Search for:

ಹಾರಾಡಿಂತು ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮು

Spread the love

ಡಾ ಎ ವಿ ಬಾಳಿಗಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾರಾಡಿ ಹಾಂಗಾಚೆ ಆಶ್ರಯ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ನಿವಾಸಾಂತು ೨೪-೦೫-೨೦೨೪ ದಿವಸು ಸಾಂಜವಾಳಾ ಶ್ರೀ ಮಹಾಮಾಯಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಈಶ್ವರ ನಗರ ಮಣಿಪಾಲ ಹಾಜ್ಜೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಾಲೀಲೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಯಾ ಕಾಮತ್ ತಾಂಗೆಲೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಾಂತು ಭಜನಾ ತರಬೇತಿ ಆನಿ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾಗಿರಥಿ ಕಿಣಿ ತಾನ್ನಿ ದೀವಲಿ ಜಳೋನು ದೇವು ಬರೆಂ ಕೊರೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂತಿ.
ಬಾಳಿಗ ಸಂಸ್ಥೆಚೆ ಮುಖೇಲ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಯುತ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಆಶ್ರಯ ಸಂಸ್ಥೆಚೊ ಸಂಯೋಜಕ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಆಶ್ರಯಾಚೆ ವಾರ್ಡನ್ ಕು.ಅಕ್ಷತಾ, ತಶೀಚಿ ಭಜನಾ ತಂಡಾಚೆ ಸದಸ್ಯ, ಆಶ್ರಮಾಚೆ ಲೋಕ ಉಪಸ್ಥಿತ ವ್ಹರಲೀಲೆ.
ಬಾಳಿಗ ಸಂಸ್ಥೆಚೆ ಸಮುದಾಯಾಚೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸುರೇಶ್ ಎಸ್. ನಾವೂರು ತಾನ್ನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣ ಕೆಲ್ಲೆ. ಸಮಾರಂಭಾಂತು ಮಾಯಾ ಕಾಮತ್, ರಮ್ಯಾ ಮಲ್ಯ ಕುಂದಾಪುರ, ಭಾಗೀರಥಿ ಕಿಣಿ ಮಣಿಪಾಲ ತಾಂಕಾ ಶಾಲ ಪಾಂಗೂರ್ನು ಫಲ ಪುಷ್ಪ, ಸ್ಮರಣಿಕಾ ದಿವನು ಗೌರವ ಕೆಲ್ಲೆ. ಮಹಾಮಾಯಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯ ತಾಕೂನು ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಲ್ಲೆ.


Spread the love

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

error: Content is protected !!
Chat on Whatsapp
1
Scan the code
Hello 👋
How can we help you?