Search for:
  • Home/
  • Amchegele Khabbar/
  • ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಕುಮಾರಿ ಶ್ವೇತಾ ಸ. ಶೆಣೈ ತಾಕೂನು ರಂಗಪ್ರವೇಶ

ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಕುಮಾರಿ ಶ್ವೇತಾ ಸ. ಶೆಣೈ ತಾಕೂನು ರಂಗಪ್ರವೇಶ

Spread the love

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ ಸಮಾಜಾಚೆ ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಕು. ಶ್ವೇತಾ ಸ. ಶೆಣೈ ಹಾನ್ನಿ ದಿ. ೧೩-೦೪-೨೦೨೪ ದಿವಸು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ನಗರಾಚೆ ಸವಾಯಿ ಗಂಧರ್ವ ಕಲಾ ಮಂದಿರಾಂತು ಭರತನಾಟ್ಯ ರಂಗಪ್ರವೇಶ ಕರತಾ ಆಸ್ಸಾತಿ. ತನ್ನಿಮಿತ್ತ ತಾಂಕಾ ಅಭಿನಂದನ ಕೊರಚಾಕ ಹೇ ಲೇಖನ.

18b3b750 72fd 499f 9e8f cabbf11128f5


ಭರತನಾಟ್ಯ ಮ್ಹಣಚೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಾಚೆ ಏಕ ಪಾರಂಪರಿಕ ನೃತ್ಯ ಕಲಾ ಪ್ರಾಕಾರ. ಭರತಮುನಿನಿ ರಚಯಿಲೆ ನಾಟ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೃತಿಂತು ಹೇ ನರ್ತನಾಚೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಶ್ಶಿಲೆ ನಿಮಿತ್ತ್ಯಾನಿ ಹಾಕ್ಕಾ ಭರತನಾಟ್ಯ ಮ್ಹೊಣು ಆಪಯತಾತಿ. ಪುರಂದರ ದಾಸಾನಿ ರಚಯಿಲೆ “ಆಡಿದನೋ ರಂಗ” ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಪದಾಂತು ಭರತನಾಟ್ಯಾಚೆ ವರ್ಣನಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ. ಭರತನಾಟ್ಯಾಚೆ ಮೂಳ ತಮಿಳುನಾಡು ಮ್ಹಣತಾತಿ. ಜಾಲಯಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತು ವರೇನ ಭರತನಾಟ್ಯ ಮಸ್ತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ. ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಹಾಂತು ೩ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಆಸ್ಸೂನು ತಾಕ್ಕಾ ಮೆಲತ್ತೂರು, ಪಂಡನಲ್ಲೂರು ಆನಿ ವಝುವೂರ್ ಮ್ಹೊಣು ಆಪಯತಾತಿ. ೧೯ ಶೇಕಡ್ಯಾ ಪರ್ಯಂತ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ದೇವಳ ಜಾಂವೊ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭಾರಿ ಮಾತ್ರ ಕರತಾಶ್ಶಿಲೆ. ಉಪರಾಂತ ಬ್ರಿಟಿಷಾನಿ ಥೊಡೆ ಕಾಳ ಹೇ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಾಕ ನಿಷೇಧ ಘಾಲ್ಲೆ. ನಂತರ ಪುನರಜ್ಜೀವನ ಪಾವಲೀಲೆ ಹೇ ಭರತನಾಟ್ಯ ದೇವಳಾಚೆ ಭಾಯರ ವರೇನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶಿತ ಜಾವಚಾಕ ಲಾಗ್ಲೆ.
ಭರತನಾಟ್ಯ ತಸ್ಸಾಲೆ ದೈವಿಕ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಾಕಾರಂತು ಪ್ರಾವೀಣ್ಯ ಪಾವ್ವಿಲಿ ಏಕ ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಚೆ ಕು. ಶ್ವೇತಾ ಸ. ಶೆಣೈ ಹಾನ್ನಿ. ಗುರು ವಿದುಷಿ ಡಾ|| ಸೀಮಾ ಸಿ. ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಹಾಂಗೆಲಿಂ ಶಿಷ್ಯೆ. ಕು. ಶ್ವೇತಾ ಹೀ ನವನಗರಾಚೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಚ. ಪ್ರಭು ಹಾಂಗೆಲಿ ನಾತಿ ಆನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಾ ತಶೀಚಿ ಶ್ರೀ ಸಂಜಯ್ ಶೆಣೈ ಹಾಂಗೆಲಿಂ ಮ್ಹೋಗಾಚಿ ಧೂವ. ಸ್ವರೂಪ ಶೆಣೈ ಹೋ ಶ್ವೇತಾಲಿ ಮ್ಹೋಗಾಚೊ ಬಾವು.
ಶ್ವೇತಾಲೆ ಜನನ ದಿನಾಂಕ. ೧೧-೧೨-೨೦೦೩ ದಿವಸು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಂತು ಜಾಲ್ಲೆ. ಸಾನ್ಪಣಾ ತಾಕೂನೂ ಹೀ ಸಮಾಧಾನಿ ಸ್ವಭಾವಾಚಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮನಾಚಿ ಚೆಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆಲೆ ಸುರವೇಚೆ ಶಿಕ್ವಣ (ವಿದ್ಯಾಬ್ಯಾಸ) ಚಿನ್ಮಯ ಸ್ಕೂಲಾಂತು ಜಾಲ್ಲೆ. ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಶಿಕ್ಷಣ ಚಿನ್ಮಯ ಕಾಲೇಜಾಂತು ಘೇವ್ನು ಆತ್ತ ಡಿಗ್ರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಚೆ ಪಿ. ಸಿ. ಜಾಬಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜಾಂತು Bsc 2 ಂತು Biotechnology ಆನಿ zoology ವಿಷಯಾಂತು ಅಭ್ಯಾಸ ಕರತಾ ಆಸ್ಸಾ.


ಸಾನ್ಪಣಾಂತು ಹೀಣೆ ಭರತನಾಟ್ಯ ಖಾತ್ತಿರಿ ದಾಖಯಿಲೆ ಮ್ಹೋಗು ಆನಿ ತಾಕ್ಕ ಸಮ್ಮ ಜಾವ್ನು ಆಸ್ಸುಚೆ ಹಿಗೇಲೆ ಶಾರೀರ ಪಳೋನು ತಿಗೆಲೆ ಆವಯಿ-ಬಾಪಯಿನಿ ತೀಣೆ ತಿನ್ನೀ ಕ್ಲಾಸಾಂತು ಆಶ್ಶಿಲೆ ತೆದನಾಂಯಿ ನ್ಯತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ದಿವಯಚಾಕ ಲಾಗಲೆ.
ಪಯಲೇಕ ಆಪಣೇಲೆ ೫ ವರ್ಷ ವಯಾಂತು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಾಶ್ರೀ ವಿದುಷಿ ಉರ್ಮಿಳಾ ಪಾತ್ರ ತಾಂಗೆಲಾಗ್ಗಿ ಹೀಣೆ ೩ ವರ್ಷ ನಾಟ್ಯ ತರಬೇತಿ ಘೆತ್ಲಿ. ಕು. ಶ್ವೇತಾಲಿ ಪಯಲೇಚೆ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ನಾಟ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನವನಗರಾಚೆ ಈಶ್ವರಿಯ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಂಗಾ ಚಲ್ಲೆ. ಉಪರಾಂತ ಹೀ ಭರತನಾಟ್ಯ, ಕಥಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ ನಾಮಾಧಿಕ ನೃತ್ಯಗುರು ವಿದುಷಿ ಡಾ|| ಸೀಮಾ ಸಿ. ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ತಾಂಗೆಲಾಗ್ಗಿ ಸೂರು ಕೆಲ್ಲಿ. ಹೀಣೆ ಗುರುಂಗೆಲೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಾರಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಗಂಧರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮುಂಬೈ ಹಾನ್ನಿ ಚಲಯಚೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೂರ್ತಿ ಕೊರನು ಆತ್ತ ಅಲಂಕಾರ ಪ್ರಥಮ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರೇನ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾವ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ. ಹೇ ಮಾತ್ರ ನ್ಹಂಹಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾನ್ನಿ ಚಲಯಚೆ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ತಶೀಚಿ ಸಿನಿಯರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರೇನ ಪೂರ್ತಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ. ಆತ್ತ ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಹಾನಗಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾನ್ನಿ ಚಲಯಚೆ ವಿದ್ವತ್ ಪೂರ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆಚೆ ತಯಾರಿ ಕರತಾ ಆಸ್ಸಾ. ತಶೀಚಿ ಗುರೂಂಗೆಲೆ ಕಬೂಲಿ ಘೇವ್ನು ತಾಂಗೆಲೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಾರಿ ಘರ್‍ಕಡೆ ಸಾನಶಿ ನೃತ್ಯ ತರಗತಿ ವರೇನ ಚಲಯಿಸಿತಾ ಆಸ್ಸಾ.
ಹೀಣೆ ಗುರೂಲೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಾರಿ ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಧಾರವಾಡ, ಧಾರವಾಡ ಉತ್ಸವ, ಬಂಗ್ರಾ ಮಮ್ಮಾಯಿ ಉತ್ಸವ ಅಂಕೊಲಾ, ಶಿವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ- ಧಾರವಾಡಾಚೆ ಸೊಮೇಶ್ವರ, ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠ, ಶಿವ ಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ, ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ- ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಕಲಬುರ್ಗಿ, ಉSಃ Sಚಿmಚಿರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ, ರಾಮೋತ್ಸವದ ಅಂಗ ಜಾವ್ನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಕಾಶಿಮಠ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಳಾಂತು ಆಪಣೇಲೆ ನ್ಯತ್ಯಗಾರ್ತಿಂಕ ಘೇವನು ನ್ಯತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ.

d4089bf1 7403 422d a8ee 3ab4317473ae


ಹಾಕ್ಕ ಸಕಡಾಕ ಮುಕುಟ ಮ್ಹಣ್ಚ ವರಿ ಮುಖಾವಯಲೆ ಎಪ್ರಿಲ್ ೧೩ ತಾರೀಖೆಕ ಶನ್ವಾರು ಹೀ ಆಪಣೇಲೆ ದೊಗ್ಗ ಲೋಕ ಮೈತ್ರಿಣಿ ಬರಶಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ನಗರಾಂತು ಆಸ್ಸುಚೆ ಸವಾಯಿ ಗಂಧರ್ವ ಹಾಲಾಂತು ಸಾಂಜವಾಳಾ ೫-೦೦ ಘಂಟ್ಯಾಕ ಭರತನಾಟ್ಯ ರಂಗಪ್ರವೇಶ ಕರತಾ ಆಸ್ಸಾ. ಹೇ ಸಮಾರಂಭಾಕ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಂಕ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಆಸ್ಸುನು ಯವ್ನು, ಹಾಂತು ವಾಂಟೊ ಘೇವ್ನು ಕು. ಶ್ವೇತಾ ಆನಿ ತಿಗೆಲೆ ಮೈತ್ರಿಣಿಂಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ದಿವಕಾ ಮ್ಹೊಣು ವಿನಂತಿ ಆಸ್ಸಾ. ಚಡ್ತೆ ಮಾಹಿತಿಕ ಮೊ : ೯೯೦೧೫ ೩೦೩೩೯ ಹಾಂಕಾ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊರಯೇತ.


Spread the love

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

error: Content is protected !!
Chat on Whatsapp
1
Scan the code
Hello 👋
How can we help you?