Search for:
  • Home/
  • Devu Devala/
  • ಅಂಕೋಲಾಂತು ಸಾಮೂಹಿಕ ಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಶ

ಅಂಕೋಲಾಂತು ಸಾಮೂಹಿಕ ಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಶ

Spread the love

ಶ್ರೀ ವೀರ ವಿಠ್ಠಲ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಅಂಕೋಲಾ ಆನಿ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಾ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜ ಹಾನ್ನಿ ಆಮ್ಗೆಲೆಂ ಸಮಾಜಾಚೆ ಗುರುವರ್ಯ ಜಾಲೀಲೆ ಶ್ರೀಮದ್ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀ ಪಾದಂ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಂಗೆಲೆಂ ದಿವ್ಯ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದ ಬರಶಿ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜಾಚೆ ಯೋಗ್ಯ ವಟುಂಕ ಸಾಮೂಹಿಕ ಉಪನಯನ ಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಶ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿನಾಂಕ ೨೮/೦೪/೨೦೨೪ ದಿವಸು ಶ್ರೀ ವೀರ ವಿಠ್ಠಲ ಮಠಾಂತು ಏರ್ಪಾಟ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ. ಇಚ್ಛಿತ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ ಲೋಕಾನಿ ಹೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೊ ಸದುಪಯೋಗ ಘೆವ್ಕಾ ಮ್ಹೊಣು ವಿನಂತಿ ಆಸ್ಸಾ.
ವಿ.ಸೂ.: ಹೇ ಸಾಮೂಹಿಕ ಉಪನಯನ ಸಮಾರಂಭಾಂತು ಚರಡುವಾಲೆಂ ಉಪನಯನ ಚಲಯಚಾಕ ಇಚ್ಛಾ ಪಾವಚೆ ಪಾಲಕಾನಿ ದಿನಾಂಕ ೩೧/೦೩/೨೦೨೪ ಭಿತ್ತರಿ ತಾಂಗೆಲೆ ನಾಂವ, ಗೋತ್ರ ಆದಿ ವಿವರ ನೋಂದ ಕೊರಕಾ ಮ್ಹೊಣು ವಿನಂತಿ ಆಸ್ಸಾ. ನಾಂವ ನೋಂದ ಕೊರಚಾಕ ಸಕಲ ದಿಲೀಲೆ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವಾಂಕ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊರಕಾ ಕೊರಯೇತ.

  • ಶ್ರೀ ಅಮೋಲ್ ಪ್ರಭು ಮಠಾಕೇರಿ ಅಂಕೋಲಾ, ಮೊಬೈಲ್ -೮೮೯೮೧೧೯೧೧೧.
  • ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಾಮತ ಕಾರವಾರ ರೋಡ್ ಅಂಕೋಲಾ, ಮೊಬೈಲ್ -೯೨೪೨೮೬೯೨೭೭.


Spread the love

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

error: Content is protected !!
Chat on Whatsapp
1
Scan the code
Hello 👋
How can we help you?