Search for:
  • Home/
  • Amchegele Khabbar/
  • ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಂತು ಸಕ್ಕಾಣ್ಚನ ರಾತ್ರಿ ಪರ್ಯಂತ ಚಲ್ಲೆ ಕೊಂಕಣಿ ಉತ್ಸವು-೨೦೨೪

ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಂತು ಸಕ್ಕಾಣ್ಚನ ರಾತ್ರಿ ಪರ್ಯಂತ ಚಲ್ಲೆ ಕೊಂಕಣಿ ಉತ್ಸವು-೨೦೨೪

Spread the love

51931ff8 8522 413e b327 1e1b0a312dff

ಬೆಂಗಳೂರ್‍ಚೆ ಅಮ್ಚಿ ಕೊಂಕಣಿತರಪೇನಿ ಬೆಂಗಳೂರ್‍ಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯಚೆ ಸಕ್ಕಡಾಂಕ ಏಕ್ಕಡೆ ಹಾಡ್ನು,ಮ್ಹಾಲ್ಗಡ್ಯಾನಿ ರಾಕ್ಕುನು ಹಾಡಲೀಲೆ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜೀವಂತ ದವರಚೆ ಬರಶಿ ಸಂವಹನ, ವ್ಯವಹಾರ, ಪಂದ್ಯ, ತಯಾರಿಕಾ ಆನಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ ವೇದಿಕಾ ಆಸ್ಸ ಕೊರಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ಉತ್ಸವು ಘೆಲೀಲೆ ದೋನ ವರಸಾಚಾನ ಮಸ್ತ ಗಡಜ-ಗಮ್ಮತ್ತಾರಿ ಚಲೋನು ಹಾಡಲೀಲೆ ಸಕಡಾಂಕ ಹೊತ್ತಾಸ್ಸ. ಅವುಂದೂಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ಉತ್ಸವು-೨೦೨೪ ಜೂನ್ ೨, ೨೦೨೪ಕ ಬೆಂಗಳೂರ್‍ಚೆ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಗೇಟ್ ನಂ. ೫, ಅರಮನೆ ಮೈದಾನ, ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಂಗಾ ಸಕ್ಕಾಣಿ ೮.೦೦ ಘಂಟ್ಯಾಚಾನ ರಾತ್ತಿಕ ೧೦.೦೦ ಘಂಟ್ಯಾ ಪರ್ಯಂತ ಚಲ್ಲೆ.

1accd8c6 31a3 41c7 a678 ad9971a96ca4


ಉದ್ಘಾಟಕ ಜಾವ್ನು ಆಯ್ಯಿಲೀಂ ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೋಹಿನಿ ಡಿ. ಪೈ ತಾನ್ನಿ ಉಲಯತಾ ಕರಾವಳಿಂತು ಮಾತ್ರ ನ್ಹಂಹಿಸಿ ಸಗಳೆ ರಾಜ್ಯ ಬಽರಿ ಪಸರೂನು ಘೆಲೀಲೆ ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯಚೆ ಲೋಕಾನಿ ಉದ್ಯಮ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಲಲಿತಕಲಾ ಸಹಿತ ವೆಗವೆಗಳೆ ಕ್ಷೇತ್ರಾಕ ಅಪಾರ ಸೇವಾ ಪಾವಯಲಾ. ತಾನ್ನಿ ಖಂಚೇಯಿ ಕಾರ್ಯ, ಉದ್ಯಮ ಹಾತ್ತಾಕ ಘೆತಲೇರಿಚಿ ಮಸ್ತ ಗಟ್ಟೂಳ ಜಾವ್ನು ಯಶಶ್ವಿ ಕರತಾತಿ. ಮ್ಹಳ್ಳೆ. ಮುಖಾರಸೂನುಆಯ್ಚೆ ಗರಜ ಮ್ಹಳಯಾರಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಿಕಾನಿ ಸಂಘಟಿತ ಪಾವ್ನು ಏಕತ್ರ ಜಾವ್ಕಾ, ಆನಿ ವೆಗವೆಗಳೆ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತು ವಿಶೇಷ ಸಾಧನಾ ಕೆಲೀಲೆ ಕೊಂಕಣಿಗಾಂಕ ಆಪೋನು ಗೌರವ ದಿವಚೆ ಕಾರ್ಯ ಚೊಲಕಾ, ಸಕಡಾನಿ ಮೇಳ್ನು ಕೊಂಕಣಿಚೆ ೪೪ ಪಂಗಡಾಚೆ ಉದರ್ಗತಿ ಖಾತ್ತಿರಿ ವಾವರೋ ಕೊರ್‍ಯಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಆಪೋವ್ಣಿ ತಾನ್ನಿ ದಿಲ್ಲಿಂತಿ. ಉದ್ಯಮಿ ಆನಿ ದಾನಿ ಡಾ.ಪಿ. ದಯಾನಂದ ಪೈ, ಅಮ್ಮಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸ್ಥಾಪಕ ಸರೋಜ ತಶೀಚಿ ಸೋನಾ ಗಣೇಶ್ ನಾಯಕ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಮನಾ ರಾವ್, ಜಿ.ಎಸ್. ರಾವ್, ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ನಾ ಗಾಯಕ ಪುತ್ತೂರು ನರಸಿಂಹನಾಯಕ್, ವೈಸ್ ಕುಸ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಸದಾಶಿವ ಶೆಣೈ ಹಾನ್ನಿ ಆಶ್ಶಿಲೆ. ಕೊಂಕಣಿ ಉತ್ಸವಾಚೆ -೨೦೨೪ಚೆ ಹೇ ವರಸಾಚೆ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯ ಕೊಂಕಣಿ ಬೊರೊಂವ್ಯಾ-ಶಿಕೋಂವ್ಯಾ-ವಾಡ್ಡೋಂವ್ಯಾ-ಉಲ್ಲೊಂವ್ಯಾ ಜಾವ್ನಾಶ್ಶಿಲೆ. ಅವುಂದೂಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ಉತ್ಸವಾಂತು ಭಜನ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ವೇಪಾರಿ ಸಭಾ, ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ, ವೈದ್ಯಾಂಗೆಲೊ ಸಭಾ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಭಾ, ನೃತ್ಯ-ನಾಚ, ಆನಿ ಆಹಾರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆದಿ ವೈಶಿಷ್ಠ್ಯಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಾವಳಿ ಚಲ್ಲೆ. ಸಕ್ಕಾಣಿ ೮-೦೦ ಘಂಟ್ಯಾಕ ಭಜನ್ ಪ್ರಭಾತ್ ಬರಶಿ ಅವುಂದೂಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ಉತ್ಸವು ಆರಂಭ ಜಾಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀ ವೀರಾ ವೆಂಕಟೇಶ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ, ಎಸ್.ವಿ.ಟಿ. ಮಂಗಳೂರು ಹಾಜ್ಜೆ ಶ್ರೀ ಗಿರೀಶ ನಾಗೇಶ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ವೇತ ಹೆಗಡೆ, ಶ್ರೀ ಅಶ್ವಿನಿ ಕಾಮತ್, ಶ್ರೀಮತಿ ತಾರಾ ಕಿಣಿ ಹಾನ್ನಿ ಭಜನ್ ಪ್ರಭಾತಾಂತು ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೆ. ೧೦-೪೫ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೋಹಿನಿ ಡಿ. ಪೈ ತಾನ್ನಿಕೊಂಕಣಿ ಉತ್ಸವಾಚೆ ಉದ್ಘಾಟನ ಕೆಲ್ಲೆ. ಮಾಗಿರಿ ಆರ್.ಎಸ್.ಬಿ. ತಾಕೂನು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಾವಳಿ ಚಲ್ಲೆ. ಮಾಗಿರಿ ಫ್ಯಾಶನ್ ಶೋ, ಮಧುರ ಸವಿ ಗಾನ (ವೆಗವೆಗಳೆ ಗಾಯಕಾ ತಾಕೂನು ಪೊರನೆ ಸಿನೇಮಾ ಪದ), ಗೋಷ್ಠಿ, ಲೋಕವೇದ ನಾಚ, ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ, ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ, ಮಂಜುಳಗಾನ ಸಂಗೀತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಲ್ಲ್ತೆ. ಹೇ ವಿಜೃಂಭಣೆಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ಉತ್ಸವಾಂತು ಕೊಂಕಣಿಚೆ ಸರ್ವ ಶ್ರೀಮತ್ಯೋ ಎಸ್. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶೆಣೈ, ಕಾರ್ಕಳ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ವಾತಿ ಮಾವಿನಕುರ್ವೇ, ರೂಪಾ ಪೈ, ವಿದ್ಯಾ ನಾಯಕ, ಮೀರಾ ನಿಂಪಳ್ಳಿ, ಡಾ|| ಗಣೇಶ ನಾಯಕ, ಶ್ರೀ ನಿತಿನ ರಮೇಶ ಗೋಕರ್ಣ, ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ನಾಯಕ, ಡಾ|| ಜಗನ್ನಾಥ ಶೆಣೈ, ಶ್ರೀಮತಿ ರೇವತಿ ಕಾಮತ, ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ ಅಜಿತ ಭಂಡಾರ್‌ಕಾರ, ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಪ್ರಭು ಬಿ.ವಿ., ಶ್ರೀ ಗುರzತ್ತ ಶಾನಭಾಗ, ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ನಾಯಕ, ವಿದ್ವಾನ ಹರಿಪ್ರಸಾದ ಶರ್ಮಾ, ವೇದಮೂರ್ತಿ ಚೇಂಪಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅನಂತ ಭಟ್, ಶ್ರೀ ಪಿ. ರವೀಂದ್ರ ಪೈ ಸಹಿತ ಸಬಾರ ಸಾಧಕ ಸಕ್ಕಾಣಿಚೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಆನಿ ಸಾಂಜವಾಳಾಚೆ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಾಂತು ಸನ್ಮಾನ ಪಾವಲೆ.

a00a78fd dd71 418c 958e 67510b47dabf


ಕೊಂಕಣಿ ಉತ್ಸವಾಕ ಆಯ್ಯಿಲ್ಯಾಂಕ ಕರಾವಳಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚೆ ಪಾರಂಪರಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಖಾಣ-ಜವಣ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕೆಲೀಲೆ. ಸಕ್ಕಾಣಿ ಪೆಜ್ಜೆ ಜವಣ ಮಾಗಿರಿ ಖಾಣ, ಧೋಂಪಾರಾ ಜವಣ ಆನಿ ರಾತ್ತಿಕ ಕೊಳೆಂಬೆ ಜವಣಾಚೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕೆಲೀಲೆ. ಖೊಟ್ಟೊ, ಗೋಳಿಬಜೆ, ದಾಳೆ ತೋಂಯ, ಉಕಡ ತಾಂದ್ಲಾ ಶೀತ, ಸಾರು, ಕಡ್ಗೆ ರಾಂದಯಿ ಆನಿ ವೆಗಳೆ ಖಾದ್ಯ ಕಾವ್ನು ಆಯ್ಯಿಲೆ ಸಕ್ಕಡ ಕೊಂಕಣಿಗಾನಿ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಕೆಲ್ಲೆ. ಆನಿ ಸಗಳೇ ದಿವಸು ಶಾಪಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಲ್, ಫುಡ್ ಸ್ಟಾಲ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್ ಸ್ಟಾಲ್, ಚರಡುಂವಾಲೆ ಖೇಳು, ವಿನೋದ ಆದಿ ಗಮ್ಮತ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕೆಲೀಲೆ. ತತ್ಸಂಬಂಧ ಸಕಾಣ್ಚಾನಿ ಭಜನ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ವೇಪಾರಿ ಸಭಾ, ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ, ವೈದ್ಯಾಂಗೆಲೊ ಸಭಾ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಭಾ, ನೃತ್ಯ-ನಾಚ, ಆನಿ ಆಹಾರಪ್ರದರ್ಶನ ಆದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಲ್ಲೆ.

44f90adb e578 472e b0e3 90ee3d60a147


ಅವುಂದೂಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ಉತ್ಸವಾಂತು ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಿಕ ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿಂ, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ, ಕಲಾವಿದ, ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಾಚೆ ಮುಖೇಲ ಸಹಿತ ಹಜಾರಬಽರಿ ಕೊಂಕಣಿಗ ಸೇರ್‍ವಲೀಲೆ. ಶ್ರೀ ಸೋನಾ ಗಣೇಶ ನಾಯಕ ಮಾಮು ಆನಿ ತಾಂಗೆಲೆ ಟೀಮ್ ದಿವಸು ರಾತ್ರಿ ಘೋಳ್ನು ಅವುಂದೂಚೆ `ಕೊಂಕಣಿ ಉತ್ಸವು-೨೦೨೪ ವಿಜೃಂಭರಿ ಘಡ್ನು ಯಶ ಪಾವಚಾಕ ಕಾರಣೀಭೂತ ಜಾಲ್ಲೆ. ತಾಂಕ ಸರ್ವಾಂಕ ಸರ್ವ ಕೊಂಕಣಿಗಾ ತರಪೇನಿ ಅಭಿನಂದನ.

ಪೋಟೊ ಕೃಪೆ : ಸಂದೇಶ ಶೆಣೈ ಆನಿ ಜಗದೀಶ ಪೈ


Spread the love

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

error: Content is protected !!
Chat on Whatsapp
1
Scan the code
Hello 👋
How can we help you?