) ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾಲೂಕಾಂತು ವಿಶಿಷ್ಠ ಸಾಧನ ಕೆಲೇಲೆ ಮಹನೀಯಾಂಕ ವಿಂಚೂನು ತಾ|| ಆಡಳಿತಾನಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ದಿವಚೆ ವೇಳ್ಯಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಭುಂ ಹಾನ್ನಿ ದಿಲೀಲೆ ಸೇವಾ ಮಾನೂನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ ವತೀನ ಸನ್ಮಾನ ಕೊರನು ಗೌರವ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ. [...]

error: Content is protected !!
Chat on Whatsapp
1
Scan the code
Hello 👋
How can we help you?